Helaas, deze vacature is niet actief.

Voorzitter en leden Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) in Sittard

Algemene... In de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) van de gemeente Sittard-Geleen zijn sinds 2013 de Welstands- en Monumentencommissie samengevoegd. De commissie heeft als taak het college te adviseren over bouwplannen op...

Beschrijving

Algemene informatie

In de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) van de gemeente Sittard-Geleen zijn sinds 2013 de Welstands- en Monumentencommissie samengevoegd. De commissie heeft als taak het college te adviseren over bouwplannen op basis van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit en de Beleidsnota archeologie en monumenten. De commissie doet dit vanuit de disciplines architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, architectuur- en bouwhistorie en cultuurhistorie, in het bijzonder monumentenzorg. De commissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en vijf leden. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretariaat.

Wegens het aflopen van de zittingstermijn is er een vacature ontstaan voor:

Voorzitter Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit

 Profiel:

 • heeft aantoonbare affiniteit en/of betrokkenheid bij ruimtelijke kwaliteit en welstands- en monumentenzorg in het bijzonder;
 • is op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot de welstand en monumentenzorg;
 • beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden door helder en overtuigend de essentie van de overwegingen te formuleren. Hij/zij is vaardig om tot een integraal advies te komen. Hij/zij is een bruggenbouwer, gericht op het bereiken van consensus en heeft een uitstekend gevoel voor maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen;
 • bekendheid met de lokale context of het vermogen om deze bekendheid zo snel mogelijk te verwerven.


Competenties:

 •  Analytisch inzicht
 •  Integriteit
 •  Flexibiliteit
 •  Klantgerichtheid
 •  Communicatief
 •  Oordeelsvorming
 •  Overtuigingskracht
 •  Omgevingsbewustzijn
 •  Leiderschap
 •  Visie
 •  Bestuurlijke en politieke sensitiviteit


Taken en bevoegdheden:

 •  neemt een onafhankelijke positie in;
 •  zit de commissievergadering voor;
 •  bewaakt de voortgang van de agenda en bereidt deze voor met de secretaris;
 •  is verantwoordelijk voor het functioneren van de commissie;
 •  is verantwoordelijk voor de kwaliteit van advisering binnen de kaders van het gemeentelijke monumenten- en archeologiebeleid (Nota Monumenten en Archeologie) en het gemeentelijk welstandsbeleid (Nota Welstand);
 • is voor dit werkterrein het aanspreekpunt voor het bestuur.


Opleiding/deskundigheid:

- minimaal HBO-niveau, eventueel door werkervaring verkregen, op het gebied van architectuur en/of stedenbouw.

Wegens het aflopen van de zittingstermijn zijn er eveneens drie vacatures ontstaan voor:


Leden Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit

Profiel:

 • beschikken over uitstekende communicatieve vaardigheden door helder en overtuigend de essentie van de overwegingen kenbaar te maken;
 • zijn vaardig bij de beoordeling van de ruimtelijke kwaliteit om tot een integrale afweging te komen, onafhankelijk van hun specifieke deskundigheid;
 • bekendheid met de lokale context of het vermogen om deze bekendheid zo snel mogelijk te verwerven.


Competenties:

 •  Analytisch inzicht
 •  Integriteit
 •  Flexibiliteit
 •  Klantgerichtheid
 •  Communicatief
 •  Oordeelsvorming
 •  Overtuigingskracht
 •  Omgevingsbewustzijn
 •  Bestuurlijke en politieke sensitiviteit
 •  Procesvaardigheden t.a.v. de dialoog met initiatiefnemers (denken vanuit doelen, bereid en in staat om ook voor niet-deskundigen in begrijpelijke taal het gesprek aan te gaan over ruimtelijke kwaliteit, meedenken met initiatiefnemers);


Taken en bevoegdheden:

 •  Geven binnen de gestelde kaders van gemeentelijk welstands-, monumenten- en archeologiebeleid onafhankelijke en oplossingsgerichte adviezen op basis van kennis en ervaring binnen het vakgebied;
 • Overleggen en discussiëren ter vergadering met aanvragers, architecten en andere ontwerpers. Tonen daarbij respect voor betrokken partijen; 
 • Kunnen worden gemandateerd tot het zelfstandig uitbrengen van adviezen voor bouwplannen van een relatief geringe ruimtelijke betekenis en/of voor bouwplannen waar gelet op meerdere vergelijkbare gevallen de mening van de commissie als bekend mag worden verondersteld;
 • Kunnen door de voorzitter worden gemandateerd tot het voeren van bouwplanoverleg met architecten en aanvragers van bouwplannen;
 • Kunnen de voorzitter bij diens afwezigheid vervangen; 


Opleiding/deskundigheid:

De leden beschikken naast bouwkundig inzicht over specifieke vakdeskundigheid in één of meer van de volgende vakgebieden op minimaal hbo niveau, eventueel door werkervaring verkregen:

 •  architectuur;
 •  stedenbouw;
 •  landschapsarchitectuur;
 • Inhoudelijke kennis t.a.v. verduurzaming is een pré.


Vergoeding

De commissie vergadert twee keer per maand op dinsdag (oneven weken). De voorzitter ontvangt een vaste vergoeding van €540,- excl. reiskosten per bijgewoonde vergadering. De commissieleden ontvangen een vaste vergoeding van €360,- excl. reiskosten per bijgewoonde vergadering.

Benoeming

De voorzitter en één algemeen lid worden voor 3 jaar benoemd met de mogelijkheid voor een herbenoemingstermijn van nog eens 3 jaar bij goed functioneren. De overige twee leden worden voor 2 jaar benoemd met de mogelijkheid voor een herbenoemingstermijn van maximaal 3 jaar bij goed functioneren. Dit om een meer alternerend benoemingensysteem te kunnen concretiseren.

Om de onafhankelijkheid van de commissie te waarborgen mogen de leden geen deel uitmaken van of werkzaamheden verrichten onder verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur van Sittard-Geleen.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Sittard
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Sittard | Limburg | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.