Helaas, deze vacature is niet actief.

Officier Reservist Specifieke Deskundigheid 1 Civiel en Militair Interactie Commando

Dit ga je... Ben je HBO/WO opgeleid en beschik je over een civiel specialisme én wil jij je naast je baan inzetten bij Defensie dan is een functie als “Reservist Specifieke Deskundigheid” bij 1 CMI Co misschien iets voor jou. ...

Beschrijving

Dit ga je doen

Ben je HBO/WO opgeleid en beschik je over een civiel specialisme én wil jij je naast je baan inzetten bij Defensie dan is een functie als “Reservist Specifieke Deskundigheid” bij 1 CMI Co misschien iets voor jou. Beroepsmilitairen en “Reservist Specifieke Deskundigheid” (RSD) van 1 Civiel en Militair Interactie Commando (1 CMI Co) zijn militairen van de Marine, Landmacht, Luchtmacht en Marechaussee waarbij de RSD een baan heeft buiten Defensie en beschikt over een specialisme dat niet of niet in voldoende mate aanwezig is binnen Defensie, denk hierbij o.a. aan landbouwkundigen, economen, juristen, tolken en cyberspecialisten. Zij stellen hun civiele kennis en ervaring tijdelijk beschikbaar voor het dagelijks functioneren van de krijgsmacht maar vooral voor de missies die zij uitvoert. Tijdens militaire operaties werkt Defensie vaak samen met burgerorganisaties en de lokale bevolking. Een CIMIC-eenheid (Civil-military co-operation) afkomstig van 1 CMI Co is een van de onderdelen die ter beschikking staan van een militaire commandant als ondersteuning van de militaire opdracht of missie. Defensie werkt daarbij samen met plaatselijke commandanten, militaire autoriteiten en Non Gouvernementele Organisaties bijvoorbeeld aan het begeleiden van verkiezingen, herstel van de infrastructuur en de wederopbouw van het midden- en kleinbedrijf. De coördinatie en organisatie van CIMIC-activiteiten wordt verzorgd door de Koninklijke Landmacht.

Afhankelijk van je specialisme en wens word je ingedeeld bij een van de zes netwerken binnen 1 CMI co te weten: POLITIEK, MILITAIR, ECONOMIE, SOCIAAL-CULTUREEL, INFORMATIE en INFRA. Deze netwerken ondersteunen allen de operationele commandant bij het behalen van zijn doelstellingen voor, tijdens en na militaire operaties.

POLITIEK Hier zijn de basale functies van een overheid verenigd in de kennisplatforms Governance, Rule of Law en Public Safety & Security. Netwerkleden beschikken over kennis op het gebied van bestuur, verkiezingen, recht en rechtspraak, veiligheidsvraagstukken en politie, brandweer en ambulancediensten. Veel van deze leden zijn dan ook bij de overheid of daaraan gelieerde organisaties werkzaam.

MILITAIR In dit netwerk zijn operationeel analisten (OA), dagboekschrijvers en tolken actief. Zij zijn tijdens een missie belast met de ondersteuning en advisering van de commandant ten behoeve van het plannen, aansturen en evalueren van de missie. Daarnaast zijn zij betrokken bij het besluitvormingsproces en de reconstructie van operationele gebeurtenissen.

ECONOMIE Het netwerk Economie/Integrated Development of Entrepreneurial Activities (IDEA) is opgericht als een samenwerkingsverband tussen het Ministerie van Defensie en ondernemingsorganisatie VNO-NCW en zorgt voor de verbinding tussen bedrijfsleven, internationale organisaties en defensie ter ondersteuning van de militaire commandant en -operaties. Deze reserveofficieren zijn afkomstig uit verschillende sectoren van het bedrijfsleven en de overheid en hebben o.a. kennis van ondernemerschap, macro-economie, (micro-)financiering, marketing, accountancy, banking, ICT en MKB advisering.

SOCIAAL-CULTUREEL Social Cultural and Humanitarian Affairs (SCUHA) bundelt specialistische kennis op het gebied van o.a. gezondheidszorg, onderwijs, cultuur, cultureel erfgoed, vluchtelingen en gender. Deze specialisten adviseren militaire commandanten, en overheidsorganisaties op verschillende niveau’s en dragen daarmee bij aan een duurzame wederopbouw van de samenleving.

INFORMATIE

Het netwerk Informatie is georganiseerd in drie pelotons: Het Actor and Audience Analysis (AAA)-peloton, Actor and Audience Engagement (AAE)-peloton en Cyber and Electromagnetic Activities (CEMA)-peloton. Het Actor Audience Analysis (AAA) peloton van deze eenheid legt zich toe op doelgroepanalyse. Gedragskundige affiniteit en analytisch vermogen spelen een belangrijke rol in het werk van dit peloton. De doelgroepanalyse beoogt inzicht in de drijfveren van actoren in een operatiegebied te verkrijgen. Dit inzicht maakt in het belang van de missie beïnvloeding van individuen en groepen mogelijk. Hieraan wordt uitvoering gegeven door het Actor Audience Engagement peloton. Het AAE peloton bestaat uit communicatiespecialisten op het gebied van creatie, ontwikkeling en uitvoering van (gedrags)beïnvloedingscampagnes, de ontwikkeling van narratives en counter-narratives en de productie en inzet van off- en online media. Het CEMA peloton bestaat uit specialisten op het gebied van offensieve cyberoperaties, defensieve cyberoperaties, cyberinlichtingen en -handhaving, evenals specialisten op het gebied van operaties in het elektromagnetische spectrum zoals elektronische oorlogsvoering (EOV).

INFRA In dit netwerk zitten specialisten met kennis van bouw, weg- en waterbouw, ICT en energie. Zij inventariseren knelpunten in missiegebieden en geven advies op het gebied van bijvoorbeeld sanitaire voorzieningen, energievoorziening en wegen. De ingenieurs, adviseurs en technisch experts werken onder andere samen met de Genie en civiele partners zoals waterschappen, aannemers, gemeenten en Rijkswaterstaat om in crisis- en oorlogsgebieden herstel van eerste levensbehoeftes als eten, drinken en woonruimte te realiseren.

Binnen 1 CMI Co bestaat er ook een eenheid psychologische operaties (PSYOPS). PSYOPS is de militaire verzamelnaam voor het beïnvloeden van perceptie, attitudes en gedrag van de lokale bevolking of vijandelijke strijdkrachten. Het gaat in feite om gedragsbeïnvloeding die wordt ingezet om militaire en politieke doelstellingen te kunnen realiseren.

Hier ga je werken

Het hoofdkwartier van het 1 CMI Co bevindt zich op de Frank van Bijnenkazerne te Apeldoorn.

Het opleidingstraject “Algemene Militaire Opleiding” (AMO) neemt twee weken in beslag en vindt plaats bij het Schoolbataljon-Noord te Assen of Schoolbataljon-Zuid te Oirschot. De 6 dagen durende opleiding tot officier “Initiële opleiding voor Reserve Officieren” (IRO) wordt gevolgd aan de Koninklijke Militaire Academie (KMA) te Breda.

Daarnaast organiseert 1 CMI Co een keer per jaar een commando brede meerdaagse oefening waaraan zowel de Reservisten Specifieke Deskundigheid van alle netwerken als de beroepscollega’s deelnemen. Naast deze oefening organiseert elk netwerk jaarlijks ook zijn eigen oefening of trainingsdagen op nader te bepalen plaatsen. Als RSD committeert u zich om een uitzending te vervullen, echter er is geen recht op uitzending. De behoefte hieraan wordt door C 1 CMI Co bepaald. Hiermee is het beroep dat op het personeel van 1 CMI Co wordt gedaan sterk afhankelijk van de missies die worden opgedragen.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Landelijk (dus ook bij jou in de buurt)

Landelijk

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.