Helaas, deze vacature is niet actief.

Accountmanager vastgoed in Oirschot

Beschrijving

Met zeer gemotiveerd personeel en ultramoderne uitrusting en materieel voert 13 Lichte Brigade op professionele en flexibele wijze haar taken uit. Of het nu gaat om gevechtsoperaties, vredesoperaties, binnenlandse steunverlening of het uitvoeren van ceremoniële taken, zoals bij Prinsjesdag en begrafenissen van leden van het Koninklijk Huis; 13 Lichte Brigade levert overal ter wereld professionals voor vrede en vrijheid. Bij ons werk jij als accountmanager vastgoed binnen het Basecommando.

Als accountmanager vastgoed geef jij advies aan de commandant van het Basecommando (Baseco) over de objecten die aan de brigade zijn toegewezen. Denk daarbij aan het inventariseren en analyseren van de wensen en de vastgoedbehoefte binnen de brigade, en het opstellen van rapportages over het gebruik van het vastgoed. Je signaleert en analyseert knelpunten op vastgoedgebied en draagt mogelijke oplossingen aan. Ook adviseer je over aanvragen voor deel- en medegebruik van het vastgoed.

Je beoordeelt mede de behoeftestellingen tot wijziging van de infrastructuur (CoVo's) die binnen het aan de brigade toegewezen budget worden gerealiseerd. Hiervoor stel je het programma van eisen op en leg je de aanvraag voor. Je bewaakt CoVo-projecten van het Rijksvastgoedbedrijf als het gaat om de procedures in het kader van het CoVo-budgetbeheer en je begeleidt de realisatie.

Daarnaast bewaak je het afstoten of overdragen van vastgoed en je ziet toe op aanvullende wensen en knelpunten bij de eenheden voor het jaarlijkse instandhoudingsprogramma. Je bewaakt het (concept) instandhoudingsprogramma van het Rijksvastgoedbedrijf, en je stelt in overleg met de gebruikers het programma van wensen op voor de door Staf Commando Landstrijdkrachten (CLAS) op te stellen Opgave Tekortkoming Vastgoed. Ook adviseer je over de beslissing en prioriteitstelling waar het gaat om CoVo's en het CoVo-budget.

Bovendien adviseer je de commandant en/of accountmanagers van Baseco door op te treden als intermediair tussen gebruikers, het CLAS/VMB, het Rijksvastgoedbedrijf en het Facilitair Bedrijf Defensie. Per locatie stel je het microbeleggingsplan op en je houdt dit actueel op basis van het door CLAS aangeleverde macrobeleggingsplan. Daarnaast adviseer je over beslissingen over het toewijzen van gebouwen en terreinen aan eenheden, en over het informeren van de klanten over de consequenties van het geplande instandhoudingsprogramma.

Verder lever je een bijdrage aan het BPB-proces van Staf CLAS/VMB door het ondersteunen van de stafmedewerker vastgoed bij alle voorkomende facetten van het lokale vastgoed. En je inventariseert en actualiseert de gebruiksverwachtingen van het aanwezige vastgoed in relatie tot de (bestaande) structuur- en inrichtingsplannen.

Ook monitor je de diverse leveranciers van het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en het Rijksvastgoedbedrijf door het beoordelen en toetsen van het door het Rijksvastgoedbedrijf en het DOSCO opgeleverde werk op het gebied van instandhouding en raamcontracten. En door steekproefsgewijs de uitgevoerde werkzaamheden te controleren en te toetsen. Tot slot signaleer je problemen met de staat van onderhoud van het vastgoed op basis van de beschikbare informatie. Bij tekortkomingen geef je dit door aan het DOSCO, het Rijksvastgoedbedrijf of aan Staf CLAS.

 • Je hebt een hbo-opleiding in een financieel-economische en/of bouwkundige richting.
 • Je hebt kennis van bouwkunde, werktuigbouwkunde en elektrotechniek, en van wet- en regelgeving op bouwgebied en het gebied van ruimtelijke ordening.
 • Je hebt kennis van en inzicht in vastgoedprocedures en -beheer en in vastgoedbeleid en -normering.
 • Je hebt voor de ontwikkeling van het vastgoed kennis van en inzicht in de gevolgen van wet- en regelgeving en richtlijnen, met name op het gebied van milieu en arbo, brandweerzorg, bewaken en beveiligen.
 • Je hebt kennis van de organisatie van het Commando Landstrijdkrachten en relevante vastgoedorganisaties binnen de overheid.
 • Je bent vaardig in het vertalen van vastgoedbehoeften in programma's van wensen en eisen.
 • Je kunt je mondeling en schriftelijk goed uitdrukken.
 • Je toont flexibiliteit door adequaat te anticiperen op wijzigende organisatiestructuren en behoeften.

Salarisniveau schaal 9
Minimum salaris: €2.800 bruto per maand
Maximum salaris: €3.900 bruto per maand
Dienstverband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
Contractduur Maximaal twee jaar
Aantal uren per week 38
Plaats Oirschot, Noord-Brabant

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Met 3.000 man, zeer gemotiveerd personeel en ultramoderne uitrusting en materieel, voert 13 Lichte Brigade (13 Ltbrig) uit Oirschot op professionele en flexibele wijze haar taken uit. Of het nu gaat om gevechtsoperaties, vredesoperaties, binnenlandse steunverlening of het uitvoeren van ceremoniële taken, zoals bij Prinsjesdag en begrafenissen van leden van het Koninklijk Huis; 13 Ltbrig levert overal ter wereld professionals voor vrede en vrijheid.

Eenheden
Om al deze taken uit te kunnen voeren beschikt 13 Ltbrig over verschillende eenheden. Deze eenheden staan onder leiding van het Hoofdkwartier 13 Ltbrig (HQ 13 Ltbrig). Zo zijn er de staf en stafcompagnie, de gevechtseenheden infanterie en de gevechtsondersteunende eenheden zoals de genie. De logistieke eenheden geneeskundig, bevoorrading, transport en herstel ondersteunen de gevechtseenheden bij het uitvoeren van hun taken. Voor de nationale steunverlening beschikt de brigade ook nog eens over officieren in de verschillende veiligheidsregio's en een bataljon van het Korps Nationale Reserve (Natres). Dit Natres-bataljon bestaat uit zo'n 1.000 reservisten, militairen in deeltijd.

Nationale Inzet 13 Ltbrig staat met beide benen in de Nederlandse samenleving en investeert veel in contact met hulpdiensten, zoals brandweer, politie en lokale bestuurders in de drie zuidelijke provincies. Overheidsinstanties roepen regelmatig de hulp van de landmacht in. Bijvoorbeeld bij grootschalige of langdurige crisissituaties waarin het reguliere materieel en de kennis te kort schieten. Afspraken hierover liggen nu vast in de zogenaamde Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking. Daarmee is Defensie een structurele partner bij crisisbeheersing en rampenbestrijding op het Nederlands grondgebied. Zo weten alle partijen elkaar snel te vinden om hulp en steun te verlenen als het er op aan komt en kunnen de partners gezamenlijk de nationale veiligheid garanderen.

Basecommando
Het Basecommando (Baseco) 13 Ltbrig voert namens de brigadecommandant de volgende hooftaken uit:

 • uitvoeren van het opdrachtgeverschap aan dienstverleners;
 • uitvoeren van taken op het gebied van hoofdgebruiker;
 • optreden als objectvergunninghouder.

Deze taken voert het Baseco 13 Ltbrig uit op alle locaties van het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) in de drie zuidelijke provincies van Nederland. Het Baseco werkt vanuit vier accounts die samen 38 CLAS-objecten en 15 oefenterreinen bestrijken.

 • Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag is een voorwaarde voor de aanstelling.
 • Let op: het gaat om een tijdelijke functie tot 1 februari 2022.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Oirschot

Oirschot | Noord-Brabant

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.