Helaas, deze vacature is niet actief.

Beleidsadviseur missies en operaties in Den Haag

Beschrijving

Een internationaal werkveld, een dynamische omgeving en nauw samenwerken. Het zijn ingrediënten voor jouw boeiende werk bij het cluster Missies en Operaties van de directie Internationale Aangelegenheden en Operaties. Als beleidsadviseur missies en operaties lever je een belangrijke bijdrage aan het werk van Defensie.

Jij richt je als beleidsadviseur op het ontwikkelen van beleid op het gebied van de inzet van onze krijgsmacht. Daarover overleg je met collega’s en adviseer je de ambtelijke en politieke leiding. Zo werk je bijvoorbeeld aan Kamerstukken, maar je toetst ook beleid van aanpalende terreinen op consequenties voor jouw beleidsterrein. Bij het maken van beleid en adviezen houd je continu rekening met de haalbaarheid ervan en met politieke, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken.

Daarnaast stuur je inhoudelijk het multidisciplinaire besluitvormingsproces en bereid je dit procesmatig en procedureel voor. Vervolgens zorg je voor de implementatie, uitvoering en bewaking van het beleid. Dat betekent onder andere het creëren van draagvlak, maar ook het zorgen voor de vertaling van beleid naar instrumenten en richtlijnen. Ook de beleidsevaluatie en -monitoring hoort bij jouw takenpakket. Is het beleid effectief? Kan het beter en moet het bijgesteld worden? Jij gaat met dit soort vragen aan de slag.

Verder heb je complexe multidisciplinaire projecten onder je hoede. Je bent verantwoordelijk voor zowel de voorbereiding, aansturing als uitvoering ervan. In jouw functie heb je veel contacten. Niet alleen om draagvlak voor beleid en processen te creëren, maar ook om zaken met anderen af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen. Vanzelfsprekend houd je de ontwikkelingen op jouw dossiers nauwgezet bij.

 • Je hebt universitair niveau en relevante talenkennis.
 • Je hebt diverse jaren aantoonbare ervaring met het opstellen van Kamerstukken en overige beleidsmatige documenten.
 • Je hebt ervaring met het werken in een internationale omgeving en hebt kennis van internationale aangelegenheden.
 • Je hebt kennis van methodes en technieken voor effectief beleid, en van uitbesteden en contractmanagement.
 • Je hebt brede of gespecialiseerde kennis van de verschillende aanpalende vakgebieden.
 • Je hebt inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in een bredere context dan het eigen werkterrein.
 • Je bent vaardig in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen.
 • Je bent creatief en vaardig in het ontwikkelen, uitdagen en verdedigen van beleid, nieuwe ideeën en concepten.
 • Je bent bedreven in het tot stand brengen van (beleids)producten en het zorgen voor de implementatie en uitvoering daarvan.
 • Je bent in staat gelijktijdig meerdere complexe dossiers te coördineren, weet daarbij de juiste prioriteiten te stellen en je bent gezaghebbend op eigen dossiers.
 • Je kunt snel schakelen tussen verschillende dossiers en je hebt een scherpe pen.
 • Je bent goed geïnformeerd over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en benut deze kennis effectief.
 • Je bent je bewust van de invloed en gevolgen van jouw handelen op de organisatie.
 • Je bent een sterke netwerker en verbinder en je hebt een relevant interdepartementaal netwerk, of bent in staat dat snel op te bouwen.
 • Je bent klantgerichte teamspeler die goed kan samenwerken en je bent sterk in het plannen en organiseren van je werkzaamheden.
 • Je kunt creatief handelen en nieuwe mogelijkheden bedenken om tot resultaten te komen.
 • Je hebt een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en hebt het vermogen om je te kunnen verplaatsen in de positie van bestuurders en politici.

Salarisniveau schaal 13
Minimum salaris: €4.850 bruto per maand
Maximum salaris: €6.100 bruto per maand
Dienstverband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Contractduur 2 jaar
Aantal uren per week 38
Plaats Den Haag - Plein-Kalvermarktc., Zuid-Holland

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 6,4%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen. Defensie heeft ongeveer 58.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 1.500 burgers en militairen.

Defensie is een operationele en uitvoerende organisatie. Hoofddoel is het gereedstellen en beschikbaar houden van operationele eenheden en de succesvolle inzet daarvan, zowel in nationaal als internationaal verband. De Bestuursstaf geeft hier namens de minister sturing aan door het formuleren van het Defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan alle Defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan en het opstellen van kaders voor de Defensiebrede bedrijfsvoering.

Het directoraat-generaal Beleid (DG Beleid) is verantwoordelijk voor het geïntegreerde beleid op alle aspecten in de organisatie. Ons doel is om zo de samenhang, de kwaliteit en de doeltreffendheid van het defensiebeleid te verbeteren.

Directie Internationale Aangelegenheden en Operaties
Binnen het DG Beleid is de directie Internationale Aangelegenheden en Operaties (DIAO) onder meer verantwoordelijk voor internationale aangelegenheden. De DIAO ondersteunt de minister bij internationale bijeenkomsten en verplichtingen. Daarbij ligt de nadruk op samenwerking in de EU, NAVO en VN, en de bilaterale samenwerking, vooral met de strategische partners België en Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Daarnaast heeft de DIAO vertegenwoordigende taken in belangrijke internationale gremia.

Wij zijn tevens medeverantwoordelijk voor de politieke en maatschappelijke aspecten van het Defensiebeleid, de politieke aspecten van de inzet van de krijgsmacht en parlementaire aangelegenheden. Ook schrijven wij beleidsinhoudelijke toespraken voor de minister en de bewindslieden, voeren we politiekgevoelige projecten uit en ondersteunen we de minister in haar rol als lid van de ministerraad.

Cluster Missies en Operaties
Je gaat aan de slag bij het cluster Missies en Operaties, onderdeel van de DIAO. Wij houden ons beleidsmatig bezig met de inzet van de krijgsmacht om zo de internationale rechtsorde en stabiliteit te bevorderen. Daarvoor werken we nauw samen met veel verschillende betrokken partijen. Intern zijn dat bijvoorbeeld de diverse andere directies, extern directies van andere ministeries en landen waarmee we internationaal samenwerken.

 • Heb je nog niet het juiste veiligheidsscreeningsniveau, houd er dan rekening mee dat een veiligheidsonderzoek deel uitmaakt van de selectieprocedure.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Deze vacature wordt zowel intern als extern gepubliceerd. Eventuele interne kandidaten krijgen voorrang in de selectieprocedure.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Den Haag

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.