Helaas, deze vacature is niet actief.

Senior beleidsmedewerker in Den Haag

Beschrijving

Netwerken die plat komen te liggen, politieke processen die worden beïnvloed, nepnieuws dat wordt verspreid: de wereld verandert. Met de Hybride Counter Unit wapent Defensie zich tegen dit soort hybride dreigingen. Jij hebt ervaring met hybride dreigingen en als senior beleidsmedewerker versterk je onze krijgsmacht met jouw kennis.

Als senior beleidsmedewerker houd je je bezig met het strategische dossier hybride conflictvoering. Je schrijft stukken, zoals brieven aan de Eerste of Tweede Kamer en nota’s. De interdepartementale en internationale coördinatie hiervan én het meenemen van andere stakeholders vallen onder jouw verantwoordelijkheid. Daarbij betrek je ook de eigen organisatie. Je ondersteunt de minister of staatssecretaris op jouw dossiers, bijvoorbeeld bij debatten in de Kamer, toespraken of bij te nemen besluiten.

Binnen Defensie bekijk je processen en dossiers in samenhang en je stuurt bij als dat nodig is. Vanuit een politiek-bestuurlijke bril toets je of deze processen en dossiers overeenstemmen met het ingezette strategische beleid uit de Defensienota. Natuurlijk kijk je ook pragmatisch hoe je Defensie zo snel en goed mogelijk vooruit helpt. Soms gaat dat gemakkelijk, maar soms ook niet of erg moeilijk. Het is dan aan jou om daarin een goede tussenweg te vinden en anderen mee te krijgen.

 • Je hebt universitair niveau.
 • Je hebt ervaring met een of meerdere aspecten van (de aanpak van) hybride dreigingen.
 • Je hebt ervaring met nationale en internationale samenwerking.
 • Je hebt ervaring in een coördinerende adviesfunctie en met het dragen van verantwoordelijkheid voor hele dossiers en processen.
 • Je bent een strategische en kritische denker en doener die in staat is nieuwe denkrichtingen, argumenten en ideeën op papier te zetten.
 • Je kunt schakelen tussen verschillende onderwerpen, durft beslissingen te nemen en kunt omgaan met weerstand.
 • Je kunt werken met soms zeer korte deadlines en kunt er tegen dat je dag anders verloopt dan je vooraf had gedacht.
 • Je bent in staat zowel nationaal als internationaal een netwerk op te bouwen en op een informele manier zaken voor elkaar te krijgen.
 • Je laat je niet uit het veld slaan als je tegen obstakels aanloopt, kunt goed prioriteiten stellen en weet hoofd- en bijzaken te scheiden.
 • Je bent in staat om de verschillende hybride-onderwerpen op een logische manier te verbinden en vindt het boeiend om je te verdiepen in een dossier.
 • Je bent creatief, flexibel en initiatiefrijk, en in staat anderen te beïnvloeden zodat zij enthousiast worden of hun mening of houding aanpassen.
 • Je hebt een zeer goede politieke antenne, durft kritische vragen te stellen en bent in staat je advies kort en helder te verwoorden.
 • Je bent een schrijver die zich zowel in het Nederlands als het Engels goed kan uitdrukken.
 • Je bent goed geïnformeerd over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor je eigen functie.
 • Je bent integer en kunt goed werken met gevoelige informatie.

Salarisniveau schaal 13
Minimum salaris: €4.850 bruto per maand
Maximum salaris: €6.100 bruto per maand
Dienstverband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Contractduur 2 jaar
Aantal uren per week 38
Plaats Den Haag, Zuid-Holland

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 6,4%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Bestuursstaf
De Bestuursstaf geeft hier namens de minister sturing aan door het formuleren van het Defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan alle Defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan en het opstellen van kaders voor de Defensiebrede bedrijfsvoering. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 1.500 burgers en militairen.

De werkzaamheden worden verricht binnen het Directoraat-Generaal Beleid (DGB), onderdeel van de Bestuursstaf. Het DGB is verantwoordelijk voor het integrale Defensiebeleid met betrekking tot de richting en samenstelling van de krijgsmacht. Er werken bij ons ongeveer 250 mensen direct met en voor de politieke en ambtelijke leiding.

Counter Hybride Unit
In reactie op de groeiende dreiging van hybride conflictvoering is bij het DGB een Counter Hybride Unit (CHU) opgericht. Onder hybride conflictvoering verstaan we een conflict tussen staten, grotendeels onder het juridisch niveau van gewapend conflict, met geïntegreerd gebruik van uiteenlopende middelen en actoren om bepaalde strategische doelstellingen te bereiken. Staten maken daarbij gebruik van diplomatieke, militaire, financieel-economische en informatie-instrumenten, waaronder cyber en desinformatie. Een belangrijk kenmerk van hybride conflicten is de misleiding, ambiguïteit en ontkenning waarmee acties gepaard gaan. Dit bemoeilijkt de attributie en een effectieve respons.

Hybride conflicten zijn per definitie Defensieoverstijgend en vergen een samenhangend antwoord. Hiertoe werkt de CHU namens Defensie actief samen met nationale en internationale partners. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid is verantwoordelijk voor de rijksbrede coördinatie daarvan.

Binnen Defensie is de CHU verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en –advisering op het gebied van counter-hybride en voor de Defensieoverstijgende strategische communicatie op dit vlak. We dragen bij aan een gerichtere inzet van Defensie tegen hybride dreigingen. Daarnaast spelen we binnen Defensie een belangrijke verbindende rol op het gebied van counter-hybride.

We zijn een flexibel, multidisciplinair samengestelde unit die in staat is het complexe hybride speelveld te overzien. Sturen aan de voorkant en een heldere prioriteitstelling zijn sleutelwoorden. Goede samenwerking met de uitvoerende delen van de organisatie is van groot belang. Er zijn intensieve contacten met andere departementen, civiele instanties, andere landen en internationale organisaties. Onze unit coördineert de inbreng van Defensie op het gebied van counter-hybride in (inter)nationale gremia en de Hybrid Centre of Excellence in Helsinki. Leden van onze unit ondersteunen en adviseren de bewindspersonen op het gebied van counter-hybride.

 • Heb je nog niet het juiste veiligheidsscreeningsniveau, houd er dan rekening mee dat een veiligheidsonderzoek deel uitmaakt van de selectieprocedure.
 • Een assessment of een opdracht kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Deze vacature wordt zowel intern als extern gepubliceerd. Eventuele interne kandidaten krijgen voorrang in de selectieprocedure.

Extra informatie

Plaats
Den Haag

Den Haag | Zuid-Holland

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.