Helaas, deze vacature is niet actief.

Senior beleidsmedewerker begrotingszaken in Den Haag

Beschrijving

De Koninklijke Marechaussee is een politieorganisatie met militaire status en waakt over de veiligheid van de Staat. Jij voelt je als senior beleidsmedewerker begrotingszaken prima thuis in deze politiek-gestuurde omgeving. Je draagt bij aan een sterke uitstraling van de afdeling Financiën en Control, binnen en buiten de organisatie.

Als senior beleidsmedewerker ga je aan de slag bij het team Begrotingszaken, onderdeel van de afdeling Financiën en Control van de Staf van de Commandant Koninklijke Marechaussee (KMar). De voornaamste taken van jouw team zijn het voorbereiden, ontwikkelen en implementeren van het KMar-brede begrotings- en budgetbeheer.

Je werkt mee aan het opstellen, begeleiden, doorrekenen en valideren van strategische en tactische plannen van de diverse afdelingen van de KMar. Verder denk je mee en adviseer je over financiële aangelegenheden door deel te nemen aan diverse, relevante projecten en overlegorganen, zowel intern als extern. Jouw bevindingen neem je mee bij het uitvoeren van projecten en plannen en je werkt nauw samen met andere afdelingen.

 • Je hebt ruime ervaring met het beleids-, plannings- en begrotingsproces, met financieel beheer en met projectcontrol en advisering.
 • Je hebt ruime ervaring met werken in multidisciplinaire teams en met (financiële) advisering in het publieke domein.
 • Je bent ervaren in het inhoudelijk toelichten van het hoe en waarom van bedrijfsvoeringsproducten, -diensten, -beleid en -processen.
 • Je bent bestuurlijk sterk ontwikkeld en weet het financiële veld met verve uit te dragen.
 • Je komt met creatieve oplossingen om opdrachten tot een goed einde te brengen.
 • Je weet bondig en ‘to the point’ te communiceren en kunt hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden.
 • Je kunt goed analyseren en bent sterk in het signaleren van ontwikkelingen, problemen en uitdagingen.
 • Je bent organisatiebewust en ziet waar risico’s en verbetermogelijkheden voor de organisatie ontstaan.
 • Je bent omgevingsbewust en onafhankelijk, weet te beïnvloeden en hebt lef.
 • Je hebt geen negen-tot-vijfmentaliteit.

Salarisniveau schaal 12
Minimum salaris: €4.250 bruto per maand
Maximum salaris: €5.450 bruto per maand
Dienstverband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Aantal uren per week 38
Plaats Den Haag (Ministerie van Defensie), Zuid-Holland

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 6,4%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Koninklijke Marechaussee
De Koninklijke Marechaussee (KMar) is een politieorganisatie met militaire status en wordt beheerd door de minister van Defensie. Ze is een van de vier krijgsmachtdelen van de Nederlandse krijgsmacht. Vanwege de specifieke taak valt de KMar, in tegenstelling tot de zee-, land- en luchtstrijdkrachten, niet onder direct bevel van de Commandant der Strijdkrachten. Behalve wanneer de KMar in het buitenland wordt ingezet voor andere taken dan de politietaak ten aanzien van militairen.

Het Commando Koninklijke Marechaussee (CKMar) voert politietaken uit op grond van de Politiewet (PW) 2012. De taken worden zowel nationaal als internationaal en tijdens missies uitgevoerd. Daarnaast levert het CKMar capaciteit aan de Commandant der Strijdkrachten voor deelname aan (militaire) missies, waarbij het CKMar andere taken uitvoert dan die in de PW zijn opgedragen.

De KMar waakt over de veiligheid van de Staat. In Nederland en ver daarbuiten. Ze wordt wereldwijd ingezet op plaatsen van strategisch belang. Van de koninklijke paleizen tot aan de buitengrenzen van Europa. Van luchthavens in Nederland tot oorlogs- en crisisgebieden overal ter wereld. De KMar is veelzijdig inzetbaar voor veiligheid, juist als het erop aankomt.

De afdeling Financiën en Control (F&C) Koninklijke Marechaussee (KMar) maakt onderdeel uit van de Staf Commandant Koninklijke Marechaussee (Staf CKMar). Het hoofd van de afdeling F&C KMar is direct onder de CKMar gepositioneerd en is nevengeschikt aan de Directeur Operaties, de Directeur Personeel en Bedrijfsvoering en Chef Kabinet. Het hoofd van de afdeling F&C KMar heeft zitting in de Marechausseeraad (MARRA).

Doelstelling van de afdeling F&C KMar is om een zuivere controlefunctie uit te voeren. Dit betekent dat de afdeling F&C KMar alleen taken en activiteiten verricht die direct zijn gerelateerd aan de hoofdprocessen begroting (inclusief financieel beheer, voor zover de KMar daarvoor verantwoordelijk is) en managementinformatie. Het hoofd van de afdeling F&C KMar gaat als enige functionaris binnen de KMar over de begrotingscijfers en borgt de kwaliteit daarvan. De afdeling F&C KMar adviseert de (P)CKMar en de MARRA en ondersteunt hen op het gebied van (strategische en politieke) begrotingsonderwerpen. De afdeling F&C KMar is een flexibele organisatie en maakt gebruik van eenduidige gegevens die centraal voor de gehele KMar-organisatie beschikbaar zijn.

De afdeling F&C KMar is verantwoordelijk voor de totstandkoming, indiening en beheersing van de KMar-begroting en draagt zorg voor een adequate uitvoering van taken die verband houden met de begroting en met managementinformatie. Vanuit een onafhankelijke invalshoek toetst, signaleert en adviseert de afdeling F&C KMar over de beleids-, plannings- en begrotingsprocedurecyclus. De afdeling F&C KMar verzamelt, analyseert en verschaft informatie op basis waarvan de (P)CKMar en de Marechausseeraad evenwichtige besluiten kunnen nemen. Naast de verantwoordelijkheid voor de financieel-economische beleidsontwikkeling voor de KMar ziet de afdeling F&C KMar toe op de financierbaarheid van het KMar-beleid en een doelmatige en ordelijke besteding van de KMar-begrotingsmiddelen.

De formatie van de afdeling F&C KMar bestaat uit twee clusters: een cluster Begrotingszaken en Managementinformatie (BZ & MI) en een cluster Dedicated Control (DCon). In het cluster BZ & MI zijn personele groepen voor BZ en MI opgenomen. In het cluster DCon zijn vijf dedicated controlgroepen opgenomen die bij de districten en het opleidingscentrum zijn ondergebracht. Deze vacature is bij de cluster Begrotingszaken en Managementinformatie.

 • Als je nog niet het juiste veiligheidscreeningsniveau hebt, dan maakt een veiligheidsonderzoek deel uit van de selectieprocedure.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Bij grote belangstelling, zowel kwantitatief als kwalitatief, kunnen nadere selectiecriteria worden gebruikt. In dat geval beslist de Adviescommissie Functietoewijzing over de striktheid van vereiste of gewenste functie- en opleidingseisen.
 • Deze vacature is zowel intern als extern gepubliceerd. Interne kandidaten hebben voorrang op externe kandidaten.
 • Je standplaats is Den Haag, maar het kan voorkomen dat werkzaamheden elders worden verricht.

Extra informatie

Plaats
Den Haag

Den Haag | Zuid-Holland

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.