Helaas, deze vacature is niet actief.

VAC Beleidsmedewerker Waterveiligheid in Utrecht

Beschrijving

Voor het Domein Leefomgeving (LFO), team Water en Bodem (WEB)  is de Provincie Utrecht op zoek naar een:
Beleidsmedewerker Waterveiligheid
0,9 fte
Schaal 11

Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Onze nieuwe organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.
De afdeling LFO draagt bij aan een aantrekkelijk en vitaal stedelijk en landelijk gebied. Een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving is ons doel. Wij zorgen voor duurzaam beleid, waarbij de kwaliteiten van de provincie geborgd zijn en er ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen. We verbinden de opgaven op het vlak van wonen, werken, natuur en ontspannen met elkaar om te komen tot hoogwaardige oplossingen. We richten ons op onze kerntaken (ruimtelijke ontwikkeling, natuur, landschap, bodem, water, milieu en landbouw) en zijn duidelijk in de keuzes die we maken.
We werken binnen en buiten de organisatie samen met onze partners. De missie van de afdeling LFO luidt dan ook: Samen werken aan een duurzame leefomgeving. We bieden een inspirerende werkomgeving waar talent zich kan ontplooien en volop ruimte is voor eigen initiatief. Afdeling LFO is verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling en het opdrachtgeverschap richting de uitvoerende afdelingen.
Team Water en Bodem zorgt mede met de uitvoering van haar taken op het gebied van water, grondwater en bodem voor een aantrekkelijke en veilige provincie. Het team richt zich op de ontwikkelingsopgaven in de provincie en voert de wettelijke taken uit. Water en bodem dragen bij aan de kerntaken van de provincie en de grote maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving. Robuuste watersystemen vormen de drager voor de gewenste ontwikkelingen.
Team Water en Bodem houdt zich bezig met een aantal belangrijke maatschappelijke opgaven; waterveiligheid en wateroverlast, waterkwaliteit, voldoende schoon drinkwater, bodemkwaliteit en bodemdaling. We werken samen met onze partners, binnen en buiten de organisatie, met name de vier Utrechtse waterschappen. We doen dat integraal, gebiedsgericht en projectmatig.

Als beleidsmedewerker werk je samen met de waterschappen, gemeenten en andere partijen aan een waterveilige en klimaatbestendige provincie. Jij bent eerste inhoudelijk aanspreekpunt op het gebied van waterveiligheid. Daarnaast werk je mee aan het beleidsveld waterbeschikbaarheid.
Vanuit jouw kennis en ervaring lever je vanuit waterveiligheid en waterbeschikbaarheid een inbreng in een aantal grote maatschappelijke opgaven op onder andere het gebied van energie, wonen en mobiliteit.
Voor de regionale waterkeringen binnen de provincie Utrecht ben je verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en kaderstelling en werk je via landelijke programma’s samen aan de ontwikkeling van toekomstbestendige keringen. Hiervoor zorg je voor afstemming met de waterschappen en buurprovincies en lever je inbreng richting de nieuwe omgevingsvisie en -verordening. Daarnaast vervul je de rol van toezichthouder op de waterschappen voor het op orde brengen en houden van de regionale keringen.  
Je werkt samen met andere partijen mee aan het inzichtelijk maken van gevolgen van overstromingen en het bespreken hiervan met gemeenten. Hieruit bouw je als mede-initiatiefnemer samen aan een programma gevolgenbeperking overstromingen Utrecht.
Jij bent als provinciaal coördinator voor de Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR) en zorgt voor de afstemming met de partners, het bestuurlijk vaststellen van de producten, het op orde houden van de informatie uit modellen en kaarten in de Landelijke Database Overstromingen (LDO) en de doorvertaling naar het regionaal waterprogramma van de provincie.
Je helpt mee om het thema waterbeschikbaarheid een plek te geven in onze integrale gebiedsopgaven en je levert vanuit provinciaal perspectief input in één of meerdere zoetwateregio’s waar we als provincie Utrecht bij betrokken zijn. 
Je bent één van de provinciale contactpersonen voor calamiteiten door hoog water en droogte.

Het salaris voor deze functie bedraagt maximaal €4.696,60 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband (schaalniveau 11). De provincie Utrecht beschikt over uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals het Individuele Keuze Budget van 22.37%. Je beschikt als medewerk(st)er zelf over dit budget en je bepaalt zelf wanneer je welk deel ervan laat uitbetalen, bovenop je maandelijkse salaris. Daarnaast hecht de provincie Utrecht veel waarde aan een gezonde balans tussen werk en privé en kent een ruime ATV regeling.

Wij zoeken een beleidsmedewerker die:
- een academisch denk- en werkniveau heeft;
- in staat is om snel zijn/haar rol te vervullen;
- kennis en ervaring heeft in de vakgebieden van waterveiligheid en waterbeschikbaarheid;
- gevoel heeft voor de politieke en bestuurlijke context waarbinnen het werk zich afspeelt en ervaring heeft met politiek bestuurlijke advisering;
- goed kan samenwerken, zowel intern als met externe organisaties;
- de provinciale rol, verantwoordelijkheid en context binnen de samenwerking helder voor ogen houdt;
Functiewensen
A. Persoonlijke eigenschappen
• Je kunt goed luisteren en je inleven in de belangen van anderen
• Je bent flexibel
• Je bent resultaatgericht
• Je bent analytisch, kunt problemen vertalen naar de essenties
B. Vaardigheden
• Je kunt goed programmatisch werken
• Je kunt goed samenwerken, zowel intern als met externe organisaties;
• Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
C. Kennis
• Kennis van het thema waterveiligheid
• Kennis van het thema waterbeschikbaarheid
• Kennis van waterschappen

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Utrecht
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

De Meern | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.