Officier Algemeen Militair Arts (WO)

Beschrijving

Voel jij je als arts aangetrokken tot een veelzijdige praktijk? Lijkt het je leuk om meer van de wereld te zien dan je praktijkruimte en de directe omgeving daarvan? Bijvoorbeeld als ‘flying doctor’? Solliciteer dan als Algemeen Militair Arts bij de Koninklijke Luchtmacht.

Dit ga je doen

Als Algemeen Militair Arts bij de Koninklijke Luchtmacht lever je geïntegreerde zorg. Dat betekent dat je tegelijkertijd de pet op hebt van huisarts, bedrijfsarts, verzekeringsarts, keuringsarts (vliegmedische keuringen) en GGD-arts. Iedere patiënt bekijk je dan ook vanuit elk van deze invalshoeken. Bij de Luchtmacht word je opgeleid tot vliegerarts en in de meeste gevallen tot begeleidend arts gewondenluchttransport (Aeromedical Evacuation/AE). Je wordt hiermee goed voorbereid op de afwijkende werkomstandigheden waarmee je te maken kunt krijgen.

De werkzaamheden worden verricht binnen de Operationele Gezondheidszorg (OGZ) van het Centrum voor Mens en Luchtvaart (CML). Het doel van de OGZ is operationele inzet. Deze inzet vindt plaats om CLSK-operaties te ondersteunen, AE te leveren voor de gehele Krijgsmacht en operaties van Defensie in het algemeen geneeskundig te ondersteunen. De OGZ bestaat naast functionaris uit een Commandant met Stafmedewerkers en diverse artsen (AMA), verpleegkundigen (AMV) en geneeskundig verzorgers (AGV).

De taken van de OGZ bestaan uit:

 • Aeromedical Evacuation (AE), zowel fixed wing als rotary wing;
 • Uitbrengen van een Casual Staging Unit (CSU) (grond-lucht interface in medische afvoerketen);
 • Uitbrengen van een Role 1 met vliegmedische capaciteit;
 • Search And Rescue (SAR) (komende jaren uitgesteld);
 • Overige ondersteuningen.Tevens kan je als AMA (gedeeltelijk) werkzaam kan zijn binnen het Eerstelijns Gezondheidszorg Bedrijf, waarbij je als AMA-vliegerarts de geïntegreerde eerstelijnszorg levert.

Hier ga je werken

Als luchtmacht arts ben je overal waar onze mannen en vrouwen zijn. Op een luchtmachtbasis maar ook in het veld tijdens oefeningen en uitzendingen. De omgeving heeft grote invloed op de zorg die je kunt bieden. Onder operationele omstandigheden heb je minder diagnostische mogelijkheden dan onder vredesomstandigheden. Bij spoedgevallen kun je meestal niet snel doorverwijzen en heb je gedurende langere tijd de directe zorg voor je patiënt.

Maar voordat het zover is, volg je eerst de verkorte officiersopleiding voor specialisten van ongeveer 10 weken op de Koninklijke Militaire Academie in Breda, gevolgd door de opleiding tot Algemeen Militair Arts van twee jaar bij het Defensie Geneeskundig Opleiding- en Trainingscentrum in Hollandse Rading. De AMA-opleiding duurt twee jaar.

Theorie in de praktijk De opleiding bestaat uit 3 blokken van vier, zes en twee maanden waarin je twee dagen per week tewerkgesteld wordt op een militair gezondheidscentrum en 3 dagen per week cursorisch onderwijs volgt op het DGOTC in Hollandse Rading. Tussen die blokken in ben je 6 maanden tewerkgesteld in een civiele huisartspraktijk en 6 maanden stage op een SEH-afdeling van een opleidingsziekenhuis. Gedurende de gehele opleiding word je beoordeeld aan de hand van kennistoetsen, praktijkopdrachten en korte praktijkbeoordelingen.

Elk jaar worden twee groepen van acht tot twaalf artsen opgeleid voor de diverse krijgsmachtdelen (Landmacht, Marine, Luchtmacht). De docenten zijn afkomstig van binnen en buiten de Defensieorganisatie. Gedurende de opleiding is het mogelijk gebruik te maken van interne legering, afhankelijk van je werkplaats, woonplaats en reistijden. Voor de huisartsstage is het zeer wenselijk dat je beschikt over een rijbewijs en een auto.

De opleiding bestaat uit de volgende modules:

[u]FASE 1[/u]

Introductie Militaire Gezondheidszorg. Je maakt kennis met de organisatie en werkwijze van de militaire gezondheidszorg en de militaire zorgbedrijven. Daarnaast leer je de basisprincipes van de militaire protocollen voor traumaopvang, triage en teamwork.

Advanced Cardiac Life Support (ACLS). Je leert wat te doen bij acute cardiale problemen volgens het ACLS-protocol.

Militaire psychiatrie. Het vak van militair is lichamelijk én geestelijk zwaar. Je leert adviezen geven over mentale inzetbaarheid voorafgaand aan uitzendingen en na terugkeer eventueel optredende signalen en symptomen van psychische aard te herkennen en te behandelen of door te verwijzen.

Arbeid en Gezondheid. Bedrijfsgeneeskundige kennis is in je functie als algemeen militair arts van groot belang. Je doet de noodzakelijke kennis op van risico-inventarisatie en evaluatie, beroepsaandoeningen, sociaal-medische begeleiding en verzuimbegeleiding en past die kennis toe in de praktijk.

Sportgeneeskunde. In het militaire vakgebied is kennis van belasting en belastbaarheid essentieel. Je leert sport- en overbelastingsletsels behandelen en leidinggevenden gericht te adviseren over belasting en belastbaarheid.

Brandwondencursus. Alles wat je moet weten over de eerste opvang en behandeling van ernstige brandwonden.

Maatschappij en Gezondheid. Je maakt kennis met de basis principes van de sociale geneeskunde. De lessen worden verdeeld over de gehele opleiding gegeven.

[u]FASE 2[/u]

Huisartsgeneeskunde. Je loopt 6 maanden stage bij een huisartsopleider van de civiele huisartsenopleiding.

[u]FASE 3[/u]

Geneeskundig luchttransport. Wat komt kijken bij de organisatie en uitvoering van gewondentransport door de lucht komt in deze lessen aan de orde.

Medische Aspecten van Chemische, Biologische, Radiologische en Nucleaire blootstelling (MA-CBRN). Bij massale chemische, biologische, radiologische of nucleaire blootstelling gaat het om compleet andere facetten van medische verzorging. In deze cursus leer je wat er nodig is om die zorg te organiseren en uit te voeren.

Instructiebekwaamheid en presentatietechniek. Als militair arts ben je actief als instructeur voor je eigen personeel en het personeel van de eenheid. En je bent adviseur voor commandanten. De belangrijkste principes van instructie geven en presentaties verzorgen leer je in deze module.

Basiscursus Infectieziekten en Uitheemse Pathologie (BIUPAMA). In andere landen en werelddelen gelden andere omstandigheden en komen andere ziektebeelden voor dan in Nederland en West-Europa. Daarom is het belangrijk dat je infectieziekten en uitheemse pathologie kunt diagnosticeren en behandelen. De module wordt verzorgd door de afdeling Infectieziekten en Tropische Geneeskunde van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam.

Gezondheidszorg in ontwikkelingslanden (GOLAMA). In deze module verwerf je de kennis om in ontwikkelingslanden gezondheidszorgsystemen op te zetten, in samenwerking met gouvernementele en niet-gouvernementele instanties. De module wordt gegeven onder auspiciën van het Academisch Medisch Centrum en het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam.

Hygiëne en Preventieve Gezondheidszorg (HPGAMA). Je leert alles over preventieve gezondheidszorg, het adviseren over gezondheidsrisico bij militairen en het toezicht op de hygiëne onder operationele omstandigheden.

Advanced Trauma Life Support (ATLS). Je leert alles over de opvang van traumaslachtoffers, volgens het ATLS-protocol.

Organisatie van zorg. Een algemeen militair arts is ook speciale stafofficier, met bijzondere verantwoordelijkheden. En je bent leidinggevende of commandant in operationele en niet-operationele omstandigheden. In deze lessen wordt hiervoor de basis gelegd.

Forensische geneeskunde. Militaire artsen voeren tijdens militaire operaties forensisch geneeskundige taken uit, zoals het optreden als lijkschouwer in het kader van de Wet op de lijkbezorging. In deze cursus komen wettelijk kader en regelgeving, lijkschouw, systematische letselbeschrijving, forensisch onderzoek bij zedendelicten en samenwerking met de Koninklijke Marechaussee aan de orde.

Operationele geneeskunde. In fase 3 of 5 van de opleiding word je in de gelegenheid gesteld mee te gaan met een militaire oefening in binnen- of buitenland en maak je kennis met stafwerkzaamheden, het organiseren van geneeskundige opleidingen en oefeningen en de voorbereidingen voor operationele inzet.

[u]FASE 4[/u]

Spoedeisen geneeskunde. De basisvaardigheden en -technieken van de spoedeisende geneeskunde en het herkennen, beoordelen en behandelen van spoedeisende letsels zijn de inzet van deze stage van 6 maanden op een afdeling spoedeisende eerste hulp van een erkend opleidingsziekenhuis.

[u]FASE 5[/u]

Battlefield Advanced Trauma Life Support (BATLS). Dit is de militaire variant van de ATLS. Deze module omvat de vaardigheden om zelfstandig in militaire omstandigheden spoedeisende traumahulp te verlenen aan een of meerdere slachtoffers.

Militaire Oefening. Een week lang maak je kennis met de werkzaamheden en activiteiten van een geneeskundige hulppost te velde.

Examen DMCC. Engeland kent het gerenommeerde Diploma in the Medical Care of Catastrophes. De opleiding tot AMA bevat alle componenten die in de DMCC-opleiding voorkomen. Aan het eind van de AMA-opleiding leg je het DMCC-examen af.

Na de AMA opleiding wordt je bij CLSK nog verder opgeleid tot vliegerarts.

Vrijstellingen Op basis van eerder verworven competenties en werkervaring kun je vrijstelling krijgen voor delen van de AMA-opleiding. Als je de AMA-opleiding met succes hebt afgerond kun je in aanmerking komen voor verkorting van de huisartsopleiding met ½ tot 1 jaar. Daarnaast geeft de opleiding tot ½ jaar korting op de opleiding tot bedrijfsarts.

Weekagenda
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Ochtend
 • Afdelingsoverleg
 • Vergadering met zorgmanager
 • Afdelingsoverleg
 • Reguliere werkzaamheden
 • Reguliere werkzaamheden
 • Voorbereiden oefening
 • Afdelingsoverleg
 • Reguliere werkzaamheden
 • Studie
 • Afhandelen administratie
Middag
 • Reguliere werkzaamheden
 • Reguliere werkzaamheden
 • Sport
 • Afscheidsreceptie collega
Avond
Jouw profiel
 • WO

  Je hebt de universitaire opleiding tot basisarts (WO Geneeskunde) afgerond. Je beschikt bij aanvang van de opleiding over een BIG-registratie. Je beschikt over een grote mate van zelfstandigheid. Een vliegmedische keuring (vliegmedische geschiktheid klasse 2) maakt deel uit van het selectieproces.

 • Je bent tussen de 17 jaar en 11 maanden en 37 jaar en 11 maanden
 • Je bent minimaal 155 cm (vrouw), 160 cm (man)
 • Je oogafwijking mag niet groter zijn dan min 6 en plus 6
 • Je hebt een zwemdiploma nodig
Je groeit persoonlijk

Als militair doe je constant nieuwe kennis en ervaringen op. Zo verleg je je fysieke en mentale grenzen, leer je te vertrouwen op jezelf, ontwikkel je een oog voor je omgeving en ontdek je dat zelfstandig zijn niet hetzelfde is als alles alleen willen doen. Ook ervaar je wat echte kameraadschap is, hoe je moet omgaan met verschillende mensen en culturen en dat vrede en veiligheid niet overal vanzelfsprekend is. Een loopbaan bij Defensie verandert je en maakt je sterker, als militair én als mens.

We leiden je op
 • SPEC opleiding

  Specialisten volgen de verkorte officiersopleiding voor specialisten die de Nederlandse Defensieacademie verzorgt aan de KMA in Breda. De 10 weken durende opleiding bereidt je voor op werken onder moeilijke omstandigheden, zoals een uitzending. Je leert militaire basisvaardigheden zoals schieten, exercitie, kaartlezen en militaire EHBO. Daarnaast zijn er geregeld veldoefeningen en krijg je vakken als militair recht. Tijdens de opleiding leef je op het terrein van de Koninklijke Militaire Academie in Breda.

 • VTO AMA (Luchtmacht)

  Na de SPEC-opleiding volg je de aanvullende vakgerichte opleiding tot Algemeen Militair Arts (AMA) aan het Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum (DGOTC) in Hollandse Rading. Deze opleiding duurt twee jaar. Naast dat er onderwijs wordt gevolgd op het DGOTC wordt praktijkervaring opgedaan bij een Eerstelijns Gezondheidsbedrijf (EGB), een civiele huisartsenpraktijk (6 maanden) en een spoedeisende hulp van een civiel ziekenhuis (6 maanden). Na het VTO op functie worden de internationale vliegerarts- en AE-opleiding gevolgd.

Train je fit

Om bij Defensie te kunnen werken, moet je over een goede fysieke conditie beschikken. Daarom is de fysieke keuring een belangrijk onderdeel van de sollicitatieprocedure. Om je goed hierop voor te bereiden, hebben we trainingsschema's ontwikkeld.

Belastbaarheidsniveau voor deze functie: 1

Jouw loopbaan

Je begint in een uitdagende startfunctie als arts in een gezondheidscentrum.

Je kan doorgroeien naar duiker-. vlieger- of bedrijfsarts.

Bij gebleken geschiktheid kan je eventueel aan de slag als leidinggevende in een managementfunctie.

De sollicitatie
 • Voorlichting Luchtmacht (optioneel)

  Zorg dat je weet waar je aan begint en bezoek een (of doe een ). Dan ben je bijvoorbeeld beter voorbereid voor je gesprek tijdens het psychologisch onderzoek! 

 • Invullen vragenlijsten

  Je krijgt een aantal vragenlijsten die je moet invullen en terugsturen. Deze informatie wordt later gebruikt in je sollicitatieproces.

 • Psychologisch Onderzoek (PO)

  Dit onderzoek bestaat uit een aantal onderdelen, waaronder een capaciteitentest en een gesprek met een psycholoog van Defensie (zie ook onze online brochure ).

 • Aanstellings- en Adviescommissie (AAC)

  Dit gesprek met een aantal (hoge) officieren vindt plaats op het Koninklijk Instituut voor de Marine of op de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Aan de hand van dit gesprek wordt beoordeeld of je de capaciteiten hebt om te worden opgeleid tot officier bij Defensie.

 • Medisch onderzoek Medische functies Luchtmacht

  We testen of je voldoende spierkracht en conditie hebt, maar ook andere lichamelijke aspecten zoals ogen en oren. Ook krijg je een gesprek met een militair arts. Tevens word je gekeurd op Vliegmedische geschiktheid klasse 2A.

 • Veiligheidsonderzoek (VO)

  Je werkt met wapens en geheime informatie. Daarom doen we een veiligheidsonderzoek. Hiervoor krijg je een vragenlijst, waarna de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) beoordeelt of je geschikt bent voor het verantwoordelijke werk als militair (zie ook onze online brochure ).

 • Aanstelling

  Als je alle keuringen hebt gehaald ben je 'aanstelbaar' als militair. Hierna krijg je te horen wanneer je naar verwachting kunt beginnen met je militaire opleiding!

Vacatures
 • Momenteel gesloten

  Voel jij je aangetrokken tot een veelzijdige praktijk? Waarin samenwerken samengaat met zelfstandig...

  • Hou me op de hoogte
  • WO
  • Luchtmacht
  • Verzorging, gezondheid en geneeskunde
 • Momenteel gesloten

  Als Officier Geneeskundige Dienst lever je een belangrijke bijdrage aan het gereedstellingsproces...

  • Hou me op de hoogte
  • HBO, WO
  • Luchtmacht
  • Verzorging, gezondheid en geneeskunde

Extra informatie

Status
Open
Plaats
Landelijk (dus ook bij jou in de buurt)
Gepubliceerd op
02-04-2021

Landelijk

Solliciteer direct

Deel deze vacature

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.