Helaas, deze vacature is niet actief.

Regisseur Complexe Casuïstiek in Tilburg

Beschrijving

Het betreft een tijdelijke functie voor de duur van 1 jaar.
Een dienstverband dat start op payrollbasis, gebaseerd op een tijdelijk contract van 1 jaar
Sollicitanten die met de eerste ronde hebben meegedaan, hoeven niet meer te solliciteren.
De functie
Team Complexe Casuïstiek en Re-integratie:
Het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant is een samenwerkingsverband van zorg- en justitiepartners die samen werken aan het terugdringen of voorkomen van ernstige overlast en criminaliteit/onveiligheid. De focus is complexe casuïstiek waarbij sprake is van een combinatie van zorg- en veiligheidsaspecten en waarbij de reguliere samenwerking niet toereikend is gebleken. Oplossingen worden gezocht in de verbinding van zorg en straf/drang/dwang. Hoofdtaken van het Zorg- en Veiligheidshuis binnen het cluster Kennisknooppunt zijn: kennis verbinden, geven van advies, casussen beoordelen en doorgeleiden, binnen het Cluster Complexe Casuïstiek: aanpak complexe casuïstiek en binnen het Cluster Bedrijfsverzamelgebouw: bieden van huisvesting in een organisatieverzamelgebouw.
Daarnaast is een aantal gemeentelijke taken gepositioneerd in het Zorg- en Veiligheidshuis. Dit betreft het 'Cluster Procesregie Toegang' waarin procesregisseurs de verbinding met De Toegang versterken. En het 'Cluster Re-integratie Ex-gedetineerden' waarin casemanagers ex-gedetineerden uit de regio Midden-Brabant en Tilburg helpen bij hun hulpvragen op diverse leefgebieden. De gemeente Tilburg biedt gastheerschap aan 8 gemeenten en geeft met een gemeentelijke teammanager sturing aan het team Complexe Casuïstiek en Re-integratie in het Zorg- en Veiligheidshuis.

De regisseur Complexe Casuïstiek maakt deel uit van een multidisciplinair team van regisseurs afkomstig van de gemeente(n) en verschillende ketenpartners zoals Amarant, GGZ, Novadic-Kentron, Traverse, Openbaar Ministerie, Reclassering Nederland en Politie.
De regisseur CC werkt met complexe casussen waarbij het reguliere afstemmen en samenwerken onvoldoende effectief is gebleken. Er is een nog meer integrale en op maat gesneden aanpak nodig, een combinatie van zorg en straf/drang en dwang en denkkracht om innovatieve aanpakken te bedenken en eventueel doorzettingsmacht om mogelijk onorthodoxe aanpakken te bewerkstelligen. Het resultaat van de aanpak van complexe casuïstiek is het beheersbaar maken van de problematiek van betrokkene(n); afname van overlastgevend en crimineel gedrag, afname van de onveiligheid voor anderen en (zo mogelijk) het verminderen van de zorgconsumptie.

Kerntaken van de regisseur CC:
 1.  De regisseur CC is verantwoordelijk voor het komen tot een integraal en door partners gedragen plan van aanpak. De regisseur heeft hiertoe contact met de klant. Samen met de klant worden de doelen voor de lange termijn vastgesteld. De regisseur organiseert rond/en met de klant de samenwerking van zorg- en justitiële partners, verbindt partners en expertises met elkaar en komt met partners/en de klant tot een gezamenlijk doel. Bij voorkeur en indien mogelijk is 'het plan' tot stand gekomen met de klant waar het omgaat. In het plan van aanpak wordt ook de directe omgeving van de klant (bijvoorbeeld broertjes/zusjes/gezin) betrokken.
 2. De regisseur ziet toe op de uitvoering van interventies, bevraagt partners op de afgesproken acties en rapporteert periodiek of ad hoc - namens de samenwerking - over de voortgang en resultaten op casusniveau.
 3. De regisseur is een sleutelfiguur en aanspreekpunt voor de betrokken partners en - als hij daartoe het meest aangewezen is - voor de persoon waar het omgaat.
 4. De regisseur betrekt tijdig en indien nodig de teammanager en heeft oog voor bestuurlijke- en mediagevoeligheid.
 5. De regisseur initieert en is voorzitter van overleggen op maat.
 6. De CC-regisseur levert een bijdrage aan de kwaliteit van de werkprocessen.
 7. De regisseur werkt nauw samen met de informatieregisseurs, procesregisseurs, medewerkers informatievoorziening en casemanagers Re-integratie (gedetineerden).
Wij vragen
Kennis van achtergronden van complexe problematiek, inzicht in interventies, de regio Midden Brabant, de sociale en justitiële kaart (lokaal, regionaal, landelijk).
Werkervaring uit een zorgachtergrond is een pré. - Kennis van WMO, WLZ, Jeugdwet, Bopz, LVB, ISD JoVo/Jeugd is een pré.

Competenties:
 • Resultaatgericht
 • Samenwerken
 • Inventief, creatief, enthousiasmerend, draagvlak creëren, anderen kunnen betrekken, partijen verleiden of overtuigen om samen te werken bij het vinden en realiseren van oplossingen. Onderhandelen en communicatief vaardig.
 • In complexe situaties de vastgestelde koers volgen en overzicht bewaren. Durven acteren als situaties om direct handelen vragen.
 • Diplomatiek, doortastend en beslissingen durven nemen.
 • Sturend op het gezamenlijk belang en het eindresultaat.
 • Hands-on mentaliteit.
 • Connectie kunnen maken met de persoon (met complexe problematiek) danwel andere professionals ondersteunen, 'in hun kracht zetten' om het goede (stevige en/of invoelende) gesprek te voeren.
 • Je kunnen bewegen in een bestuurlijk gevoelige omgeving en kunnen omgaan met gevoelige informatie
 • Planmatig werken: probleemanalyse, doel, plan van aanpak, monitoring en rapportage.
 • Regie voeren zonder mandaat, sturing van het operationele proces, regelen en aanspreken van ketenpartners.
 • Zelfsturend, resultaatgericht, doorzetter met tact en geduld. Een grote mate van zelfstandigheid en analytisch kunnen werken is een pré.
Wij bieden
Deze functie is ingedeeld in salarisschaal 10 (aanloopschaal 9). Het salaris is afhankelijk van je ervaring en bedraagt minimaal € 2.591,- en maximaal € 4.225,- bruto per maand.
 • Goede werk-privébalans; een fulltime dienstverband is maximaal 36 uur.
 • Het betreft een tijdelijke functie voor de duur van 1 jaar Een dienstverband dat start op payrollbasis, gebaseerd op een tijdelijk contract van 1 jaar
 • Een individueel keuzebudget van 17,05 % wat je maandelijks opbouwt. Je bepaalt zelf hoe en wanneer je het budget besteedt.
 • Reis je met openbaar vervoer? Jouw reiskosten worden dan volledig vergoed (2e klas).
 • Maatschappelijk relevant werk. Alles wat je doet heeft direct gevolg voor inwoners, medewerkers en partners van de gemeente Tilburg.

Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern opengesteld.

Onderzoek werving en selectie
Op dit moment lopen er meerdere onderzoeken om ons wervings- en selectieproces te verbeteren. In dit kader kunt u benaderd worden voor het invullen van een vragenlijst. Deelname is op vrijwillige basis.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Tilburg
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Tilburg | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.