Helaas, deze vacature is niet actief.

Businesscontroller in Utrecht

Wat ga je... Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Het Defensie Ondersteuningscommando ondersteunt het ministerie van Defensie op het...

Beschrijving

Wat ga je doen

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Het Defensie Ondersteuningscommando ondersteunt het ministerie van Defensie op het gebied van gezondheidszorg, personeel, opleidingen, vastgoed en een breed pakket aan faciliteiten. De directie Financiën en Control bewaakt de doelmatigheid en rechtmatigheid, het behalen van de doelstellingen en het nakomen van afspraken. Hier draag jij als businesscontroller een belangrijk steentje aan bij.

Jij gaat aan de slag op de afdeling Dedicated Business Control, toegewezen aan de divisie Personeel en Organisatie Defensie. De wereld van personeel en organisatie binnen de dienstencentra van de divisie Personeel en Organisatie Defensie maak jij je snel eigen en je ondersteunt op het gebied van begrotingen, managementinformatie en financieel beheer.

Daarbij werk je dicht tegen de uitvoering aan en je ondersteunt in het adviseren van de directeur van een of meerdere dienstencentra. Tegelijkertijd heeft de afdeling Dedicated Business Control een eigen verantwoordelijkheid en signaleren en adviseren wij bijvoorbeeld op het terrein van rechtmatigheid, processen en businesscases. Naast reguliere werkzaamheden draag je bij aan verbeterprojecten op het gebied van financiële duurzaamheid en performancemanagement.

Wie zoeken we
  • Je hebt een hbo-opleiding afgerond op het gebied van finance en control, (bedrijfs)economie, Masters of Business Administration, bedrijfs- of bestuurskunde.
  • Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met overheidsfinanciën.
  • Je beschikt over uitstekende sociale vaardigheden en hebt een flexibele instelling.
  • Je bent creatief en resultaatgericht en beschikt over een groot analytisch vermogen.
  • Je kunt onafhankelijk een oordeel vormen, scherp en constructief adviseren en helder communiceren en rapporteren.
  • Je kunt zelfstandig werken, ook onder druk.
  • Je spreekt en schrijft zeer goed Nederlands.
Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau
Minimum salaris: € 2600 bruto per maand
Maximum salaris: € 4123 bruto per maand

(Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek.)

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 6,4%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

De organisatie - Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

De afdeling - Defensie Ondersteuningscommando, afdeling Dedicated Business Control

Het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) ondersteunt het ministerie van Defensie op het gebied van gezondheidszorg, personeel, opleidingen, vastgoed en een breed pakket aan faciliteiten. Het heeft de koers ingezet naar een meer resultaatgerichte en integrale bedrijfsvoering. Meer focus op ondersteuning van het primaire operationele proces op elke locatie en op de mens en onze inzetbaarheid. Het DOSCO stelt de mens centraal en neemt verantwoordelijkheid in de ontwikkeling naar een adaptieve en duurzaam inzetbare krijgsmacht met collega’s die op hun taak berekend zijn.

Ondersteuning, projecten en compliance vormen de drie pijlers van de corebusiness. Hiervoor hebben we focus, transparantie en urgentiebesef nodig op de balans tussen opgedragen taken en daarvoor beschikbare mensen en middelen. Een verdere professionalisering van project-, programma- en portfoliomanagement en een integraal compliancemanagement, gericht op een ongestoorde bedrijfsvoering en een veilige werkomgeving voor onze medewerkers.

Afdeling Dedicated Business Control
De directie Financiën en Control (DF&C) bestaat uit de afdeling Concern Control en vijf afdelingen Dedicated Business Control. Dedicated Business Control zit dicht op de uitvoering. Daardoor kan de afdeling het DOSCO de informatie en het advies leveren aan de commandanten van de desbetreffende organisatieonderdelen binnen het DOSCO dat nodig is om de divisies en de Nederlandse Defensie Academie te sturen. Tevens borgt de aanwezigheid van de businesscontrollers een goede invulling van de processen begroting, financieel beheer en managementinformatie binnen de divisies.

De DF&C bewaakt de doelmatigheid en rechtmatigheid, het behalen van de doelstellingen en het nakomen van afspraken. Tevens is DF&C verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de managementinformatie. DF&C ondersteunt het DOSCO en heeft een belangrijke adviserende functie vanuit financieel-economisch perspectief. Richting de commandanten heeft de controller een toetsende functie en treedt deze op als een constructief kritisch partner voor het management. De afdeling Dedicated Business Control bestaat uit een afdelingshoofd en negen businesscontrollers, waaronder jij.

Jouw afdeling valt onder divisie Personeel en Organisatie Defensie (DPOD). DPOD ondersteunt het ministerie van Defensie in de vorm van P&O-dienstverlening. Zij biedt kennis aan over het P&O-functiegebied en ondersteuning bij uitvoeringstaken aan leidinggevenden, functionarissen en Defensiewerknemers. Hiermee draagt DPOD bij aan de personele gereedstelling van Defensie en het uitvoeren van goed werkgeverschap. Verder is DPOD de brug tussen P&O-strategie en -beleid en uitvoering daarvan. De organisatie streeft naar een afgestemd en uitvoerbaar P&O-beleid ter realisatie van een effectief en efficiënt ingericht P&O- functiegebied. Hierover legt zij verantwoording af aan beleidsmakers en haar opdrachtgevers. DPOD bestaat naast een coördinatie-cel, een kabinet en een staf uit de DienstenCentra Personeelslogistiek, Human Resources en Rechtspositie, Organisatie en Formatie, Personeelszorg, Juridische Dienstverlening, Re-integratie, Dienst Geestelijke Verzorging en de Management Development Groep.

Bijzonderheden

Een veiligheidsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Utrecht

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.