Helaas, deze vacature is niet actief.

Provinciesecretaris/ Algemeen Directeur in Utrecht

Beschrijving

Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Omdat we de maatschappelijke ontwikkelingen integraal aanpakken, in samenwerking met maatschappelijke partijen, hebben we een flexibele provinciale organisatie waarin we de verkokering achter ons laten.
Extern betekent dit netwerken: het samen met de bedrijven, inwoners, belangenorganisaties en andere overheidsorganisaties aanpakken van onderwerpen. Intern betekent dit dat we rond een groot aantal concernopdrachten flexibele teams organiseren, die integraal werken met een eigen mandaat en rechtstreekse relatie naar het bestuur.
De organisatie is volop in ontwikkeling. We werken steeds meer opgavegericht, met mandaat lager in de organisatie met de verantwoordelijkheid die daarbij hoort. Dit laatste is ook van belang omdat uit recente onderzoeken is gebleken dat verantwoordelijkheden in het verleden niet helder genoeg waren en de cultuur soms te vrijblijvend.
Per 1 januari 2019 zijn we gestart met een nieuwe structuur. Een nieuwe indeling van teams als thuisbasis voor professionele expertise en opgavemanagers die als ambtelijk opdrachtgever een rechtstreekse relatie hebben met bestuur en maatschappelijk veld voor ruim 30 strategische concernopdrachten. Voorbeelden van opdrachten zijn: Energietransitie, Verstedelijkingsopgave, Smart mobility, Circulaire economie, heroriëntatie strategie OV-bedrijf, Perspectief Veenweidegebied en Integraal gebiedsgericht werken. Ook voor de interne organisatie werken we met een aantal concernopdrachten.
Voorbeelden zijn: versterken van de financiële functie, versterken strategisch vermogen en organisatieontwikkeling. (balans buiten en binnen)
Voor het concernbreed programmeren en bemensen van deze opdrachten zijn we gestart met nieuwe mechanismes voor programmering (welke opgaven pakken we op met welke scope) en matching (welke medewerkers werken aan welke opgaven).
De lijn zijn de 35 expertiseteams, naast het op peil houden van hun wettelijke taken, belast zijn met de reguliere taken in hun veld. De teams zijn gegroepeerd in vier domeinen. De domeinmanagers vormen samen met de directie het Concernmanagementteam dat fungeert als hoogste managementorgaan. De directie bestaat naast de provinciesecretaris uit nog twee directeuren die werken op basis van een portefeuilleverdeling. De concerncontroller is als adviseur agendalid van het CMT.

Het kan niemand ontgaan zijn dat er forse kritiek is geleverd op onze werkprocessen. De diverse onderzoeksresultaten liegen er niet om: een aantal werkprocessen en onderdelen van onze cultuur behoeven een blijvende verandering. De nieuwe provinciesecretaris/Algemeen directeur krijgt de opdracht die te verbeteren.
Je bent vanuit je wettelijke rol eerste adviseur van het college van Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning. Je onderhoudt contacten met voor de provincie Utrecht relevante organisaties en instanties. Je bent eindverantwoordelijk voor het functioneren van de ambtelijke organisatie en voert, als voorzitter van het CMT, het integraal management van de provincie als concern. Je bent de opgavemanager voor de organisatieontwikkeling. Je geeft in die rol leiding aan de doorontwikkeling als opgavegerichte organisatie.
Je bent als provinciesecretaris ook verbindende schakel in de contacten met statengriffier/PS en je bent WOR-bestuurder voor de Ondernemingsraad.

Het salaris voor deze functie bedraagt maximaal € 9.640,30 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband (schaalniveau 18). De provincie Utrecht beschikt over uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals het Individuele Keuze Budget van ca. 21%. Je beschikt als medewerk(st)er zelf over dit budget en je bepaalt zelf wanneer je welk deel ervan laat uitbetalen, bovenop je maandelijkse salaris. Daarnaast hecht de provincie Utrecht veel waarde aan een gezonde balans tussen werk en privé.

Van de kandidaat die wij zoeken wordt verder verwacht dat deze:

 • een afgeronde academische opleiding, inhoudelijk deskundig en met aantoonbare ervaring met openbaar bestuur en openbare financiën;
 • brede kennis van en inzicht in de hoofdlijnen van de provinciale beleidsterreinen;
 • in staat is om onderwerpen die een grote politieke en maatschappelijke gevoeligheid kennen, snel te doorgronden;
 • ervaring als eindverantwoordelijke in het management van een grote overheidsorganisatie;
 • de kandidaat is bij een vergelijkbare organisatie aantoonbaar succesvol geweest bij het tot stand brengen van een cultuurverandering;
 • aantoonbare leidinggevende en managementkwaliteiten gebaseerd op uitgangspunten van integraal management en ervaring met het aansturen en ontwikkelen van organisaties;
 • ervaring als WOR bestuurder;
 • vaardigheid in het omgaan met tegengestelde politieke en maatschappelijke belangen;
 • vaardigheid in sociale contacten en representatie;
 • in het bezit van een uitgebreid netwerk.

De beoogde provinciesecretaris/algemeen directeur herkent zich in het volgende profiel:
 • Je bent een verbindende persoonlijkheid die goed aanvoelt wat anderen beweegt.
 • Je visie sluit aan bij de beweging die de provincie Utrecht als organisatie heeft ingezet en de manier waarop dit samen met medewerkers en de OR wordt vormgegeven.
 • Je bent nieuwsgierig naar al je gesprekspartners en weet met aandacht en humor ontspannen verhoudingen te creëren.
 • Je bent in staat om respectvol te confronteren en zaken bespreekbaar te maken.
 • Je hebt overtuigingskracht en een goede politieke en bestuurlijke antenne.
 • Je bent in staat om in teamverband met het CMT en de opgavemanagers samen te werken en in constructief overleg de concern brede visie te effectueren en het werkprogramma aan te sturen en uit te dragen.
 • Je geeft richting: daadkrachtig en doortastend, hebt een overtuigende stijl van opereren in een politiek-bestuurlijke omgeving en stelt daarbij prioriteiten.
 • Je bent omgevingsbewust, hebt visie en het vermogen die uit te dragen en ernaar te handelen.
 • Je beschikt over een uitstekende netwerkvaardigheid.
Naast de bovenstaande competenties voldoe je ook aan de competenties organisatiesensitiviteit, overtuigingskracht, samenbindend leiderschap, resultaatgerichtheid, initiatief en conceptuele flexibiliteit.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Utrecht
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

De Meern | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.