Helaas, deze vacature is niet actief.

Hoogleraar militair recht in Breda

Wat ga je... Bij de Nederlandse Defensie Academie leiden we de beste officieren op en daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de vakgroep Krijgswetenschappen. Binnen deze vakgroep levert u als hoogleraar militair...

Beschrijving

Wat ga je doen

Bij de Nederlandse Defensie Academie leiden we de beste officieren op en daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de vakgroep Krijgswetenschappen. Binnen deze vakgroep levert u als hoogleraar militair recht een essentiële bijdrage aan onderwijs en onderzoek op alle relevante rechtsgebieden. Daarmee speelt u een rol van betekenis als het gaat om de kwaliteit van onze krijgsmacht.

Als hoogleraar militair recht geeft u leiding aan de sectie Militair Recht (MR) binnen de vakgroep Krijgswetenschappen (KW), die in teamverband het juridisch onderwijs inricht en uitvoert. Een deel van de uitvoering van het onderwijs neemt u voor uw rekening. Dit doet u in samenwerking en afstemming met de overige onderdelen van de vakgroep en de faculteit.

Op het terrein van het onderzoek bent u verantwoordelijk voor het opstellen van een coherente onderzoeksplanning voor alle onderzoek binnen de sectie MR. Onder uw verantwoordelijkheid valt ook aanverwant promotieonderzoek en het inbedden van het onderzoek binnen de vakgroep/faculteit bij de SRO’s Dynamics of War and Peace Making en Military Cyber Operations, en in samenhang met de leerstoel militair recht aan de Universiteit van Amsterdam binnen het Onderzoekscentrum Amsterdam Center for International Law. Daar is alle juridisch onderzoek binnen de sectie MR en elders binnen KW ondergebracht in het Research Program Law of Armed Conflict and Military Operations.

Daarnaast is het uw verantwoordelijkheid om onderzoeksdoelstellingen en prioriteiten binnen de kaders te stellen. U begeleidt en faciliteert de junior en senior onderzoekers binnen de sectie MR en houdt juridische en overige ontwikkelingen bij die van belang zijn voor de Nederlandse krijgsmacht. Deze ontwikkelingen vertaalt u in onderzoeksprojecten.

U legt contacten met diverse onderdelen van de krijgsmacht en de centrale overheid op het gebied van beleidsvorming en -ondersteuning en houdt deze contacten bij. Verder horen het bevorderen en bijhouden van wetenschappelijke contacten en samenwerking met partnerinstellingen in nationaal en internationaal verband bij uw functie.

Wie zoeken we
  • U hebt een afgeronde universitaire opleiding (doctoraal of wo-master) binnen het domein Internationaal Publiek Recht en bent gepromoveerd binnen dat domein.
  • U hebt aantoonbare didactische kwaliteiten en/of bent aantoonbaar didactisch geschoold.
  • U hebt aantoonbare ervaring als excellent presterende wetenschapper, wat blijkt uit een reeks van publicaties van erkend gehalte, onderzoeks- en onderwijsverslagen.
  • U hebt ruime ervaring met het geven van leiding en het vervullen van bestuurlijke taken binnen een wetenschappelijke werkomgeving en het begeleiden van promovendi.
  • U hebt ruime ervaring met leidinggevende en/of bestuurlijke taken binnen een wetenschappelijke (facultaire of universitaire) onderwijsomgeving.
  • U hebt internationale erkenning onder vakgenoten als expert op het eigen vakgebied.
Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau
Minimum salaris: € 6015 bruto per maand
Maximum salaris: € 8011 bruto per maand

(Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek.)

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 6,4%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

De organisatie - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Ondersteuningscommando
Het DOSCO is de overkoepelende dienstverlener voor de gehele Defensieorganisatie. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten.

De afdeling - Nederlandse Defensie Academie, Faculteit Militaire Wetenschappen, vakgroep Krijgswetenschappen

De Nederlandse Defensie Academie (NLDA) maakt deel uit van het Defensie Ondersteuningscommando. Binnen de Faculteit Militaire Wetenschappen van de NLDA is de leerstoel militair recht een onderdeel van de vakgroep Krijgswetenschappen (KW).

De leerstoel zorgt voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op alle relevante rechtsgebieden voor de Nederlandse krijgsmacht, nationaal en internationaal. De nadruk ligt op de rechtsgebieden die de grondslag vormen voor en het optreden reguleren tijdens militaire operaties van alle soorten en in alle operationele domeinen. Het gaat dan om de domeinen land, lucht, zee, ruimte en in samenwerking met de hoogleraar cyber operaties eveneens in cyberspace. 

Het onderwijs wordt uitgevoerd binnen het bestaande curriculum in de bacheloropleiding KW, in de bacheloropleiding militair bedrijfskundige wetenschappen, in de master military strategic studies, in de opleidingen voor specialisten en in het Korte Model Opleiding voor kandidaat-officieren aan de Koninklijke Militaire Academie, voor cursussen aangeboden door het Instituut Defensie Leergangen en in vaktechnische opleidingen binnen het Koninklijk Instituut voor de Marine.

Tevens worden in nauwe samenhang met de leerstoel militair recht aan de Universiteit van Amsterdam promotieonderzoekers vanuit Defensie begeleid op het gebied van vooral het internationaal recht wat relevant is voor het operationele optreden van de Nederlandse krijgsmacht. Zodoende wordt relevant juridisch onderwijs op alle niveaus en voor uiteenlopende doelgroepen verricht. 

Binnen de vakgroep KW zijn er leerstoelen op de volgende terreinen: internationale veiligheidsstudies, militair recht, militaire geschiedenis, militair operationele wetenschappen, cybersecurity, en inlichtingen en veiligheid. De capaciteitsgroep KW kent de volgende posities voor universitair hoofddocenten (UHD): reconstructie en stabilisering, conflictstudies, militair recht, strategie, intelligence en security, operationele analyse, irregular warfare en security en Def Policy.

De UHD’s operationele analyse en militair recht en de hoogleraar militair operationele wetenschappen zijn militair wetenschappelijke functies. Zowel de burger- als militaire UD- en docentfuncties binnen de capaciteitsgroep KW zijn gekoppeld aan de verschillende leerstoelen.

Bijzonderheden
  • Wilt u meer inhoudelijke informatie, dan kunt u het structuurrapport opvragen bij commodore F.P.B. Osinga, hoogleraar MIL operationele wetenschappen.
  • Een veiligheidsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.

Extra informatie

Plaats
Breda

Breda | Noord-Brabant

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.