Helaas, deze vacature is niet actief.

Medewerker VKAM en Veiligheid in Utrecht - Kromhoutkazerne

Wat ga je... Ter aanvulling van ons team zoeken wij een adviseur VKAM risicomanagement die coördineert en adviseert bij complexe en politiek gevoelige materieelprojecten, om de VKAM risico's beheersbaar te maken. Daarbij...

Beschrijving

Wat ga je doen

Ter aanvulling van ons team zoeken wij een adviseur VKAM risicomanagement die coördineert en adviseert bij complexe en politiek gevoelige materieelprojecten, om de VKAM risico's beheersbaar te maken. Daarbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de uitvoerbaarheid van de missie van Defensie en DMO.

Concreet draag je bij aan delen van het Arbo- en Milieu Risico Analyse proces, het Risico Inventarisatie en Evaluatie proces en het opstellen van het Milieu Aspecten Register voor wat betreft (nieuw) materieel en de bedrijven van DMO. Daartoe treed je op als contactpersoon voor VKAM risicomanagement binnen DMO voor de verschillende bedrijven en directies van met name de Directie Wapensystemen en Bedrijven. Ook kun je contacten hebben met de defensieonderdelen en de bestuursstaf. Je kunt worden ingezet voor (voorval)onderzoek en VKAM-audits, binnen DMO en defensie breed en zowel in de rol van lid als de rol van leider van een (onderzoeks/audit)team.

Wie zoeken we

Opleidingseisen:

 • HBO/WO-opleiding met aanvullende VKAM gerichte opleidingen (zoals MOSHE, HVK, milieukunde).
 • HBO/WO werk- en denkniveau.

Kennis en Vaardigheden:

 • Ruime kennis en vaardigheden op het gebied van (interne) audits en onderzoeken.

De focus bij deze functie ligt gezien de huidige actualiteit op arbeidsomstandigheden en veiligheid. Ook wanneer u kennis en ervaring heeft op andere VKAM gebieden zoals met name duurzaamheid, milieuzorg, milieumanagement en (operationele) energie, wordt u uitgenodigd om te solliciteren.

Er wordt gewerkt binnen de kaders van (inter-)nationale wet- en regelgeving betreffende arbeidsomstandigheden, milieu, energie, klimaat en duurzaamheid.

Gewenste ervaring:

 • Ruime ervaring met veiligheids- en milieubeleid.
 • Ervaring binnen Defensie, bij voorkeur op verschillende niveaus en bij verschillende defensieonderdelen.
 • Ervaring met bestuur en beleid is een pré.
 • Ruime ervaring met deelname aan (defensiebrede) werkgroepen/samenwerkingsverbanden.
 • Enige ervaring met deelname aan interdepartementale en internationale werkgroepen.
 • Ervaring met het uitvoeren van risico-analyses.

Competenties:

 • analytisch
 • besluitvaardigheid
 • netwerken
 • communiceren
 • overtuigingskracht
 • gericht op samenwerking.
Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau
Minimum salaris: € 2600 bruto per maand
Maximum salaris: € 4123 bruto per maand

(Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek.)

Overige arbeidsvoorwaarden

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.

Wie van uitdagende opdrachten in een dynamische omgeving houdt, is bij Defensie aan het juiste adres. Wij geven je het vertrouwen en de vrijheid om zelfstandig te werken. Er is ruimte voor eigen inbreng, zo draag je bij aan de verdere professionalisering van onze ICT-organisatie.

Defensie hecht daarnaast sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 6,4%, de zogeheten dertiende maand.  Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering.

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een vergoeding woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een OV-abonnement met  onbeperkt reizen door heel Nederland.

De organisatie - Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het Ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

De afdeling - Defensie Materieel Organisatie

De werkzaamheden worden verricht binnen de Defensie Materieel Organisatie (DMO) van het Ministerie van Defensie. De DMO is verantwoordelijk voor het formuleren van strategische uitgangspunten en richting- en maatgevende concepten gericht op de materieel logistieke processen "voorzien-in", "instandhouding" en "afstoten" alsmede het voorzien in veilig en effectief materieel.

De Directie Wapensystemen (DWS&B) is een onderdeel van de DMO. De directeur Wapensystemen & Bedrijven (D-DWS&B) maakt deel uit van de directie van de DMO en valt rechtstreeks onder de Directeur DMO. De directie WS&B zorgt ervoor dat de hoofdwapensystemen duurzaam en operationeel beschikbaar zijn tegen minimale kosten, met een focus op veiligheid, inzetbaarheid, betaalbaarheid en waarde behoud gedurende de gehele levensduur van het materieel.

Stafafdeling Bedrijfsondersteuning & Procesoptimalisatie (B&P) is onderdeel van DWS&B en valt direct onder de D-DWS&B. De doelstellingen van deze stafafdeling zijn het realiseren en optimaliseren van een resultaat- en toekomstgerichte bestuurs- en bedrijfsondersteuning evenals een effectieve inrichting en besturing van bedrijfsprocessen, om zo door middel van regie, coördinatie, informatie en uitvoering te komen tot een slagvaardig ingerichte bedrijfsvoering voor een goed functionerend DWS&B. Er wordt o.a. gestreefd naar optimalisatie van processen, waarbij de totstandkoming van gestructureerde en eenduidige informatie, inclusief borging, ten behoeve van het DWS&B en daarbuiten essentieel is.

De stafafdeling B&P kent geen verbijzondering naar secties of bureaus maar is ingericht met een functionele indeling met een scope naar de expliciete kennisgebieden accountmanagement, procesmanagement, kwaliteitsmanagement, informatiemanagement en bestuursondersteuning van DWS&B zowel intern als decentraal richting de Ketenlogistieke bedrijven (KLB) en de Koninklijke Marechaussee (KMar).

Naast de stafafdeling B&P bestaat de directie uit de afdelingen Maritieme Systemen (AMS), Grondgebonden Wapensystemen (GWS), Luchtvaartsystemen (LVS), Centraal Bureau Gegevensbeheer CBGM), Command and Control Centre of Excellence (C2COE) opgenomen (dat als NAVO kennis- en expertisecentrum op het gebied van Command and Control fungeert), het Defensie Munitiebedrijf (DMunB), Defensie Brand- en Bedrijfsstoffen Bedrijf (DBBB) en tot slot het Kleiding en Persoonlijke Uitrusting-bedrijf (KPU)

De functionaris werkt vanuit de stafafdeling B&P binnen de directie WS&B en doet dat in directe samenwerking met de cluster Veiligheid, Kwaliteit, ARBO & Milieu (VKAM) in het kader van een eenduidig beleid en aansturing.

Informatie m.b.t. cluster VKAM:

De DMO ondersteunt missies en operaties 24/7 en voorziet de krijgsmacht van het best mogelijke materieel en IT. De Directie Bestuur & Bedrijfsvoering bij de DMO bestaat uit de afdelingen Beleidsparticipatie & Bedrijfsvoering (BP & BV), Beleidsondersteuning en Plannen & Dienstverlening (P & D).

De Afdeling BP & BV bestaat uit de clusters Beleidsparticipatie, de clusters Veiligheid, Kwaliteit, ARBO & Milieu (VKAM), Bedrijfsvoering & Informatievoorziening (BV & IV) en Security. De afdeling BP&BV heeft zowel intern de eigen DMO, intern Defensie als extern naar de industrie, overige departementen en andere defensieorganisaties, zowel nationaal als internationaal koppelvlakken. Intern Defensie heeft de afdeling vooral een rol als kenniscentrum en in diverse procesmodelhouder rollen. Daarmee is de afdeling een vraagbaak voor MATLOG-, VKAM-beleid en bedrijfsvoering in generieke zin. Extern participeert de afdeling in industriële, interdepartementale en internationale verbanden, gerelateerd aan materieel logistiek, VKAM, BV/IV en Security.

Het cluster VKAM is een team van ruim twintig enthousiaste, vakkundige, zelfsturende professionals op het gebied milieu, duurzaamheid, risicomanagement, veiligheid en arbeidsomstandigheden. Het cluster VKAM is kenniscentrum voor de veiligheid en milieuaspecten van het materieel van Defensie. Het cluster richt zich actief op het beheersen van VKAM-risico’s en maakt daarbij onder meer gebruik van innovatieve toepassingen. Binnen DMO adviseren de medewerkers van het cluster de projectmanagers, verwervers, assortimentsmanagers en systeemmanagers/normstellers over VKAM-aspecten van hun projecten, producten en processen. Het cluster is de verwervingsautoriteit voor ioniserende stralingsbronnen en toestellen.

Voor de directie van DMO stelt het cluster VKAM de systeemdocumentatie op van het VMMSDMO, het lokale veiligheids-en milieumanagementsysteem. Verder ondersteunt het cluster de directie bij VKAM vraagstukken, kamervragen, rapportages en bijvoorbeeld de jaarlijkse directiebeoordeling.

Naast de ondersteuning van de DMO heeft het cluster VKAM een defensiebrede adviesrol, onder meer voor munitie(opslag)- en schietbaanveiligheid, gevaarlijke stoffen en voor het aangeschafte materieel.

Belangrijk uitgangpunt van het cluster VKAM is dat de opgeleverde producten (zoals adviezen en richtlijnen) voldoen aan de (wettelijke) regelgeving en ook goed uitvoerbaar zijn “op de werkvloer”. Het cluster VKAM zet zich er voor in, om veiligheid en milieu een integraal onderdeel te laten zijn van de bedrijfsvoering. De borging van veiligheid en milieu dient zoveel mogelijk in de lijn plaats te vinden. Vanwege het belang van voorgaande onderwerpen hebben de werkzaamheden van het cluster nog wel eens een politiek en mediagevoelig karakter.

De functie van "medewerker VKAM en Veiligheid DWS&B" valt binnen de stafafdeling Bedrijfsondersteuning & Procesoptimalisatie (B&P) van de Directie Wapensystemen en Bedrijven (DWS&B) De functie richt zich primair op de “programma’s DWS&B en Projecten” waarbij de functie in grote mate zal bijdragen aan het Arbo/Milieu Risico Analyses proces/dossier waarbij o.a. het initiëren en/of uitvoeren van audits en/of bijdragen aan voorvalonderzoeken.

Secundair zal de functionaris ondersteuning leveren aan het werkgebied “apparaat DWS&B”. Van de functie wordt een constructieve, opbouwende en intensieve samenwerking verwacht binnen de DWS&B en in het bijzonder met de cluster VKAM.

Bijzonderheden
 • Deze vacature is zowel in- als extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten de voorkeur.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
 • Voorwaarden aanstelling burger: Een Nederlandse nationaliteit of een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). Dit is een vergunning die vreemdelingen van buiten de EU, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland het recht geeft om in Nederland te verblijven en te werken voor een periode langer dan drie maanden
  (Een vergunning is niet nodig voor werknemers uit landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en uit Zwitserland. Voor deze landen geldt een vrij verkeer van werknemers).
 • Houd er rekening mee dat de selectiegesprekken plaatsvinden op 28 januari.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Extra informatie

Plaats
Utrecht - Kromhoutkazerne

Utrecht

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.