Helaas, deze vacature is niet actief.

Sectiehoofd Innovatie en Onderzoek / lead innovatiemanager in Utrecht - Kromhoutkazerne

Wat ga je... Van informatievoorziening tot data-science en van artificial intelligence tot (radio)verbindingen: de sectie Innovatie en Onderzoek van de afdeling Kennis eXperimenten en Simulatie onderzoekt, analyseert en...

Beschrijving

Wat ga je doen

Van informatievoorziening tot data-science en van artificial intelligence tot (radio)verbindingen: de sectie Innovatie en Onderzoek van de afdeling Kennis eXperimenten en Simulatie onderzoekt, analyseert en werkt innovaties uit op het gebied van IT. Als hoofd van deze sectie / lead innovatiemanager geef jij leiding aan de medewerkers en ben je de drijvende kracht achter de introductie van nieuwe ontwikkelingen. Zo draag jij bij aan een goede digitale transformatie van de krijgsmacht.

De sectie Innovatie en Onderzoek bestaat uit twintig tot dertig medewerkers, die jij op adequate wijze ondersteunt, aanstuurt en beoordeelt. Daarnaast zet je mensen en middelen efficiënt in, geef je richting aan de werkzaamheden, voer je werkoverleggen en zorg je voor de juiste (interne) communicatie.

Naast leidinggevende speel je als lead innovatiemanager een nadrukkelijke rol bij de introductie van nieuwe ontwikkelingen binnen het Joint IV Commando (JIVC), de leverancier van IV-gerelateerde producten en diensten binnen Defensie. Hieronder vallen de afdeling Kennis eXperimenten en Simulatie (KIXS) en jouw sectie. Je bent verantwoordelijk voor het onderdeel IT. Zo neem je visies en standpunten over nieuwe IT-ontwikkelingen in en je draagt deze ook uit. Daarnaast zet je de juiste expertise in voor de diverse kennis- en innovatieve activiteiten, en je verdeelt de grote diversiteit aan onderzoeksgebieden over de medewerkers van de afdeling KIXS. Jij zorgt dat hun kennis actueel blijft door ze op te (laten) leiden en te coachen.

Constant zie je toe op de kwaliteit en kwantiteit van de onderzoeksresultaten van de afdeling KIXS. Belangrijk is dat zichtbare resultaten behaald worden en dat beleids- en onderzoeksproducten worden opgeleverd die meerwaarde bieden voor de Defensieorganisatie. Hierbij stem je inhoudelijk en procesmatig af met de in- en externe omgeving, zodat resultaten ook tot implementatie leiden. Je bent verantwoordelijk voor het gehele proces. Hierbij horen ook het analyseren, ontwikkelen en implementeren van verbetermogelijkheden voor het vakgebied en de werkwijze, en het begeleiden van veranderingen en uitvoeren van evaluaties.

Je draagt bij aan de gestelde organisatieontwikkelingen en -doelstellingen, zowel intern als extern. Dit doe je door:

 • structureel bij te dragen aan en invloed uit te oefenen op de ontwikkeling van een breed strategisch (innovatie)beleid en bijbehorende doelstellingen;
 • als sparringpartner de directie en de verschillende afdelingshoofden van JIVC te ondersteunen op het gebied van innovatieve IT-ontwikkelingen;
 • het uitdragen van visie en ambities om nieuwe ontwikkelingen op te nemen in de organisatie;
 • het ondersteunen van de Bestuursstaf om innovatieve IT-ontwikkelingen te borgen;
 • het bewaken van de aansluiting op in- en externe (onder andere internationale en interdepartementale) ontwikkelingen.

Tot slot vertegenwoordig je de Defensieorganisatie op strategisch niveau en zorg je voor het opbouwen, onderhouden én gebruiken van netwerken. Zo voer je intern overleg met de Bestuursstaf, alle Defensieonderdelen, de warfare- en kenniscentra en het innovatienetwerk Defensie. Daarnaast wissel je kennis uit en werk je samen met andere ministeries, TNO, de nationale politie, universiteiten, overlegfora en de NAVO op het gebied van IT-innovatie en concept, development en experimentation.

Wie zoeken we
 • Je hebt wo-niveau en een universitaire studie afgerond op het gebied van IV/ICT, (technische) bedrijfskunde of een vergelijkbare richting, of je beschikt over de juiste combinatie van opleiding en ervaring. Dit wordt getoetst in een assessment als dat nodig is.
 • Je hebt ruime ervaring met (innovatief) onderzoek en/of conceptdevelopment en experimentation.
 • Je hebt ruime ervaring met bestuurlijke en/of operationele IT, verandermanagement, de (her)inrichting van organisaties, bedrijfsprocessen en informatievoorziening.
 • Je hebt ervaring met het aansturen van innovatie en onderzoek in de snel veranderende wereld van IT, in de breedste zin van het woord.
 • Je hebt ervaring met het op afstand aansturen van professionals, en op het gebied van (ondersteuning van) beleid, plannen, IT-strategie, architectuurontwikkeling, portfoliomanagement en roadmapping.
 • Je bent ervaren in het leiden en/of participeren in (internationale) multidisciplinaire teams/projecten.
 • Je hebt brede kennis van het IT-vakgebied en een goed beeld van de wereldwijde (civiele en militaire) trends met een grote IT-component.
 • Je bent in staat om IT-ontwikkelingen te koppelen aan uitdagingen van Defensie op alle terreinen waar IT impact kan hebben.
 • Je kunt wereldwijde (civiele) ontwikkelingen omzetten in een militaire context en de uitdagingen identificeren.
 • Je hebt inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhang in een bredere context dan het eigen werkterrein.
 • Je bent vaardig in leidinggeven aan professionals en het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen.
 • Je kunt adviezen opstellen, en producten en diensten procesmatig tot stand brengen.
 • Je bent vaardig in procedureel en procesmatig coördineren.
 • Je beschikt over de volgende competenties: analyseren, creatief, visie, netwerken, samenwerken, omgevingsgericht, organisatiegericht, ontwikkelen medewerkers, kennis, inzicht en vaardigheden.
Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau
Minimum salaris: € 5115 bruto per maand
Maximum salaris: € 6728 bruto per maand

(Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek.)

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 6,4%, de zogeheten dertiende maand. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

De organisatie - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Materieel Organisatie
DMO ondersteunt de verschillende krijgsmachtonderdelen bij de aan- en verkoop van materiaal, instandhouding, logistiek en IT-dienstverlening. Denk daarbij aan aanschaf en instandhouding van onderzeeboten, vliegtuigen en landvoertuigen, maar ook het aanleveren van brandstof, munitie en kleding.

De afdeling - Joint IV Commando, afdeling Kennis, Innovatie, eXperimenten en Simulatie

Het Joint IV Commando (JIVC) is dé leverancier van IV-gerelateerde producten en diensten voor Defensie, zowel voor operationele, bestuurlijke als voor ondersteunende processen. Het JIVC levert daarmee een substantiële bijdrage aan het voortzettingsvermogen van de krijgsmacht. Het JIVC is ook het kenniscentrum voor vorming van IV-beleid en -bedrijfsvoering en geeft in die hoedanigheid advies aan beleidsmakers, opdrachtgevers en klanten.

De verantwoordelijkheid van het JIVC strekt zich uit over de gehele levenscyclus van de IV-dienstverlening. De producten en diensten die het JIVC daarvoor levert, zijn samengesteld uit producten en diensten van Defensie zelf, marktpartijen, militaire partners en militaire samenwerkingsverbanden. In alle gevallen treedt het JIVC daarbij op als de regisseur van de totale IV-dienstverlening voor Defensie. Het uitgangspunt daarbij is dat de markt maximaal wordt benut.

Het JIVC reguleert vraag en aanbod, zorgt voor een tijdige innovatie van de geleverde producten en diensten en draagt zo bij aan betaalbare Defensie IV-voorzieningen onder het adagium ‘goed is goed genoeg’. Daar waar de gebruiksomstandigheden dit vereisen, hanteert het JIVC strengere eisen, zowel aan het gebruik, de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en integriteit als aan de instandhouding en achtergelegen ondersteuning. Het JIVC biedt klanten en gebruikers één loket. De levering van producten en diensten is voorspelbaar op de aspecten kwaliteit, tijd en geld.

Afdeling Kennis Innovatie eXperimenten en Simulatie, sectie Innovatie en Onderzoek
Je gaat aan de slag bij de afdeling Kennis Innovatie eXperimenten en Simulatie (KIXS) van het JIVC. Wij zijn de drijvende kracht achter de digitale transformatie van de krijgsmacht. De sectie Innovatie en Onderzoek (I&O) onderzoekt, analyseert en werkt innovaties uit op het gebied van IT in de breedste zin van het woord, inclusief informatievoorziening, data-science, artificial intelligence, (radio)verbindingen, simulatie en cyber.

De sectie I&O bestaat naast jou uit innovatiemanagers, de inhoudelijke experts op diverse vakgebieden, en is verspreid over vier locaties in Nederland.
Het hoofd geeft leiding aan de sectie (twintig tot dertig medewerkers) en geeft als lead innovatiemanager vorm aan het beoordelend, kennisintegrerend en toegepast onderzoek met een innovatief en grensverleggend karakter door het richtinggevend formuleren en coördineren van innovatiethema’s en -onderwerpen die van groot belang zijn voor de Defensieorganisatie. Hierbij wordt rekening gehouden met (internationale) politieke, strategische, maatschappelijke, technische en militair-operationele ontwikkelingen. Daarnaast treedt het hoofd op als plaatsvervangend hoofd van de afdeling KIXS.

Extra informatie

Plaats
Utrecht - Kromhoutkazerne

Utrecht

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.