Helaas, deze vacature is niet actief.

Unitmanager in Heide

Wat ga je... Voor het Network Operations Center (NOC) zijn wij op zoek naar een Unitmanager. Het NOC maakt deel uit van het IT Operations Center (ITOC) wat op dit moment in oprichting is. Het ITOC bestaat naast het NOC...

Beschrijving

Wat ga je doen

Voor het Network Operations Center (NOC) zijn wij op zoek naar een Unitmanager. Het NOC maakt deel uit van het IT Operations Center (ITOC) wat op dit moment in oprichting is. Het ITOC bestaat naast het NOC uit twee vergelijkbare afdelingen (OPS-rooms) die op termijn naar Huis ter Heide zullen verhuizen. Tot die tijd wordt gekeken naar waar de drie afdelingen kunnen samenwerken en worden roosters, processen en andere zaken geharmoniseerd en geoptimaliseerd. Als Unitmanager van het NOC heb je hierin een belangrijk aandeel.

De functie omvat de volgende taken:

1. Draagt zorg voor de kwaliteit en kwantiteit van de medewerkers uit de unit, door:

 • op te treden als leidinggevende van de medewerkers binnen zijn unit.
 • het begeleiden van de medewerkers van de unit in hun functioneren door het houden van functie introductie, functionering- en beoordelingsgesprekken.
 • tijdig publiceren van vacante functies, werven, selecteren en introduceren van nieuwe medewerkers.
 • het coachen en stimuleren van medewerkers in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.
 •  het voeren van coaching gesprekken; begeleiden van medewerkers bij het maken van individuele opleidingsplannen.
 • het opstellen, afstemmen en uitvoeren van een capaciteitsplan, opleidingsplan en verbeterplan voor de unit.
 • het initiëren en-/of participeren in overlegvormen die tot doel hebben het verbeteren van de professionaliteit van de unit.
 • het vorm geven aan kennis- en competentiemanagement binnen de unit.
 • het begeleiden van re-integratietrajecten binnen de unit en het actief sturen daarop.
 • het zorg dragen voor een evenwichtige taakverdeling tussen de medewerkers en het zorgdragen voor de beschikbaarheid van (hulp)middelen voor medewerkers die benodigd zijn om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.
 • het zorgdragen voor de inrichting vaneen overlegstructuur, informatie-uitwisseling en informatieverstrekking binnen de unit.
 • het verzorgen van appreciaties als toelichting op de resultaten van personele KPI’s.

2. Wijst opdrachten toe aan zijn/haar medewerkers (allocatiemanagement), door:

 • het, in overleg met de planners en het Hoofd ITOC, vaststellen van de omvang en de kwaliteit van de benodigde capaciteit aan medewerkers binnen de unit.
 • het afstemmen met de planners en het Hoofd ITOC over en het sturen op een structurele aansluiting tussen vraag en aanbod van kennis, kunde en gedrag, rekening houdend met de technologische ontwikkelingen. 
 • het periodiek overleggen met productverantwoordelijken en/of projectleiders/managers over het functioneren van de toegewezen medewerkers en het zo nodig bijsturen of opnieuw aantrekken en toewijzen van medewerkers.
 • het periodiek afstemmen van vraag en aanbod met andere units om te komen tot een optimale inzet van de personele capaciteit.
 • het bewaken van en sturen op een optimale inzet van de medewerkers.
 • het inzichtelijk maken en houden van de beschikbare capaciteit.

3. Draagt bij aan de ontwikkeling van het ITOC, door:

 • het participeren in unit-overstijgende overlegvormen.
 • het bijdragen aan het operationaliseren van geldend beleid binnen het ITOC.
 • het adviseren van het Hoofd ITOC, met een specifieke verantwoordelijkheid voor de HR processen.
 • het doen van voorstellen voor het optimaliseren van het functioneren van het ITOC.
 • het leveren van bijdragen aan rapportages, bedrijfsplannen en unit-overstijgende activiteiten.

4. Is verantwoordelijk voor de prestaties van zijn/haar unit:

 • draagt zorg voor een marktconforme productiviteit van elke medewerker binnen zijn/haar unit.
 • organiseert, controleert en stuurt bij op realisatie van de vereiste kwaliteitsnormen.
 • borgt een tijdige uitvoer en administratieve afhandeling van de werkopdrachten.
 • garandeert een veilige werkomgeving
 • draagt uit, organiseert en controleert dat medewerkers binnen zijn/haar unit integer handelen op zowel zakelijk als sociaal gebied
Wie zoeken we

Opleidingseisen:

 • HBO-opleiding richting Bedrijfskunde dan wel Informatica of Personeelsmanagement.

Ervaringseisen:

 • Ervaring in een leidinggevende functie binnen een ICT omgeving.

 • Ervaring met procesgericht werken binnen een ICT omgeving.

 • Ervaring in het toewijzen aan en overdragen van werkopdrachten aan medewerkers.

Kennis, inzicht & vaardigheden:

 • Kennis van personeelsmanagement en in het bijzonder van de binnen Defensie gehanteerde HR-processen voor het begeleiden, ontwikkelen en inzetten van medewerkers
 • Kennis hebben van (de toepassing) van het JIVC besturingsmodel en toepassing
 • Kennis van de omgeving waarin JIVC en de eigen unit zich bevinden
 • Kennis van en inzicht in de technologie die binnen de unit wordt toegepast
 • Inzicht in bedrijfskunde en informatie technologie; 6. Vaardigheid in het coachen, begeleiden en ontwikkelen van medewerkers en in het oplossen van problemen, van personele en persoonlijke aard.
 • Vaardigheid in het adviseren van planners en procesverantwoordelijken.

Competenties:

 • Communiceren, niveau 2
 • Plannen en organiseren, niveau 3
 • Ontwikkelen medewerkers, niveau 3
 • Mensgericht, niveau 3
 • Verantwoordelijk, niveau 2
 • Initiatief, niveau 2
 • Samenwerken, niveau 2

Overige eisen:

 • Functionaris handelt zowel op zakelijk als sociaal gebied integer.
 • Functionaris hanteert een transparante en voorspelbare stijl van leidinggeven.
 • Functionaris dient maximale affiniteit te hebben met het ICT-vakgebied.
 • Functionaris dient kennis te hebben van verandermanagement, omdat de unit zich in een veranderlijke omgeving bevindt.
 • Functionaris moet om kunnen gaan met weerstand.
Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau
Minimum salaris: € 2600 bruto per maand
Maximum salaris: € 4123 bruto per maand

(Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek.)

Overige arbeidsvoorwaarden

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.

Wie van uitdagende opdrachten in een dynamische omgeving houdt, is bij Defensie aan het juiste adres. Wij geven je het vertrouwen en de vrijheid om zelfstandig te werken. Er is ruimte voor eigen inbreng, zo draag je bij aan de verdere professionalisering van onze ICT-organisatie.

Defensie hecht daarnaast sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 6,4%, de zogeheten dertiende maand.  Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering.

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een vergoeding woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een OV-abonnement met  onbeperkt reizen door heel Nederland.

De organisatie - Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

De afdeling - ITCC

ITCC Het IT Continuity Center is voor de defensieonderdelen, op vredeslocatie en out-of-area ingezet, en een aantal klanten binnen de overheid het loket voor informatievoorzieningsbehoeften, verzoeken om gebruikersondersteuning, het melden van verstoringen en het melden van security issues met betrekking tot de door JIVC geleverde diensten. Het ITOC bewaakt 7*24 uur de beschikbaarheid van de IT diensten, de integriteit en exclusiviteit hiervan en monitort de defensienetwerken en –systemen. Het ITOC speelt hiermee een cruciale rol in het garanderen van de bedrijfscontinuïteit van defensie en haar ketenpartners.

De afdeling heeft zes hoofdtaken:

 • Instandhouding (on-)gerubriceerde IT ter borging continuïteit IT diensten.
 • Behandeling van IT verstoringen, problemen en klachten van eindgebruikers.
 • Uitvoeren van 1e, 2e en in voorkomend geval 3e lijns beheeractiviteiten.
 • Aanname van (niet-)standaard Informatievoorzieningsbehoeften en regie op realisatie.
 • Leveren van expeditionaire capaciteit.
 • Control taken in relatie tot incident-, probleem-, wijzigings- en configuratiebeheer.

ITOC/NOC

Als afdeling van het ITCC heeft het ITOC en daarmee ook het NOC een belangrijke taak om de continuïteit van de IT diensten te borgen. De primaire taak van het NOC is het bedienen en bewaken van de Defensienetwerken en netwerkinfrastructuur. Dit doet het NOC op basis van 7*24 dienstverlening voor Defensie en haar ketenpartners.

Bijzonderheden
 • Deze vacature is zowel in- als extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten de voorkeur.
 • Voor externe kandidaten geldt, afhankelijk van het kennis- en ervaringsniveau, een proeftermijn.
 • Een veiligheidsonderzoek en referentiecheck maken deel uit van de selectieprocedure.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Voorwaarden aanstelling burger: Een Nederlandse nationaliteit of een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). Dit is een vergunning die vreemdelingen van buiten de EU, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland het recht geeft om in Nederland te verblijven en te werken voor een periode langer dan drie maanden
  (Een vergunning is niet nodig voor werknemers uit landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en uit Zwitserland. Voor deze landen geldt een vrij verkeer van werknemers).
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
 • De medewerker is bereid om de eed of belofte af te leggen.
 • Houd er rekening mee dat de selectiegesprekken plaatsvinden op 21 januari.

Extra informatie

Plaats
Heide

Heide | Limburg

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.