Helaas, deze vacature is niet actief.

Beleidsadviseur Erfgoed en Architectuur in Zoetermeer

Beschrijving

Zoetermeer heeft zich de afgelopen decennia in rap tempo ontwikkeld  van een dorp tot een volwaardige stad met zo’n 125.000 inwoners.  Een stad waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Kortom een aantrekkelijke stad! Maar de stad is niet af. De komende jaren gaat Zoetermeer werken aan een aantal grote uitdagingen, zoals het binnenstedelijk toevoegen van 10.000  tot 16.000 woningen, de energietransitie , investeren in de bestaande wijken en de noodzakelijke grootschalige gebiedstransformaties voor woningen en ruimte voor bedrijvigheid. Het gaat daarbij om een samenhangende aanpak voor woningbouw, sociale voorzieningen, duurzaamheid, groen en natuur, onderwijs, cultuur en sport, bereikbaarheid en economische ontwikkeling waarbij kwaliteit voorop staat.

Team Ruimtelijk Beleid
Je komt in het team Ruimtelijk Beleid te werken, waar je jouw collega’s en de gemeente Zoetermeer  adviseert over erfgoed. Dit doe je bij beleidsontwikkeling zoals de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan, bij gebiedsontwikkelingen en projecten, maar ook aan de afdeling VVH in het kader van de vergunningverlening. 

Het team Ruimtelijk Beleid maakt samen de teams Stedelijk beleid, Grondzaken en Projectmanagement onderdeel uit van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling. Het team is samen met het team Stedelijk Beleid verantwoordelijk voor de strategische beleidsontwikkeling voor de fysieke leefomgeving. Binnen het team werken de disciplines Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Landschap, Stadsecologie, Erfgoed & Architectuur (secretariaat stadsbouwmeester en commissie ruimtelijke kwaliteit) en Lucht & Geluid.

Bij alle nieuwe ontwikkelingen die op de stad afkomen zal goed nagedacht moeten worden hoe bestaande waarden en kwaliteiten van de stad hierin betrokken worden. De adviseur Erfgoed en Architectuur heeft hierbij een belangrijke rol. Ter versterking van het team Ruimtelijk Beleid zoeken wij daarom een ervaren adviseur Erfgoed en Architectuur. Je draagt – samen met aanverwante disciplines – zorg voor het beleid voor de instandhouding, het versterken en stimuleren van ruimtelijke kwaliteit, in het bijzonder waar het de cultuurhistorische en architectonische aspecten betreft. Het gaat daarbij zowel over het oorspronkelijke dorp en de oude boerderijlinten als over de nieuwe wijken na de aanwijzing tot groeikern in 1962.  Daartoe behoort specifiek de zorg voor de cultuurhistorische waarden in 5 beschermde stadsgezichten en voor de 132 beschermde monumenten.

 • In deze functie ontwikkel je beleid voor erfgoed en welstand en zorg je voor de uitwerking in verordeningen en beleidsregels (in samenwerking met planjuristen).
 • Je werkt samen met het secretariaat ter ondersteuning van de Stadsbouwmeester en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (en de Erfgoeddeskundige van de Commissie).
 • Voor het toekomstig beleid leg je de verbinding met actuele ontwikkelingen zoals de Omgevingswet en Omgevingsvisie.
 • Je adviseert het gemeentebestuur over vraagstukken ten aanzien van het erfgoed, architectuur en welstand.
 • Je levert een inhoudelijke bijdrage aan de zorg voor de bescherming en instandhouding van cultuurhistorisch waardevolle elementen in de stad (architectuur en stedenbouwkundig).
 • Je zorgt voor de inbreng vanuit de beleidsvelden van erfgoed en architectuur in het ruimtelijk ordeningsproces.
 • Je adviseert over restauratie- en verbouwplannen van beschermde monumenten.
 • Voorts benader, stimuleer, adviseer en begeleid je eigenaren bij de instandhouding van hun monumentale bezit.
 • Je draagt zorg voor de afhandeling van de onderhoudssubsidie voor monumenten.
 • Je adviseert over vergunningaanvragen en bestemmingsplannen (inbreng cultuurhistorische waarden).
 • Beoordelen archeologie bij vergunningaanvragen (in samenwerking met Archeologie Delft).
 • Je levert een bijdrage aan kennisoverdracht op het gebied van de monumentenzorg en architectuur (publicaties, lezingen, open monumentendag, dag van de architectuur).
 • Je draagt zorg voor opdrachten aan derden op projectbasis.
 • Een opleiding op HBO of universitair niveau (kunsthistorie en/of bouwkunde);
 • Minimaal 5 jaar ervaring in het werkveld van erfgoed, architectuur en welstand;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in de afgelopen 5 jaar binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Competenties
Van groot belang is niet alleen de vraag wat je als adviseur doet (zie werkzaamheden), maar bovenal hoe je dat doet.  Naast kennis van de inhoud is het essentieel dat je weet om te gaan met de uiteenlopende stakeholders (bestuurders, collega’s, inwoners, ondernemers en instellingen). Dit vraagt naast kennis van de opgaven ook sociale vaardigheid. De vaardigheid van communiceren, adviseren, faciliteren, participeren etc.

De volgende competenties horen daarbij: Goede communicatieve vaardigheden en bestuurlijke sensitiviteit Samenwerken: richt zich met anderen op een gemeenschappelijk doel, helpt anderen en deelt de resultaten van het werk. Realiteitszin: schat de praktische haalbaarheid van plannen, doelstellingen en actie in voor wat betreft acceptatie en haalbaarheid. Creatief: vindt (praktische) oplossingen voor zaken waarin in (wettelijke) regelingen niet wordt voorzien.

Extra informatie

Plaats
Zoetermeer
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Zoetermeer | Zuid-Holland | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.