Helaas, deze vacature is niet actief.

Universitair hoofddocent human factors en systeemveiligheid in Breda - Isaac Delprat Paviljn

Wat ga je... Onze krijgsmacht is actief in buitenlandse missiegebieden. Hiervoor leidt de Nederlandse Defensie Academie de juiste mensen op. Militaire opleiding, wetenschappelijk onderwijs en persoonsvorming: die...

Beschrijving

Wat ga je doen

Onze krijgsmacht is actief in buitenlandse missiegebieden. Hiervoor leidt de Nederlandse Defensie Academie de juiste mensen op. Militaire opleiding, wetenschappelijk onderwijs en persoonsvorming: die combinatie maakt de Nederlandse Defensie Academie uniek in Nederland. En als universitair hoofddocent human factors en systeemveiligheid zet u zich in voor het onderwijs en onderzoek aan de Faculteit Militaire Wetenschappen.

U bent als universitair hoofddocent geïnteresseerd in vraagstukken op het vlak van de belangrijkste debatten in de organisatiekunde en safety en security science als het gaat om veiligheid in organisaties. U bent in staat academische inzichten toepasbaar te maken voor actuele veiligheidsvraagstukken. Daarnaast vertaalt u dynamieken in de praktijk van de krijgsmacht naar vernieuwende bijdragen aan theorievorming op het gebied van human factors en systeemveiligheid. Inclusief een aanzet tot vernieuwende praktijken. Zo draagt u zowel bij aan onderwijs als onderzoek.

Ook draagt u als universitair hoofddocent bij aan het ontwikkelen en verzorgen van toegewezen samenhangende wetenschappelijke onderwijsonderdelen voor uiteenlopende doelgroepen. Daarbij gaat u uit van het facultaire onderwijsprogramma, om zo de leerdoelen die horen bij de eindtermen van de onderwijsonderdelen te realiseren op het vlak van kennis, inzichten, vaardigheden, competenties en attitudes bij studenten. En u initieert, verwerft en verricht wetenschappelijk onderzoek op een breed en specialistisch onderzoeksgebied, in lijn met het onderzoeksplan. Met als doel erkende wetenschappelijke kennis en inzichten te ontwikkelen en deze toe te passen binnen een onderzoeksgebied.

Verdere inhoudelijke informatie over de functie kunt u opvragen bij Prof. dr. M.T.I.B. Bollen, Hoogleraar Civiel Militaire Interactie.

Wie zoeken we
  • U bent in het bezit van een afgeronde academische opleiding binnen het domein sociale wetenschappen, human factors en systeemveiligheid.
  • U heeft kennis van de belangrijkste debatten in de organisatiekunde en safety en security science over veiligheid in organisaties.
  • U heeft kennis van veiligheidsmanagementstrategieën, -concepten en -gereedschappen.
  • U bent op de hoogte van de begrippen safety en security die gerelateerd zijn aan een kader dat relevant is voor het militaire werkveld.
  • U heeft ervaring met het doen van veiligheidsgerelateerd onderzoek en het adviseren hierover in complexe organisaties.
  • U heeft ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van onderwijs in academische settings en u beschikt over de juiste didactische kwalificatie(s).
  • U heeft ervaring in het werven van fondsen voor onderzoek.
Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau
Minimum salaris: € 5115 bruto per maand
Maximum salaris: € 6728 bruto per maand

(Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek.)

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kunt u rekenen op een eindejaarsuitkering van 6,4%, de zogeheten dertiende maand. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

De organisatie - Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

De afdeling - Nederlandse Defensie Academie, capaciteitsgroep Militaire Bedrijfswetenschappen

De faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) is onderdeel van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). De FMW verzorgt de wetenschappelijke bacheloropleidingen krijgswetenschappen, militaire bedrijfswetenschappen en militaire systemen en technologie als onderdeel van de initiële officiersopleiding, en van de wetenschappelijke masteropleiding military strategic studies, European Joint Master in Strategic Border Management en Military Technology, Processes and Systems. Daarnaast verzorgen we onderwijs voor de andere onderdelen van de NLDA: het Koninklijk Instituut voor de Marine, de Koninklijke Militaire Academie, het Instituut Defensie Leergangen en het Expertisecentrum Leiderschap Defensie. De faculteit voert wetenschappelijk onderzoek met militaire relevantie uit ter onderbouwing van het wetenschappelijk onderwijs. De expertise van de faculteit wordt ook voor andere onderdelen van Defensie en organisaties ingezet.

De FMW omvat drie capaciteitsgroepen die worden geleid door een hoogleraar. De capaciteitsgroepen zijn: Krijgswetenschappen, Militaire Bedrijfswetenschappen (MBW) en Militaire Technische Wetenschappen. Vanuit deze clusters wordt de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek bewaakt en het onderwijs en onderzoek voorbereid en uitgevoerd. Binnen de capaciteitsgroepen komen de volgende functies voor: hoogleraar, universitair hoofddocent, universitair docent en docent.

Capaciteitsgroep Militaire Bedrijfswetenschappen
Binnen de capaciteitsgroep MBW zijn er leerstoelen (allen burger) op de volgende terreinen: Militaire Logistiek; Defensie Economie; Export Control; Civiel-Militaire Interactie; Militaire Ethiek; Militair Management & Organisatie. De capaciteitsgroep MBW kent de volgende UHD-functies (allen burger): Bestuurlijke informatievoorziening; Supply Chain Management; Externe Organisatie; Human Factors & Veiligheid; HRM; Organisatieverandering en Krijgsmacht & Samenleving; Organisatie en Verandermanagement; Leiderschap en Ethiek; Defensie Accountancy en Control, Business Ethics; Interne Controle; Militair Leiderschap en Ethiek. De UD-functies en de docentfuncties (zowel burger als militair) binnen de capaciteitsgroep MBW zijn gekoppeld aan de verschillende leerstoelen.

Extra informatie

Plaats
Breda - Isaac Delprat Paviljn

Noord-Brabant

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.