Helaas, deze vacature is niet actief.

Concerndirecteur Domein Dienstverlening & Bedrijfsvoering in Bergschenhoek

Beschrijving

De gemeente Lansingerland is een dynamische gemeente in het hart van de regio Rotterdam, bestaande uit de kernen Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk. Lansingerland heeft een strategische ligging en is het economisch- en infrastructureel scharnierpunt van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Lansingerland is als International Greenport hét kenniscentrum voor high tech agrobusiness en ontwikkelt zich steeds sterker als logistiek centrum. De gemeente Lansingerland telt op dit moment ruim 60.000 inwoners en is de kinderrijkste gemeente van de regio. Er wordt nog volop gebouwd en de gemeente groeit in de komende jaren naar 70.000 inwoners.

De gemeente kenmerkt zich verder door een uitstekend woonklimaat, goede voorzieningen zoals winkels, scholen, sportaccommodaties, recreatiemogelijkheden en een rijk verenigingsleven. Gemeenschapszin, ondernemerschap en duurzaamheid bepalen daarbij onze identiteit.

 

Opgaven van de toekomst

De gemeente verkeerde enkele jaren geleden in financieel zwaar weer (grondexploitaties). Inmiddels is de financiële huishouding goed op orde en zijn er volop mogelijkheden tot ontwikkeling. De organisatie was de afgelopen jaren vooral gericht op het goed uitvoeren van haar reguliere taken, maar minder gericht op het kunnen uitvoeren van de nieuwe en complexe opgaven van de toekomst. Opgaven die steeds vaker vorm krijgen in co-productie met het maatschappelijk veld. Ook het flexibel kunnen inspelen op maatschappelijke behoeften en opgaven van buiten naar binnen vertalen is daarbij een issue. De beweging in de organisatie naar die toekomstbestendige, flexibele rol is inmiddels gestart.

 

Organisatieontwikkeling

In 2017 is het proces gestart met als doel te werken aan een toekomstbestendige organisatie die weet wat er in de gemeenschap van Lansingerland leeft, die kansen en problemen in de gemeente kent en ze met andere partijen oppakt. Een organisatie van professionele medewerkers die open staan naar elkaar, het bestuur en de samenleving.

Als ambitie werd geformuleerd: ‘toekomstbestendig zijn betekent dat wij als medewerkers, organisatie en gemeente in staat zijn om flexibel, responsief, integraal ondernemen en efficiënt in te spelen bij wat de samenleving ons vraagt.’ Vervolgens is er met veel enthousiasme en inzet van eigen medewerkers nagedacht over de organisatiestructuur en de benodigde kennis en kunde voor die toekomstbestendige organisatie. Dit advies heeft geleid tot een besluit van het college van B&W om de organisatiestructuur aan te passen en verdere stappen te zetten in de organisatieontwikkeling. De missie van de organisatie is daarbij geformuleerd in vier termen:

 • Dienstbaarheid aan samenleving en bestuur;
 • Optimale advisering aan het bestuur;
 • Prima dienstverlening aan inwoners, bedrijven en instellingen;
 • Beleid en plannen: samen met de omgeving.

 

Organisatiestructuur

Kern van de structuurwijziging is het creëren van een robuuste directie onder leiding van de algemeen directeur/gemeentesecretaris, die als taak heeft de strategische ondersteuning van het college en verantwoordelijk is voor de integrale concern brede aansturing.

De organisatie wordt verdeeld in drie domeinen, waarbinnen beleid en uitvoering zo veel mogelijk bijeen worden gebracht. Het gaat om de domeinen Samenleving, Dienstverlening & Bedrijfsvoering, Ruimte & Economie. De bestaande managementlaag van afdelingshoofden is daarbij geschrapt. Teammanagers gaan integraal leidinggeven en medewerkers ondersteunen en coachen in hun verdere ontwikkeling als professional. Het doel is om de nieuwe structuur per 1 januari 2019 in te voeren.

 

Directie

De directie bestaat uit de algemeen directeur/gemeentesecretaris (voorzitter) en drie concerndirecteuren. De concerncontroller is vaste adviseur van de directie. De directie is gezamenlijk verantwoordelijk voor de integrale aansturing van de organisatie. De directie geeft leiding aan de teammanagers, heeft een strategische adviesrol aan het college van B&W en de portefeuillehouders en is ambtelijk opdrachtgever van de programma’s. De directie stuurt ook de programmamanagers aan en neemt concern brede besluiten o.a. ten aanzien van de bedrijfsvoering. De directie is gezamenlijk verantwoordelijk voor de verder organisatieontwikkeling in Lansingerland.

De vacature van concerndirecteur domein Samenleven hebben wij inmiddels weten te vervullen. Ter complementering van het directieteam is de gemeente Lansingerland op zoek naar twee directeuren, een voor het domein Dienstverlening & Bedrijfsvoering en een voor het domein Ruimte & Economie.

 

Algemeen profiel concerndirecteur

Naast een academische opleiding, stevige managementervaring in een politiek-bestuurlijke context, betrokkenheid en mede verantwoordelijkheid voor cultuur- en veranderopgaven, wordt er nadrukkelijk waarde gehecht aan persoonlijkheid en drijfveren. Binnen het directieteam wordt gestreefd naar een evenwichtige diversiteit van deskundigheid, ervaring, vaardigheden en persoonlijkheid.

Als inhoudelijke gesprekspartner voor de teammanagers geeft u met ruimte sturing aan de opgaven binnen het domein. U stuurt de teammanagers aan en bent daarbij gericht op het realiseren van de bestuurlijke doelstellingen. Tegelijkertijd coacht en begeleidt u teammanagers in hun persoonlijke ontwikkeling. U bent resultaatgericht maar geeft ook ruimte aan ontwikkeling en innovatie. U bent een echte teamspeler en stelt het organisatiebelang voorop.

 

Domein Dienstverlening & Bedrijfsvoering

Als concerndirecteur Dienstverlening & Bedrijfsvoering geeft u leiding aan een domein waarin de wensen van de interne en externe klant centraal staan. Onze medewerkers denken vanuit de klantbehoefte en hebben de instelling: Ja, tenzij en gewoon doen! U werkt mee aan het verder toekomstbestendig mekan van de organisatie. Dat vereist een cultuuraanpassing van houding en gedrag bij medewerkers, maar ook investeringen in bijvoorbeeld ICT, opleiding, talentontwikkeling en coaching. Primaire processen moeten, ook in deze tijd van snelle technologische ontwikkelingen, op orde zijn maar er wordt tevens stevig ingezet op een positieve klantbeleving en WOW-factor. Burger- en overheidsparticipatie maken een integraal onderdeel uit van de besluit- en beleidsvorming.

De formatie voor dit domein is ca. 110 fte en is verdeeld over 5 teams. Hier bevinden zich alle dienstverlenings- en bedrijfsvoeringsonderdelen zoals:

 • Burgerlijke Stand, Communicatie, Bestuurszaken en Bestuurssecretariaat/Ondersteuning B&W;
 • Servicepunt, Callcenter, klachtencoördinatie en DIV-postregistratie;
 • Financiën, Inkoop en Facilitaire Zaken;
 • Systeem- en applicatiebeheer, GEO-informatie, DIV-archief, Projecten I&A en Informatiemanagement;
 • Juridische Zaken, Privacy & Informatieveiligheid, P&O en het domeinsecretariaat.

 

Taken en verantwoordelijkheden

 • U geeft samen met de collega directeuren en algemeen directeur/gemeentesecretaris integraal leiding aan de gehele organisatie;
 • U stimuleert de lange termijn visieontwikkeling en de strategische beleidsontwikkeling. Geeft leiding aan veranderprocessen en cultuur- en managementontwikkeling en bent in staat een duidelijke versie te vertalen naar de praktijk;
 • U zorgt dat gestelde bestuurlijke en ambtelijke doelen worden gehaald met de efficiënte en taakgerichte organisatie die we aan het bouwen zijn;
 • U adviseert over, bent een klankbord voor en stuurt op organisatiethema’s zoals leiderschap, samenwerking en dienstverlening, U participeert en draagt bij aan de goede dynamiek in het vierhoofdige directieteam;
 • U legt direct verantwoording af aan de algemeen directeur/gemeentesecretaris;
 • U stuurt in de organisatie op resultaten en op de gewenste cultuur en houding & gedrag;
 • U anticipeert op en faciliteert kansrijke initiatieven vanuit de organisatie.

 

Naast kennis en ervaring mag het belang van persoonlijkheid en drijfveren niet onderschat worden. Hier zal dan ook nadrukkelijk bij worden stilgestaan in de selectieprocedure. Onderstaande persoonskenmerken en competenties zijn als uitgangspunt voor de rol van de domeindirecteur en komen nadrukkelijk naar voeren in uw profiel.

 

Competenties en persoonlijke kwaliteiten

 • Conceptueel sterk/strategisch vermogen;
 • Verantwoordelijkheid en resultaatgericht;
 • Verbindend leider;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • Coachen;
 • Authentiek en autonoom;
 • Stevige persoonlijkheid.

 

Arbeidsvoorwaarden en procedure

De functie is indicatief gehonoreerd in schaal 15 CAR/UWO met een maximaal jaarsalaris van € 86.580,- op basis van een fulltime dienstverband. U beschikt daarnaast over een Individueel Keuze Budget (IKB) ter hoogte van 19,25% van het jaarsalaris. De functie zal op termijn nog worden gewaardeerd. We gaan uit van een fulltime dienstverband, dat u flexibel kunt inzetten. Een delegatie van de Ondernemingsraad, college van B&W en medewerkers/management is betrokken bij de selectie. Er is een selectie- en adviescommissie.

 

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Cees Zeelenberg via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

We zien uw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag tegemoet. U kunt tot en met 23 september 2018 online solliciteren via www.zeelenberg.nl/vacatures/lansingerland.

We vragen u in uw motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: uw visie op de rol van de gemeente in de samenleving en uw eigen toegevoegde waarde daarin in de rol als directielid/concerndirecteur domein Dienstverlening & Bedrijfsvoering, waarmee u tevens een inkijkje geeft in uw persoonlijkheid en drijfveren.

De vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld. Een assessment is onderdeel van de selectieprocedure.

De opzet van de procedure inclusief data waarop gesprekken plaatsvinden zijn reeds gepland. U kunt deze opvragen via het mailadres welkom@zeelenberg.nl

 

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Bergschenhoek
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Bergschenhoek | Administratief | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.