Helaas, deze vacature is niet actief.

IBT-Docent (Integrale Beroepsvaardigheidstraining) asd in MAASTRICHT

Het team Handhaven Openbare Ruimte van het Organisatie onderdeel Veiligheid & Leefbaarheid is op zoek naar een IBT-docent (Integrale Beroepsvaardigheidstraining).   Veiligheid &... Het organisatieonderdeel Veiligheid en...

Beschrijving

Het team Handhaven Openbare Ruimte van het Organisatie onderdeel Veiligheid & Leefbaarheid is op zoek naar een IBT-docent (Integrale Beroepsvaardigheidstraining).

 

Veiligheid & Leefbaarheid

Het organisatieonderdeel Veiligheid en Leefbaarheid (V&L) ontleent haar naam aan haar doel: een zo veilig en leefbaar mogelijke stad. Om dat doel te bereiken zijn er regels, afspraken en richtlijnen. Sommigen zijn landelijk vastgesteld, anderen bepalen we zelf. Het leeuwendeel van het werk van V&L bestaat uit het opstellen van, toezien op naleving en het handhaven van de regels, afspraken en richtlijnen. V&L bestaat uit een aantal teams. Ieder team heeft eigen taken en specialiteiten.

 

Wij zoeken

Een enthousiaste collega die belast zal worden met de volgende hoofdtaken:

 

 • Ontwikkelt leerlijn voor de diverse functiegroepen op het gebied van sociale, fysieke beroepsvaardigheden en theoretische kennis van de wet.
 • Legt verantwoording af over de behaalde resultaten van de doelgroep aan de team managers van Handhaven OR, Maastricht en team managers van de participerende gemeente;
 • Verzorgt trainingen in sociale en fysieke beroepsvaardigheden in directe relatie tot beheersing van gevaar (communicatie, aanhoudings- en zelfverdedigingsvaardigheden, controletechnieken en situatiebeoordeling);
 • Past in de trainingen ondersteunende procedures toe aan de hand van praktijkvoorbeelden waarna medewerkers bij inkomend fysiek- en/of verbaal geweld of dreiging hiermee dit kunnen detecteren en de-escaleren;
 • Ontwikkelt mede en evalueert systematisch lesprogramma’s voor diverse functiegroepen aan de hand van praktijkoefenprogramma's;
 • Begeleidt en beoordeelt de beroepsvaardigheid en kennis van de cursisten, levert zo nodig maatwerk;
 • Organiseert sport- en bewegingsactiviteiten ter verbetering van de algemene lichamelijke conditie van de medewerkers;
 • Bereidt thema's en lessen voor;
 • Is verantwoordelijk voor de veiligheid van de deelnemers van alle opleidingstrajecten die zij verzorgen;

   

 • Onderhoudt bestaande lesprogramma's, verwerkt nieuwe ontwikkelingen en wetswijzigingen hierin.
 • Signaleert knelpunten in bestaande lesprogramma's en doet voorstellen ter verbetering.
 • Houdt ontwikkelingen bij m.b.t. de toegewezen portefeuille en verwerkt dit in lesprogramma's.
 • Vervult de rol van coach in het opleidingstraject van nieuwe praktijk begeleiders binnen de gemeente Maastricht en de participerende gemeente.(samenwerkings convenant 18 gemeente);
 • Doet praktijkgericht onderzoek naar wensen uit het werkveld.
 • Organiseert operationeel netwerk en participeert in regionale / landelijke ontwikkelgroepen m.b.t. het vakgebied: Beboa, VNG, BOPV, ROC, ROIT

   

 • Is bereid op onregelmatige tijden te werken en werkzaamheden te verrichten ten behoeve van de operationele bedrijfsvoering;
 • Houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen op het vakgebied;
 • Participeert  in projecten; Jongeren in ruimste zin van het woord, als het gaat om jeugd overlast, beeldvorming, studenten.
 • Projecten beleidsmatig bedenken op micro, meso en macro planning in overleg(team managers).
 • Delegeert projecten naar eerste medewerkers, wijk gebonden medewerkers, toezichthouders, fiscalisten en administratieve ondersteuners.
 • Begeleidt minder ervaren collega's (praktijkbegeleiders) vanuit eigen deskundigheid en ervaring;
 • Verricht alle voorkomende werkzaamheden in relatie tot de functie;
 • Onderhoudt voor de functie relevante in- en externe contacten; Boa toezichthouder Nationale Politie, Politie academie, ROC, EXTH, SBB, Netwerkpartners van de gemeente Maastricht, Openbaar Ministerie
 • Maakt zorgvuldig gebruik van accommodaties en materialen;
 • Verricht administratieve werkzaamheden en rapporteert zo nodig naar interne als externe partijen. ondermeer, jaar planning opleidingen/trainingen, examens regelen, aanvraag/verlenging boa naar justis, rapportage naar nationale Politie
 • Coördinator stagiaires team Handhaven
 • Aanspreekpunt opleidingen voor team PO
 • Adviseur voor de teammanagers.

 

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden     

Is medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van de sociale, fysieke beroepsvaardigheden en theoretische kennis van de medewerkers van Gemeente Maastricht afdeling Handhaven Veiligheid en Leefbaarheid. Verzorgt trainingen in sociale, fysieke beroepsvaardigheden en theoretische kennis ten behoeve van toezicht en handhaving in de openbare ruimte met een directe relatie tot beheersing van gevaar, geweld en kennis van de wet, bereidt deze voor en stemt af met collega's (communicatie, aanhouding- en zelfverdedigingvaardigheden, controletechnieken, situatiebeoordeling en kennis). Is allround en kan op alle onderdelen van het vakgebied ingezet worden, ten behoeve van toezicht en handhaving in de openbare ruimte met een directe relatie tot beheersing van gevaar,  geweld en theoretische kennis opgesteld door EXTH.

 

Wij vragen

 

 • Boa basis: Cito rechts kennis, EXTH gesprek/benadering+combibon
 • Permanente her en bijscholing:
 • Wettelijk kader publieke veiligheid 1: Strafrecht
 • Wettelijk kader publieke veiligheid 2: Milieu, APV, Bijzondere wetten
 • Sanctionerend optreden
 • Dienstverlening/calamiteiten
 • R.T.G.B: Verplichte jaarlijkse toetsing/training op het gebied van geweldsbeheersing in
 • het trainen en onderhouden van politiebevoegdheden volgens de eisen van de politie academie.
 • P.S.H: Praktijk Situatiegericht Handelen voor fiscalisten, toezichthouders, Boa`s en Wijk gebonden medewerkers
 • Evalueert de effectiviteit van onderwijs- en leertrajecten.

 

Een functionerend teamlid en georganiseerde werkprocessen, volgens de werkafspraken met teammanagers Handhaven Veiligheid en Leefbaarheid, zodat de werkzaamheden volgens gestelde eisen uitgevoerd kunnen worden.

 

Functie-eisen:

 • HBO denk- en werkniveau
 • Werkervaring op het gebied van gevaar/geweldsbeheersing
 • Werkervaring op het gebied van Handhaving
 • BOA bevoegdheid dan wel bereidt zijn om Boa bevoegdheid te behalen
 • Gecertificeerd docent gevaarsbeheersing
 • SBB gecertificeerde praktijkopleider
 • Onderwijsbevoegdheid in een zelfverdedigingdiscipline
 • CIOS/ALO is een pré (methodisch, didactisch verantwoord)

 

Competenties

 • Klantgerichtheid
 • Integriteit
 • Samenwerken
 • Resultaatgerichtheid
 • Communicatie
 • Verantwoordelijkheid
 • Coachen

 

Bijzonderheden

Goede lichamelijke conditie i.v.m. de fysieke kant van de functie. Er worden eisen gesteld aan de manier van optreden: Stressbestendigheid, Conflicten beheersen / de-escalerend gedrag, lef /durf, assertiviteit, bereid zijn tot flexibel werken en extra inzet bij evenementen. De medewerker is zelf verantwoordelijk voor het feit dat hij over een steeds geldige boa-akte dient te beschikken. Het niet hebben van een geldige boa-akte kan een reden zijn om het dienstverband te beëindigen.

Een assessment alsmede een fysieke keuring kan onderdeel uitmaken van de procedure.

 

Wij bieden

Een boeiende baan op basis van 36 uur per week, met een bruto maandsalaris van maximaal € 3.805,- (fulltimebasis), schaal 9 (afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring). In eerste instantie is het dienstverband voor de duur van 12 maanden. Afhankelijk van organisatorische factoren behoort verlenging van de aanstelling tot de mogelijkheden.

 

Extra informatie

Plaats
MAASTRICHT
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Maastricht | Limburg | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.