Helaas, deze vacature is niet actief.

Beleidsmedewerker Ecologie in Utrecht

Beschrijving

Voor het domein Leefomgeving is de Provincie Utrecht op zoek naar een:
Beleidsmedewerker ecologie (schaal 11) 1 fte(voor 20 uur vast dienstverband en voor 20 uur tijdelijk dienstverband voor de periode van 12 maanden)

Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Onze nieuwe organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.
Domein Leefomgeving
Domein Leefomgeving (LFO) staat voor de kwaliteit van de Utrechtse leefomgeving: aantrekkelijk en vitaal landelijk en stedelijk gebied. We doen dit vanuit de werkvelden ruimtelijke ordening, economie, bodem, water, milieu, recreatie, cultuur, cultureel erfgoed, natuur, landschap en landbouw. Allemaal werkvelden die expliciet bijdragen aan hoe je in onze provincie kunt wonen, werken en leven. Daarbij werken we niet alleen aan het beleid voor deze werkvelden, we zorgen ook voor de uitvoering ervan en voor ‘groene vergunningverlening’. Bijvoor¬beeld in programma’s zoals Agenda Vitaal Platteland, Nieuwe Hollandse Waterlinie, Binnenstedelijke Ontwikkeling en Hart van de Heuvelrug. Dit alles doen we steeds meer in samenwerking met onze partners in de regio.
Naast deze domeinopgaven zijn er ook concernopgaven waaraan ons domein een bijdrage levert, vooral vanuit onze inhoudelijke expertise. Denk aan de opgaven Omgevingswet, Ruimtelijk economische strategie, Energietransitie (klimaatopgave) en Versterken strategisch vermogen.
Het domein is in 2017 gevormd vanuit enkele uitvoerende en beleidsafdelingen. We werken binnen het domein LFO met zo’n 320 enthousiaste en kundige medewerkers die met overtuiging willen bijdragen aan een nog mooiere provincie. Zij werken op basis van een heldere opdracht, waarin is bepaald aan welke doelen bijgedragen moet worden, welke resultaten behaald moeten worden, binnen welke tijd en met welke middelen. Bij het brede karakter van het domein horen slagvaardigheid, doelgerichtheid, resultaatgerichtheid, strategie en creativiteit.
Persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers staat hoog in het vaandel.

Het team Vergunningverlening Natuur en Landschap is verantwoordelijk voor een kwalitatief goede en tijdige afhandeling van aanvragen voor vergunningen en ontheffingen in het kader van de Wet natuurbescherming, Natuurschoonwet en de Verordening Natuur en Landschap. Het team werkt nauw samen met het team Natuur en Landbouw  waar het gaat om de operationele beleidsontwikkeling.
Het team Natuur en Landbouw is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en –advisering op het gebied van natuur en landbouw en de provinciale ecologische monitoring (flora en fauna). Het natuurbeleid richt zich op het beschermen en realiseren van een robuust natuurnetwerk in verbinding met andere functies, behouden en versterken van de biodiversiteit en het mogelijk maken van duurzame beleving en benutting van natuur. Dit is beleidsmatig verankerd in de Natuurvisie.
Wat ga je doen
Je hoofdtaak bestaat uit het geven van ecologische adviezen bij de (vergunningen)procedures in het kader van de Wet natuurbescherming bij het team Vergunningverlening Natuur en Landschap. Voor deze taak is vaste formatie beschikbaar voor 20 uur per week.
Je gaat verder aan de slag met het initiëren, adviseren over en begeleiden van projecten bij het actieve soortenbeleid en de kwaliteitsverbetering van bestaande natuurgebieden. Daarnaast kun je worden ingezet bij de beleidsmatige advisering bij het ganzenbeheer en de schadebestrijding. Voor deze taken hebben wij 20 uur per week geraamd voor een periode van een jaar.

Het salaris voor deze functie bedraagt maximaal € 4696,60,- bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband (schaalniveau 11). De provincie Utrecht beschikt over uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals het Individuele Keuze Budget van 22,37% (tot en met schaal 13). Vanaf schaal 14 is dat 21,82%. Je beschikt als medewerk(st)er zelf over dit budget en je bepaalt zelf wanneer je welk deel ervan laat uitbetalen, bovenop je maandelijkse salaris. De provincie Utrecht hecht veel waarde aan een gezonde balans tussen werk en privé en kent een ruime ATV regeling. Daarnaast vinden we het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen te werken. In het kader van de participatiewet nodigen we daarom juist ook kandidaten met  een registratie in het doelgroepenregister van harte uit om op deze functie te solliciteren.

• Je hebt een academisch kennis-, werk- en denkniveau op het gebied van de ecologie.
• Je hebt ruime werkervaring met beleidsadvisering in het werkveld natuurbeleid
• Je hebt  actuele kennis van de Nederlandse flora- en (vooral) fauna en kan deze kennis toepassen ter beoordeling van o.a. aanvragen binnen de context van de Wet natuurbescherming. Een pré bij deze vacature is specialistische kennis van vleermuizen.
• Je bent een bruggenbouwer die goed in staat is beleidsadviezen op te stellen om deze vervolgens met overtuigingskracht toegankelijk en bruikbaar te maken voor beleid,  uitvoering en externe organisaties en grondgebruikers.
• Integraal werken is vanzelfsprekend, bij sectorale advisering hou je oog voor andere belangen en gevoeligheden.
• Je hebt een praktische, resultaatgerichte werkhouding; je kunt projectmatig werken.
• Je schrijft heldere beleidsadviezen 
• Je hebt actuele kennis van (landelijke) beleidsontwikkelingen in het landelijk gebied
• Je beschikt over een sterke netwerkvaardigheid en omgevingsbewustzijn, bent gericht op interne en externe samenwerking en hebt politiek-bestuurlijke sensitiviteit. 

Extra informatie

Plaats
Utrecht
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

De Meern | Utrecht | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.