Helaas, deze vacature is niet actief.

Senior OSINT-onderzoeker in Den Haag

Wat ga je... De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst tijdig van relevante informatie voorzien; dat is het doel van het bureau Open Source Intelligence. Die informatie is van groot belang voor het werk van de...

Beschrijving

Wat ga je doen

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst tijdig van relevante informatie voorzien; dat is het doel van het bureau Open Source Intelligence. Die informatie is van groot belang voor het werk van de gehele Defensieorganisatie. Met jouw kennis en ervaring zet jij je als senior OSINT-onderzoeker in voor een veilige samenleving.

Als senior OSINT-onderzoeker zorg je voor een doelmatig en kwalitatief hoogwaardig OCS-productieproces. Je doet onderzoek naar beschikbare bronnen, applicaties en technieken. Op het gebied van OSINT, CLASSINT en SOCMINT (OCS) ben jij degene die Defensie vertegenwoordigt, en dan in het bijzonder de MIVD.

Daarnaast coördineer jij werkzaamheden binnen het cluster Research, Development & Implementation (RD&I). Je stelt functionele en technische specificaties op voor complexe applicaties en (big)data-omgevingen OCS, door onder andere samen met de OCS-engineer wensen en behoeften te vertalen en OCS-data te analyseren. Het aansturen van de OCS-engineer hoort eveneens bij je werk. Ook geef je leiding aan of participeer je in complexe multidisciplinaire projecten op het gebied van softwareontwikkeling

Gevraagd en ongevraagd adviseer je over automatiseringsmogelijkheden voor OSC. Je doet onderzoek naar en adviseert over toepassingsmogelijkheden van (standaard) applicatiepakketten en componenten. Het doel hiervan is het verwervings-, verwerkings- en verspreidingsproces van OCS te verbeteren. Ook adviseer je over ontwikkelmethodes en -technieken en over ontwikkelomgeving(en) en te gebruiken tools. Je volgt de ontwikkelingen in het informatica- en OCS-vakgebied op de voet.

Wie zoeken we
 • Je hebt een relevante universitaire opleiding, bijvoorbeeld op het gebied van informatiedienstverlening of informatica, of je hebt universitair niveau verkregen door een combinatie van studie en ervaring.
 • Je hebt aanvullende cursussen gevolgd op het gebied van het ontwikkelen van OCS.
 • Je hebt een goede beheersing van de Engelse taal en beheerst bij voorkeur Russisch, Farsi, Spaans, Arabisch, Duits of Frans.
 • Je hebt ervaring in het onderhandelen en in het opstellen van adviezen op het gebied van RD&I.
 • Je hebt ervaring in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van ontwikkelde automatiseringsproducten of nieuwe ideeën.
 • Je hebt ervaring in een informatie-intensieve omgeving en bij voorkeur ervaring in het doen van OSC-onderzoek.
 • Je hebt een scherp oog voor nieuwe technologische ontwikkelingen en mogelijkheden en weet deze te benutten.
 • Je hebt kennis van en bent vaardig in het werken met informatiesystemen.
 • Je hebt in het bijzonder kennis van de structuren die de mondiale organisatie van informatie kenmerken.
 • Je hebt diepgaande kennis van en (technisch) inzicht in automatisering en in het bijzonder wat betreft software voor datamining, information retrieval, contentmanagementsystemen, internet research en social media.
 • Je bent geïnteresseerd in machine-learning, zoals herkenning van objecten of ontologie in tekst en afbeeldingen.
 • Je hebt kennis van de (potentieel) beschikbare open informatiebronnen inclusief social media.
 • Je bent in staat actuele operationele activiteiten van de MIVD te doorgronden en je kunt deze vertalen naar concrete verbetervoorstellen voor de werkprocessen van bureau OCS.
 • Je hebt inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van cyber en ICT-beveiliging.
 • Je hebt een goed ontwikkeld analytisch vermogen en bent goed in staat om helder met anderen te communiceren.
 • Je kunt goed delegeren en eigen taken op een duidelijke manier overdragen aan andere medewerkers.
 • Je bent goed in staat om afwegingen te maken en op basis daarvan tot een realistisch oordeel te komen.
 • Je bent in staat om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt.
Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau
Minimum salaris: € 2600 bruto per maand
Maximum salaris: € 4123 bruto per maand

(Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek.)

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 6,4%, de zogeheten dertiende maand. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

De organisatie - Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

De afdeling - Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, afdeling Inlichtingen Ondersteuning

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) is een zelfstandige dienst binnen de Bestuursstaf van het ministerie van Defensie, direct onder de secretaris-generaal. Wij zien toe op tijdige levering van een geïntegreerd actueel, betrouwbaar, onpartijdig, voorspellend en exclusief product (strategisch, tactisch en operationeel) op het gebied van inlichtingen en contra-inlichtingen en veiligheid. Daarmee ondersteunen wij primair de besluitvorming door de politieke, ambtelijke en militaire leiding van het ministerie van Defensie.

Wij bereiden de operationele inzet van (delen van) het Defensieapparaat in de (inter)nationale context voor en voeren die uit. Wij beperken de veiligheidsrisico's bij de opbouw, gereedstelling en inzet van (delen van) de krijgsmacht.

De MIVD bestaat, naast een directie, uit stafafdelingen, operationele afdelingen en ondersteunende afdelingen.

Het belang van technologie in het inlichtingenproces is het afgelopen decennium enorm toegenomen en deze ontwikkeling zet zich onmiskenbaar door. De MIVD ontwikkelt zich meer en meer tot een datagedreven organisatie; (big) data is een belangrijke enabler voor zowel doelgericht onderzoek als het achterhalen van ongekende dreigingen en de doorontwikkeling naar activity based intelligence. Ook de besturing van de dienst zal in toenemende mate datagedreven zijn.

Afdeling Inlichtingen Ondersteuning
Je komt te werken bij bureau OCS binnen de afdeling Inlichtingen Ondersteuning. Wij richten ons op het doen van onderzoek naar en het leveren van relevante informatie uit open bronnen (inclusief social media) en geclassificeerde bronnen. Onze single-source analisten leveren informatie aan de all-source analisten / multidisciplinaire teams en overige behoeftestellers binnen de MIVD. Hiermee zorgen we voor het fundament voor de MIVD-producten. Om deze taak zo goed mogelijk uit te voeren doen we ook onderzoek naar ontwikkelingen binnen open bronnen en social media.

Daarnaast werken we aan het vergroten van de aanwezige kennis en het verhogen van het kennisniveau op het gebied van OCS binnen Defensie in het algemeen en de MIVD in het bijzonder.

Om dit goed te kunnen doen, hierin te innoveren en te excelleren is binnen het bureau een cluster Research, Development & Implementation (RD&I) ingericht. Wij verrichten alle voorkomende werkzaamheden voor de instandhouding, optimalisatie en doorontwikkeling van een hoogwaardige werkomgeving voor de single-source-analisten van het bureau OCS. Onze kernwaarden zijn klantgerichtheid, innovatief en adaptief vermogen en resultaatgerichtheid (effectief, efficiënt, veilig en rechtmatig).

Bijzonderheden
 • Wees terughoudend met het bekendmaken dat je voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst wilt werken. Dit levert mogelijk risico’s voor je op.
 • Een veiligheidsonderzoek is onderdeel van de sollicitatieprocedure.
 • Je wordt mogelijk ook buiten de reguliere diensturen ingezet.
 • De functie geeft je beperkingen en verplichtingen in de vrijheid van handelen, zowel professioneel als in de privésfeer.
 • Je kunt tijdens je functie ingezet worden voor zowel OSINT, CLASSINT als SOCMINT.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Den Haag

Den Haag | Zuid-Holland

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.