Helaas, deze vacature is niet actief.

Senior technisch specialist innovatie in Den Helder

Wat ga je... Ben jij altijd bezig met het nieuwste van het nieuwste? Krijg jij elk ICT-systeem dat we je voorzetten werkend? Jij ondersteunt als ervaren IT’er gebruikers in een pilot om een innovatie voor Defensie te...

Beschrijving

Wat ga je doen

Ben jij altijd bezig met het nieuwste van het nieuwste? Krijg jij elk ICT-systeem dat we je voorzetten werkend? Jij ondersteunt als ervaren IT’er gebruikers in een pilot om een innovatie voor Defensie te testen. Daarmee lever je een belangrijke bijdrage aan onze IV- en ICT-innovaties.

Als senior technisch specialist innovatie bij de sectie Experiment Ondersteuning heb je een afwisselende functie. Het ene moment configureer je een router en een databaseserver, de volgende dag bouw je een nieuw image voor een smartphone. In een team met hoogwaardige technisch experts en ontwikkelaars ondersteun je nieuwe ontwikkelingen en experimenten.

Je houdt je bezig met netwerktechnieken en het opzetten en inrichten van netwerken. Ook programmeren hoort bij je werk, evenals het installeren en beheren van servers en de daarop draaiende services op Windows en Linux.

Wie zoeken we
 • Je hebt een universitaire opleiding gevolgd in de richting informatievoorziening, ICT of daaraan gerelateerd, of een vergelijkbare combinatie van opleiding en ervaring, zo nodig toetsbaar in een assessment.
 • Je hebt ruime ervaring met het toepassen van IT.
 • Je hebt ervaring met het ontwerpen, ontwikkelen en testen van IT-systemen en met het opzetten en uitvoeren van experimenten.
 • Je hebt ervaring met het participeren in multidisciplinaire IT-projecten.
 • Je weet hoe je gebruik kunt maken van bronnen op internet om problemen op te lossen, terwijl je daarbij de vertrouwelijkheid van Defensie-informatie in het oog houdt.
 • Je hebt sterke affiniteit met programmeren, bij voorkeur in C++ en C#.
 • Je bent bereid om enkele andere programmeertalen te leren, zoals Python en Java, om scripting en webservices te ontwikkelen.
 • Je hebt brede of gespecialiseerde theoretische kennis van het werkveld of vakgebied.
 • Je hebt brede kennis van (ontwikkelingen op het gebied van) IT-technologie en –architecturen en kennis van protocollen, switches en routers.
 • Je kunt overweg met alle gangbare operating- en virtualisatiesystemen, zoals Windows, Linux, KVM en VMware.
 • Je hebt inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhang in een bredere context dan het eigen werkterrein.
 • Je bent vaardig in het adviseren over aangelegenheden binnen het werkveld en bent goed in het opstellen van onder andere adviezen, notities, rapporten, voorschriften en richtlijnen.
 • Je bent vaardig in het inhoudelijk en procesmatig tot stand brengen en verbeteren van producten en diensten.
 • Je bent goed in het uitvoeren van analyses, het oplossen van knelpunten en het doen van verbetervoorstellen.
 • Je bent vaardig in het bijdragen aan het ontwikkelen van kaders voor de uitvoering.
 • Je bent vaardig in het ontwerpen en bouwen van producten of prototypes voor complexe IT-omgevingen.
 • Je hebt vaardigheid in CD&E-methoden en -technieken en het inrichten en beheren van testomgevingen.
 • Je bent vaardig in het leggen van verbanden tussen IT-ontwikkelingen en bedrijfsprocessen die ondersteund moeten worden.
 • Je bent analytisch, creatief en kunt conceptueel denken.
 • Je kunt zowel goed zelfstandig werken als samenwerken en je bent stressbestendig en initiatiefrijk.
 • Je bent goed geïnformeerd over maatschappelijke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief.
 • Je bent je bewust van de organisatie waarin je werkt en weet hoe je je moet bewegen om gestelde doelen te bereiken.
Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau
Minimum salaris: € 3502 bruto per maand
Maximum salaris: € 4810 bruto per maand

(Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek.)

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 6,4%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

De organisatie - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Materieel Organisatie
DMO ondersteunt de verschillende krijgsmachtonderdelen bij de aan- en verkoop van materiaal, instandhouding, logistiek en IT-dienstverlening. Denk daarbij aan aanschaf en instandhouding van onderzeeboten, vliegtuigen en landvoertuigen, maar ook het aanleveren van brandstof, munitie en kleding.

De afdeling - Joint IV Commando, afdeling Kennis, Innovatie, eXperimenten en Simulatie

Het Joint IV Commando (JIVC) is dé leverancier van IV-gerelateerde producten en diensten voor Defensie, zowel voor operationele, bestuurlijke als voor ondersteunende processen. Het JIVC levert daarmee een substantiële bijdrage aan het voortzettingsvermogen van de krijgsmacht. Het JIVC is ook het kenniscentrum voor vorming van IV-beleid en -bedrijfsvoering en geeft in die hoedanigheid advies aan beleidsmakers, opdrachtgevers en klanten.

De verantwoordelijkheid van het JIVC strekt zich uit over de gehele levenscyclus van de IV-dienstverlening. De producten en diensten die het JIVC daarvoor levert, zijn samengesteld uit producten en diensten van Defensie zelf, marktpartijen, militaire partners en militaire samenwerkingsverbanden. In alle gevallen treedt het JIVC daarbij op als de regisseur van de totale IV-dienstverlening voor Defensie. Het uitgangspunt daarbij is dat de markt maximaal wordt benut.

Het JIVC reguleert vraag en aanbod, zorgt voor een tijdige innovatie van de geleverde producten en diensten en draagt zo bij aan betaalbare Defensie IV-voorzieningen onder het adagium ‘goed is goed genoeg’. Daar waar de gebruiksomstandigheden dit vereisen, hanteert het JIVC strengere eisen, zowel aan het gebruik, de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en integriteit als aan de instandhouding en achtergelegen ondersteuning. Het JIVC biedt klanten en gebruikers één loket. De levering van producten en diensten is voorspelbaar op de aspecten kwaliteit, tijd en geld.

Afdeling Kennis, Innovatie, eXperimenten en Simulatie, sectie Experimenten Ondersteuning
De sectie Experimenten Ondersteuning is onderdeel van de afdeling Kennis, Innovatie, eXperimenten en Simulatie (KIXS) van het JIVC.

De afdeling KIXS is verantwoordelijk voor het initiëren, uitvoeren en begeleiden van kennis- en innovatieve activiteiten die gericht zijn op het verbeteren of vernieuwen van de producten en diensten die het JIVC levert en van de IV-componenten binnen Defensiesystemen en -projecten. Hierbij spelen operationele relevantie en concept development and experimentation (CD&E) een belangrijke rol.

De sectie Experimenten Ondersteuning (EO) zet innovatieve ideeën daadwerkelijk om in de eerste prototypes. De sectie voert experimenten in een testomgeving of battlelab uit en levert daarnaast een bijdrage aan interoperabiliteitsinitiatieven en -oefeningen en (operationele) experimenten in het veld. Ook is de sectie verantwoordelijk voor het beheer van de basisexperimenteeromgevingen of battlelabs op de belangrijkste decentrale KIXS-locaties, te weten Amersfoort, Den Helder en Maasland.

Het doel van de sectie EO is het technisch opzetten en ondersteunen van experimenten, inclusief de bouw van de eerste prototypes, op locatie of binnen een van de experimenteeromgevingen of battlelabs die de sectie EO op de decentrale locaties (CD&E-offices) van het KIXS beheert.

Bij de sectie werken achttien technisch specialisten en ontwikkelaars. Het sectiehoofd verricht zijn werkzaamheden vanuit de hoofdlocatie Utrecht. De overige technisch specialisten en ontwikkelaars zullen, afhankelijk van de uit te voeren projecten of experimenten, het merendeel van hun werkzaamheden op een van de decentrale locaties uitvoeren.

Bijzonderheden
 • Deze vacature is zowel in- als extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten de voorkeur.
 • Voor externe kandidaten geldt, afhankelijk van het kennis- en ervaringsniveau, een proeftermijn.
 • Een veiligheidsonderzoek en referentiecheck maken deel uit van de selectieprocedure.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of beschikt over een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA), tenzij je afkomstig bent uit een land van de Europese Economische Ruimte of uit Zwitserland.
 • Je bent bereid om de eed of belofte af te leggen.
 • De standplaats van de functie is Den Helder, maar niet alle projecten worden hier uitgevoerd. Dit betekent dat je mogelijk tijdelijk elders werkt.
 • Vanwege de geografische spreiding van de medewerkers en de werkzaamheden werken we volgens Het Nieuwe Werken.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Den Helder

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.