Helaas, deze vacature is niet actief.

Gemeentesecretaris / Algemeen directeur in Bergschenhoek

Beschrijving

De gemeente Lansingerland

Lansingerland is een dynamische gemeente in het hart van de regio Rotterdam, bestaande uit de kernen Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk. Lansingerland heeft een strategische ligging en is het economisch- en infrastructureel scharnierpunt van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Lansingerland is als International Greenport hèt kenniscentrum voor high tech agrobusiness en ontwikkelt zich steeds sterker als logistiek centrum. De gemeente Lansingerland telt op dit moment ruim 60.000 inwoners en is de kinderrijkste gemeente van de regio. Er wordt nog volop gebouwd en de gemeente groeit in de komende jaren naar 70.000 inwoners.

De gemeente kenmerkt zich verder door een uitstekend woonklimaat, goede voorzieningen zoals winkels, scholen, sportaccommodaties, recreatiemogelijkheden en een rijk verenigingsleven. Gemeenschapszin, ondernemerschap en duurzaamheid bepalen daarbij onze identiteit.

 

Gemeentebestuur

Het bestuur van de gemeente bestaat uit 33 raadsleden, verdeeld over acht fracties. Naar aanleiding van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart jl. vind op dit moment de formatie plaats met als uitgangspunt een stabiele meerderheidscoalitie. Op www.lansingerland.nl vind u de actuele stand van zaken.

 

Context

De gemeente telt op dit moment 330 fte en 450 medewerkers. De groei van de organisatie houdt gelijke tred met de groei van de gemeente. De dynamiek van buiten is ook binnen goed waarneembaar!

De gemeente verkeerde enkele jaren geleden in financieel zwaar weer (grondexploitaties). Inmiddels is de financiële huishouding goed op orde en zijn er volop mogelijkheden tot ontwikkeling. De organisatie was de afgelopen jaren vooral gericht op het goed uitvoeren van haar reguliere taken, maar minder gericht op het kunnen uitvoeren van de nieuwe en complexe opgaven van de toekomst. Opgaven die steeds vaker vorm krijgen in co- productie met het maatschappelijk veld. Ook het flexibel kunnen inspelen op maatschappelijke behoefte en opgaven van buiten naar binnen vertalen is daarbij een issue. De beweging in de organisatie naar die toekomstbestendige, flexibele rol is inmiddels gestart.

 

Organisatieontwikkeling

In 2017 is het proces gestart met als doel te werken aan een toekomstbestendige organisatie die weet wat er in de gemeenschap van Lansingerland leeft, die kansen en problemen in de gemeente kent en ze met andere partijen oppakt. Een organisatie van professionele medewerkers die open staan naar elkaar, het bestuur en de samenleving. Als ambitie werd geformuleerd: ‘toekomstbestendig zijn betekent dat wij als medewerkers, organisatie en gemeente in staat zijn om flexibel, responsief, integraal ondernemen en efficiënt in te spelen bij wat de samenleving ons vraagt.’ Vervolgens is er met veel enthousiasme en inzet van eigen medewerkers nagedacht over de organisatiestructuur en de benodigde kennis en kunde voor die toekomstbestendige organisatie. Na het vertrek van de vorige gemeentesecretaris is per januari 2018 een interim gemeentesecretaris aangesteld die gevraagd is om zijn advies te geven over de noodzakelijke aanpassingen van de organisatiestructuur en het vervolg van de organisatieontwikkeling.

Dit advies heeft geleid tot een besluit van het college van B&W om de organisatiestructuur aan te passen en verdere stappen te zetten in de organisatieontwikkeling. De missie van de organisatie is daarbij geformuleerd in vier termen:

 • Dienstbaarheid aan samenleving en bestuur;
 • Optimale advisering aan het bestuur;
 • Prima dienstverlening aan inwoners, bedrijven en instellingen;
 •  Beleid en plannen: samen met de omgeving.

 

Aanpassing organisatiestructuur

Kern van de structuurwijziging is het creëren van een robuuste directie onder leiding van de gemeentesecretaris/algemeen directeur, die als taak heeft de strategische ondersteuning van het college en verantwoordelijk is voor de integrale concern brede aansturing. De directie ondersteunt het gemeentebestuur op een wijze die past bij de schaalgrootte en de strategische positie in de regio. De directie bestaat verder uit drie domeindirecteuren en de concerncontroller als adviseur.

De organisatie wordt verdeeld in drie domeinen, waarbinnen beleid en uitvoering zo veel mogelijk bijeen worden gebracht. De bestaande managementlaag van afdelingshoofden is daarbij geschrapt. Teammanagers (in plaats van teamleiders) gaan integraal leiding geven en medewerkers ondersteunen en coachen in hun verdere ontwikkeling als professional. Het doel is om de nieuwe structuur per 1 januari 2019 in te voeren.

 

Organisatieontwikkeling in samenhang

Ook aan andere organisatie aspecten wordt gewerkt en is ontwikkeling nodig. Raad, college en management gaan met elkaar in gesprek over de samenwerking en de benodigde rolvastheid. Ook wordt onderzocht welke kennis en competenties nodig zijn in de organisatie om medewerkers te laten ontwikkelen. De directieleden en teammanagers gaan aan die ontwikkeling leiding geven en ruimte bieden. De samenwerking tussen college en directie vooral op de strategische thema’s zal vorm en inhoud moeten krijgen. De sterke punten van Lansingerland zijn: actiegericht, snel, loyaal, hard werken en plezier. De organisatie kan beter worden in strategisch handelen, integraal en extern gericht werken, en prioriteiten stellen.

 

Nieuwe gemeentesecretaris / algemeen directeur

Lansingerland is gericht op de toekomst en dus digitaal en data gedreven. Het inspelen op een samenleving in beweging vergt van professionele medewerkers dat ze flexibel zijn en van buiten naar binnen denken en werken. We zoeken een gemeentesecretaris die dit in de genen heeft en ruimte geeft voor innovatie. Wij zoeken ook een strategisch adviseur voor het bestuur, die een goed netwerk opbouwt met de belangrijke partijen in de regio en de samenleving. De gemeentesecretaris geeft leiding aan het ingezette ontwikkelingsproces en is het boegbeeld van de nieuwe organisatie.

Als algemeen directeur is hij eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie en geeft leiding aan de directie.

 

Profiel

Vanzelfsprekend heeft u academisch werk- en denkniveau en ruime ervaring met leidinggeven in een eindverantwoordelijke rol in een politiek-bestuurlijke context binnen de (gemeentelijke) overheid, bij voorkeur in de rol als gemeentesecretaris. U bent aantoonbaar op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van organiseren en veranderen, leiderschap en cultuur. En kan aansprekende resultaten overleggen als het gaat om het realiseren van netwerken en – opgaven door contacten met (semi)overheidsorganisaties, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.

Naast kennis en ervaring mag het belang van persoonlijkheid en drijfveren niet onderschat worden. Hier zal dan ook nadrukkelijk bij worden stilgestaan in de selectieprocedure. Onderstaande persoonskenmerken en competenties zijn als uitgangspunt voor de rol van gemeentesecretaris/algemeen directeur benoemd en komen nadrukkelijk naar voren in uw profiel.

 

Resultaatgericht en verbinder

Onze gemeentesecretaris(GS) is in de eerste plaats resultaatgericht. De organisatieontwikkeling moet daadwerkelijk vorm krijgen in de nieuwe structuur én in de veranderende werkwijzen. We willen dat dit samen met medewerkers gebeurt en met vertrouwen van politiek en bestuur. Dat vergt een persoon die vanuit het behalen van resultaat kan werken aan verbinding en juist daardoor vertrouwen wekt. Wij zoeken een gemeentesecretaris die gericht is op samenwerking en verbinding maakt en faciliteert tussen bestuur en organisatie, tussen directie en teammanagers, tussen leiding en medewerkers.

 

Leiderschap en empathie

Empathie en inlevingsvermogen is nodig evenals uitstekende communicatieve vaardigheden. Wij zoeken naar iemand die een autonome persoonlijkheid is en respect geeft en oproept in de contacten met bestuur en medewerkers.

 

Strateeg en bouwer

De interne opdracht van de gemeentesecretaris is vooral gericht op de strategische ondersteuning van het bestuur en het vormen van een hecht en integraal werkend directieteam. De rol van WOR bestuurder vervult hij met verve en respect voor de rol van de OR. Ten slotte levert de nieuwe gemeentesecretaris een actieve bijdrage aan het goed functioneren van de bestuurlijke driehoek griffier/burgemeester/gemeentesecretaris.

 

Netwerker

Naast de interne rol is er behoefte aan en ruimte voor een strategisch netwerker die de gemeente in de Randstedelijke regio meer op de kaart zet. Er liggen complexe opgaven en ambities: de woningbouw, agro business, de HSL, de A16, de A12 corridor. De nieuwe gemeentesecretaris investeert in contacten op het niveau van de grote partijen in het bedrijfsleven, de regio, de buurgemeenten en de provincie.

 

Bovenstaand persoonsprofiel vertaalt zich in navolgende competenties

 • Strategisch vermogen
 • Resultaat- en praktisch gericht
 • Stelt prioriteiten en legt rekenschap af
 • Verbindend leider zowel in-als extern
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden
 • Authentiek en autonoom
 • Stevige persoonlijkheid
 • Verandervaardigheden

 

Arbeidsvoorwaarden

De functie wordt gehonoreerd in schaal 17 CAR /UWO.

 

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Cees Zeelenberg via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

We zien uw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag tegemoet. U kunt tot en met 3 juni 2018 online solliciteren via www.zeelenberg.nl/vacatures/lansingerland.

We vragen u in uw motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: uw visie op de rol van de gemeente in de samenleving en uw eigen toegevoegde waarde daarin in de rol als gemeentesecretaris/algemeen directeur, waarmee u tevens een inkijkje geeft in uw persoonlijkheid en drijfveren.

De vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld. Een assessment is onderdeel van de selectieprocedure.

De ambitie is om voor het zomerreces de procedure af te ronden. De opzet van de procedure inclusief data in juni waarop gesprekken plaatsvinden zijn reeds gepland. U kunt deze opvragen via het mailadres welkom@zeelenberg.nl

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Bergschenhoek
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Bergschenhoek | Zuid-Holland | Administratief | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.