Helaas, deze vacature is niet actief.

Senior technicus / mobile engineer in Utrecht

Wat ga je... Mobiliteit is voor de krijgsmacht van groot belang om zich op een goede manier in te zetten voor vrede en veiligheid. Jij vervult als mobile engineer een belangrijke rol bij het project waarbij duizenden...

Beschrijving

Wat ga je doen

Mobiliteit is voor de krijgsmacht van groot belang om zich op een goede manier in te zetten voor vrede en veiligheid. Jij vervult als mobile engineer een belangrijke rol bij het project waarbij duizenden voertuigen vervangen worden binnen Defensie.

In het project Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen (DVOW) maak jij deel uit van het DVOW-C4I-team. Als mobile engineer ben jij medeverantwoordelijk voor de inbreng van Defensie bij engineering-, prototyping- en testactiviteiten. Het gaat dan om de fysieke, elektrotechnische en functionele integratie van de C4I-systemen in voertuigen. Jij beoordeelt het installatieontwerp.

Je neemt deel aan werkgroepen en aan de uitvoering van prototype-installaties. Het inhoudelijk aansturen hoort ook bij je werk. Dat doe je zowel in- als extern, voor het ontwerp en de productie van onderdelen waarvoor Defensie verantwoordelijk is. Ook ben je betrokken bij testactiviteiten en houd je je bezig met medebeoordelingen van prototype-installaties en het verwerken van prototype- en testresultaten in documentatie.

Verder lever je een bijdrage aan de plannen voor seriematige installatie en technische begeleiding van C4I-systemen. Je maakt specificaties, programma’s van eisen en configuratietekeningen voor inkoop of productie van nieuwe artikelen. Daarnaast bied je technische ondersteuning, beoordeel je mede offertes en begeleid je bij de inkoop en productie van (C4I-)artikelen.

Wie zoeken we
 • Je hebt hbo-niveau en je hebt bij voorkeur een opleiding gevolgd in de richting elektrotechniek, informatica, automotive of transmissie.
 • Je hebt minimaal vijf jaar aantoonbare werkervaring als engineer in een technische richting.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met de uitvoering van engineering en prototyping van elektrotechnische installaties.
 • Je hebt kennis van en affiniteit met de Defensieorganisatie en je hebt bij voorkeur ervaring binnen het materieellogistieke domein van Defensie.
 • Je hebt ervaring in en theoretische en vaktechnische kennis van civiele en/of militaire communicatiesystemen en de toepassing daarvan.
 • Je hebt affiniteit met ICT.
 • Je hebt ervaring in het participeren in multidisciplinaire (ICT-)(inbouw)projecten.
 • Je hebt ervaring in het gebruik van tools, zoals Microsoft Excel en Visio.
 • Je hebt kennis van EMC-aspecten van elektrotechnische installaties.
 • Je spreekt en schrijft goed Nederlands en Engels.
Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau
Minimum salaris: € 2600 bruto per maand
Maximum salaris: € 4123 bruto per maand

(Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek.)

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 6,4%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

De organisatie - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Materieel Organisatie
De DMO voorziet de krijgsmacht van materieel en informatievoorziening voor in-service-support, wapensysteemmanagement, instandhouding van de IT-systemen, documentaire informatievoorziening en ketenlogistiek (onder andere munitie, kleding, brandstoffen en ICT-componenten). Ook zorgen we voor afstoting van materieel en IT-systemen die niet meer nodig zijn.

De afdeling - Joint IV Commando, C4I&I, sectie Projectmanagement

Het Joint IV Commando (JIVC) is dé leverancier van IV-gerelateerde producten en diensten voor Defensie, zowel voor operationele, bestuurlijke als voor ondersteunende processen. Het JIVC levert daarmee een substantiële bijdrage aan het voortzettingsvermogen van de krijgsmacht. Het JIVC is ook het kenniscentrum voor vorming van IV-beleid en -bedrijfsvoering.

De verantwoordelijkheid van het JIVC strekt zich uit over de gehele levenscyclus van de IV-dienstverlening. De producten en diensten die het JIVC levert, zijn samengesteld uit producten en diensten van Defensie zelf, marktpartijen, militaire partners en militaire samenwerkingsverbanden. In alle gevallen treedt het JIVC daarbij op als de regisseur van de totale IV-dienstverlening voor Defensie. Het uitgangspunt daarbij is dat de markt maximaal wordt benut.

Het JIVC reguleert vraag en aanbod, zorgt voor een tijdige innovatie van de geleverde producten en diensten en draagt zo bij aan betaalbare IV-voorzieningen binnen Defensie. Daar waar de gebruiksomstandigheden dit vereisen, hanteert het JIVC strengere eisen, zowel aan het gebruik, de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en integriteit als aan de instandhouding en achtergelegen ondersteuning. Het JIVC biedt klanten en gebruikers één loket. De levering van producten en diensten is voorspelbaar op de aspecten kwaliteit, tijd en geld.

Command, Control, Communication, Computers, Information en Informatiebeheer
C4I&I is onderdeel van het JIVC en verantwoordelijk voor het realiseren van nieuwe, het ongestoorde leveren van bestaande en het afstoten van IV-, ICT- en IB-producten en -diensten, met inbegrip van transmissiesystemen, trainers en simulators.

De sectie Projectmanagement van C4I&I houdt zich bezig met het realiseren van projectopdrachten op het gebied van operationele IV. Belangrijkste taak van de sectie is het voeren van betrouwbaar en transparant projectmanagement. De sectie werkt nauw samen met de diverse stakeholders, zoals Programmamanagement en andere afdelingen binnen C4I&I en houdt de omgeving op de hoogte van de voortgang van projecten.

Een van die projecten is het project Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen (DVOW). Bij dit project gaat het om de vervanging van een grote hoeveelheid operationele wielvoertuigen. In dit project is per categorie voertuig of container een gefaseerde voorbereiding en uitvoering van de nieuwe installatie van de C4I-systemen nodig. Verschillende C4I-systemen, zoals militaire radio- en transmissiesystemen, civiele communicatiemiddelen, jammers en operationele command- en controlsystemen moeten geïntegreerd worden. Bij deze integratie worden de C4I-configuraties herontworpen.

Het JIVC werkt in dit project samen met andere organisatiedelen binnen Defensie, met de leveranciers van de nieuwe voertuigen en containers, met operationele eenheden binnen Defensie en met de DVOW-projectorganisatie.

Bijzonderheden
 • Het gaat om een projectfunctie, waarmee we de organisatie tijdelijk uitbreiden. In dit kader betreft dit een functie voor de duur van drie jaar.
 • Een referentiecheck maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

Extra informatie

Plaats
Utrecht

De Meern | Utrecht

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.