Helaas, deze vacature is niet actief.

Docent militaire chemie in Vught

Wat ga je... Het Defensie CBRN Centrum bestaat uit het Defensie Expertise Centrum, de CBRN School, de CBRN Respons Eenheid, een commandogroep en een instructie-ondersteuningsgroep. Jij werkt als docent militaire chemie...

Beschrijving

Wat ga je doen

Het Defensie CBRN Centrum bestaat uit het Defensie Expertise Centrum, de CBRN School, de CBRN Respons Eenheid, een commandogroep en een instructie-ondersteuningsgroep. Jij werkt als docent militaire chemie binnen de CBRN School van het Defensie CBRN Centrum. Hier verzorg je onder andere toegepast chemisch onderwijs op mbo-, hbo- en wo-niveau.

De CBRN School (CBRNS) verzorgt functiegerichte CBRN-opleidingen en CBRN-gerelateerde specialistische cursussen die door nationale regel- en wetgeving verplicht zijn gesteld. Zo beantwoorden we aan de behoefte die binnen Defensie bestaat.

Daarnaast verzorgt de CBRNS opleidingen en trainingen. Dat doen we samen met en ten behoeve van civiele hulpverleningsorganisaties in het kader van de Intensivering Civiel Militaire Samenwerking. Hiervoor vindt continue afstemming plaats tussen de school en civiele partners. We hebben een eigen faciliteit voor het ondersteunen van civiele en militaire CBRN-opleidingen en -trainingen.

Ook draagt de CBRNS bij aan producten van het Defensie Expertise Centrum (DEC CBRN) en andere (civiele) instanties op het gebied van doctrine, handboeken en projecten over het vakgebied. De CBRNS bestaat uit een commandant, een plaatsvervangend commandant, zestien militaire CBRN-instructeurs, één docent militaire chemie en één docent fysica.

Als docent militaire chemie ben je specialist op het gebied van chemie. Je draagt bij aan de wetenschappelijke ondersteuning van de opleiding en training van militair en civiel CBRN-personeel binnen de CBRNS. Daarnaast heb je een adviesfunctie op jouw vakgebied en draag je bij aan de operationele inzet, zowel in de eerste, tweede als derde hoofdtaak.

Je verzorgt toegepast chemisch onderwijs op mbo-, hbo- en wo-niveau en fungeert als materiedeskundige op het gebied van chemie. Zo draag je op dat vlak bij aan de kennisproductie en -ontwikkeling in het CBRN-vakgebied, en aan de operationele inzet van militaire en civiele CBRN-eenheden. Ook treed je op als observer en trainer.

Jouw taken

Je verzorgt toegepast chemisch onderwijs op mbo-, hbo- en wo-niveau door:

 • het zelfstandig (door)ontwikkelen van opleidingen en trainingen in de vorm van diverse curricula chemie en (vaak eenmalige) cursussen aan militair en civiel CBRN-personeel, binnen het complexe krachtenveld van toegepaste scheikunde, operationele noodzakelijkheid en de militaire opleidingsmethodiek;
 • het verzorgen van theorie- en praktijklessen aan de diverse doelgroepen, zowel zelfstandig als samen met een instructeur chemie;
 • het aansturen, begeleiden en beoordelen van leerlingen in het duale leertraject;
 • het ontwikkelen, afnemen en beoordelen van toetsen;
 • kwaliteitsbewaking op chemische aspecten van de diverse opleidingen die binnen de CBRN School worden onderwezen;
 • het beheren van het praktijklokaal chemie.

Je fungeert als materiedeskundige op het gebied van chemie door:

 • het DEC CBRN te ondersteunen met het beoordelen van chemische vraagstukken die van invloed kunnen zijn op het strategisch beleid van Defensie;
 • namens Defensie in samenspraak met CEAG te participeren in het interdepartementale Crisis Expert Team milieu en drinkwater (CET-md) waar geïntegreerd operationeel advies wordt uitgebracht aan civiele veiligheidsinstanties;
 • op te treden als kennisbron en vraagbaak voor het Defensie CBRN Centrum (DCBRNC) en de CBRN-eenheden van Defensie.

Je draagt op het gebied van chemie bij aan de kennisproductie en -ontwikkeling in het CBRN-vakgebied door:

 • het signaleren van relevante ontwikkelingen, het analyseren en beoordelen hiervan op consequenties voor Defensie en indien noodzakelijk hierop inspelen door (aangepaste) voorschriften, procedures, opleidingen en trainingen;
 • het initiëren, opbouwen en onderhouden van een (inter)nationaal vakinhoudelijk gerelateerd relatienetwerk;
 • het in samenspraak met DEC CBRN (ondersteunen bij het) schrijven van (deel)studies en (doctrine) publicaties;
 • het vertegenwoordigen van DCBRNC bij (inter)nationale werkgroepen, seminars en symposia waarbij benodigde kennis wordt uitgewisseld.

Je draagt op het gebied van chemie bij aan de operationele inzet van militaire en civiele CBRN-eenheden door:

 • het in voorkomend geval, in samenspraak met civiele autoriteiten en/of de directie Operations, inbrengen van specialistische expertise, op afstand of op locatie, waarbij advies uitgebracht wordt over relevante operationele aspecten;
 • het gevraagd en ongevraagd adviseren bij operationele inzet;
 • het ondersteunen bij het schrijven van standard operating procedures;
 • het bewaken van de bekwaamheid van het CBRN-personeel.

Je treedt op als observer en trainer chemie door:

 • het ontwikkelen van relevante CBRN-scenario’s ten behoeve van opleiding, training en oefening, waarbij je rekening houdt met de behoeften van de klant;
 • het optreden als observer/trainer tijdens multinationale en/of multidisciplinaire trainingen en oefeningen, in binnen- en buitenland, waarbij het optreden in een toxische omgeving met gebruik van beschermende kleding vereist kan zijn;
 • op basis van observaties de situatie te beoordelen en mogelijke verbeterpunten aan te dragen, waarbij je rekening houdt met het werkveld van de klant.

Je bent verantwoording verschuldigd aan C-CBRN-School over de resultaten van jouw werkzaamheden en je neemt zelfstandig beslissingen over de wijze waarop (delen van) de verschillende hoofdtaken worden uitgevoerd. Je werkt binnen de door Defensie en de eenheid gehanteerde handboeken, opleidingsdocumenten en bedrijfsaanwijzingen, én volgens de nationale richtlijnen, veiligheidsbepalingen en beleidsnotities voor blootstelling aan en werken met gevaarlijke stoffen.

Je bent professioneel autonoom en neemt zelfstandig beslissingen over te geven adviezen, over de instructie en begeleiding van cursisten en over jouw inbreng in projecten op je eigen vakgebied, zowel in- als extern. Je onderhoudt onder andere contacten met medewerkers binnen CBRN School, militaire CBRN-eenheden, CEAG, CET-md, liaisons van civiele diensten, diverse nationale kennisinstituten, waaronder de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (en in voorkomend geval internationaal), DEU ABC en diverse civiele klanten en partijen.

Wie zoeken we
 • Je hebt een hbo- of wo-opleiding chemie of een andere relevante studie waarbij kennis van organische chemie, analytische chemie en syntheseprocessen (laboratorium en industrie) essentieel zijn.
 • Je hebt kennis van de toxicologische aspecten van CWA’s, en bij voorkeur ook kennis van microbiologie (basistheorie en -praktijk).
 • Je hebt kennis van en ervaring met het militair CBRN-optreden op technisch, tactisch en operationeel vlak.
 • Je hebt kennis van en inzicht in het civiele optreden van Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen, en je hebt een afgeronde basiscursus crisisbeheersing en rampenbestrijding.
 • Je hebt operationele ervaring in het domein CBRN-verdediging.
 • Je hebt aantoonbare theoretische en praktische didactische ervaring met chemisch onderwijs aan zowel mbo-, hbo- als wo-doelgroepen.
 • Je hebt inzicht in het civiel chemisch onderwijs en ervaring in het ontwikkelen van (eigen) lesmateriaal.
 • Je beschikt over een brede vakinhoudelijke kennis op het vlak van chemie, en hebt ruime ervaring omtrent toegepaste chemie binnen de CBRN-zuilen.
 • Je beschikt bij voorkeur over zowel basiskennis als praktische vaardigheden op het vlak van microbiologie, gerelateerd aan intentionele toepassing van bio-agentia.
 • Je bent vaardig in het zelfstandig raadplegen van CBRN-gerelateerde NATO-publicaties, (TNO-)onderzoeksrapporten en wetenschappelijke vakliteratuur, inclusief het analyseren op bruikbare informatie, en kunt dit vertalen naar onderwijs en advies.
 • Je bent vaardig in het begeleiden en beoordelen van cursisten, en in chemisch inhoudelijke communicatie naar externen.
 • Je bent vaardig in scenario-ontwikkeling gerelateerd aan OTO en kunt snel inspelen op de actualiteit.
 • Je kunt als dit nodig is optreden in een toxische omgeving met gebruik van beschermende kleding.
 • Je hebt rijbewijs B en bent bereid deel te nemen aan meerdaagse trainingen en oefeningen, ook in het buitenland.
 • Je participeert als lid van het CET-md via een beschikbaarheidsregeling.
 • Je bent bereid om je (deels in eigen tijd) bij te scholen in je eigen vakgebied.
 • Je kunt Engels en Duits luisteren, spreken, lezen en schrijven conform STANAG 6001 (LSRW 3333).
 • Je kunt goed communiceren, netwerken en analyseren.
 • Je bent zelfstandig, neemt initiatief, hebt overtuigingskracht en kunt mensen inspireren.
Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau
Minimum salaris: € 3502 bruto per maand
Maximum salaris: € 4810 bruto per maand

(Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek.)

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 6,2%, de zogeheten dertiende maand. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

De organisatie - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten, Opleidings- en TrainingsCommando

Het Opleidings- en TrainingsCommando (OTCo) levert dagelijks een unieke bijdrage aan de inzetbaarheid en gereedstelling van de militairen die wereldwijd een bijdrage leveren aan vrede en vrijheid. Door opleiden, trainen en het produceren van kennisproducten en innovatie dragen wij bij aan de algehele kwaliteit van de Koninklijke Landmacht.

Het OTCo bestaat uit een (bedrijfsvoerings)staf in Amersfoort en acht eenheden verspreid over Nederland:

 • Land Trainingcentre
 • Land Warfarecentre
 • Opleidings- en Trainingscentrum Manoeuvre
 • Opleidings- en Trainingscentrum Logistiek
 • Opleidings- en Trainingscentrum Genie
 • Opleidings- en Trainingscentrum Rijden
 • Koninklijke Militaire School
 • LO/sportorganisatie
De afdeling - Opleidings- en Trainingscentrum Genie

Het Opleidings- en Trainingscentrum Genie (OTCGenie) verzorgt opleidingen en ondersteunt trainingen in de vakgebieden van de Genie en zet zijn kennis in voor de ontwikkeling van deze vakgebieden. Ook levert het OTCGenie een gegarandeerde operationele responsecapaciteit voor nationale inzet ter ondersteuning van de civiele hulpdiensten en overige overheidsdiensten bij de bestrijding van een CBRN-incident.

Het OTCGenie is een CLAS-onderdeel, behorend bij het OTCo, met daarin opgenomen het Defensie CBRN Centrum, een Joint Organisatiedeel. Het OTCGenie heeft als hoofdvestigingsplaats Vught en heeft subeenheden op zowel het Engelsche Gat als Fort Crèvecoeur in ’s-Hertogenbosch, op oefen- en springterrein Reek en op de Prinses Margrietkazerne in Wezep.

Bijzonderheden
 • De startdatum is 1 april 2018. Als de huidige functionaris eerder van functie gaat, kan de startdatum mogelijk worden vervroegd.
 • Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je terecht bij kapitein Van Dreumel, hoofd instructiegroep CBRN School, via 073 – 688 19 17.

Extra informatie

Plaats
Vught

Vught | Noord-Brabant

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.