Solliciteer direct!

Domeinmanager Intensieve Begeleiding en Participatie in Den Haag

Zuid-Holland | Administratief | Consultancy / Beleid | Fulltime (startersfunctie)

Het domein Intensieve Begeleiding &... Vanuit de overtuiging dat iedereen perspectief verdient biedt het domein Intensieve Begeleiding & Participatie dienstverlening voor de mensen wiens perspectief op de thema’s Inkomen,...

Beschrijving

Het domein Intensieve Begeleiding & Participatie
Vanuit de overtuiging dat iedereen perspectief verdient biedt het domein Intensieve Begeleiding & Participatie dienstverlening voor de mensen wiens perspectief op de thema’s Inkomen, Financiën en Werk het kleinste is. Samen met je collega’s uit het managementteam van de directieportefeuille Inkomen, Participatie en Voorzieningen werk je als team samen aan de maatschappelijke problematiek van Haagse burgers. Zodat iedere Haagse burger de juiste inkomensondersteunende voorzieningen krijgt, perspectief heeft op een schuldenzorgenvrije toekomst, de kwetsbare burger naar vermogen mee kan doen en de burger een goede en prettige toegang ervaart tot de gemeentelijke dienstverlening.
 
Wij zijn op zoek naar een verbindende en daadkrachtige domeinmanager voor het domein Intensieve Begeleiding en Participatie.
 
Het domein Intensieve Begeleiding en Participatie
Het domein Intensieve Begeleiding & Participatie bestaat uit twee afdelingen die samen goed zijn voor ongeveer 140 fte. De afgelopen twee jaar is ‘kwartier gemaakt’ binnen het domein. Dat houdt in dat zowel voor het domein als voor beide afdelingen de visie en positie is herijkt. Nu is de periode van duurzaam (door)ontwikkelen van het domein aangebroken.
 
Het domein Intensieve & Begeleiding Participatie biedt dienstverlening voor de mensen wiens perspectief op de thema’s Inkomen, Financiën en Werk het kleinste is. Grofweg is deze opdracht op te splitsen in:
 
1.      Maatwerk voor de Haagse burger die dat nodig hebben (Intensieve Begeleiding)
Intensief te begeleiden klanten hebben als gemene deler dat financiële problematiek een belangrijke rol speelt, al verschillen de oorzaken en gevolgen van de problematiek per persoon. Ze zijn minder zelfredzaam en kunnen daardoor niet meer mee in de reguliere dienstverleningsprocessen. Hun problematiek speelt over meerdere leefgebieden heen en ze hebben behoefte aan integrale dienstverlening met ruimte voor maatwerk. Door, samen met sociale wijkteampartners en het gemeentelijke Werkgeversservicepunt, regie te voeren en maatwerk te bieden op de terreinen van Werk en Inkomen bieden we perspectief aan de meest kwetsbare klanten van SZW.
 
2.      Samenwerken aan maatschappelijk rendement (Participatie)
Door regelmatig het goede gesprek te voeren met de 23.000 mensen die nu niet in een (pre)re-integratie traject zitten willen wij hen waar mogelijk activeren en in ieder geval beter leren kennen. Wanneer wij onze klanten kennen kunnen we beter inspelen op (politiek/ maatschappelijke) ontwikkelingen zoals STIP-banen en Inburgering. Daarnaast is de overtuiging dat het goede gesprek kan helpen in 1) het activeren van mensen die al lang thuis zitten 2) het vinden van mensen met die geholpen zijn met andere gemeentelijke dienstverlening (bijvoorbeeld Financiële Hulpverlening) en 3) het tegengaan van oneigenlijke bijstandsverstrekkingen.
 
SZW & IPV
De dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten wordt aangestuurd door het directieteam SZW. Dit bestaat uit de algemeen directeur en twee portefeuilledirecteuren. De vacature ressorteert onder de directeur Inkomen, Participatie en Voorzieningen (IPV) tevens plaatsvervangend algemeen directeur dienst SZW.  
 
De directieportefeuille IPV bestaat uit vier domeinen waarlangs de dienstverlening aan de burger plaatsvindt: Financiële Hulpverlening, Inkomensondersteuning, Klantcontact Kwaliteit & Leren en het domein Intensieve Begeleiding & Participatie. De domeinen worden elk aangestuurd door een domeinmanager.

​Wat ga je doen?
De functie van domeinmanager is uit te splitsen in een verantwoordelijkheid naar het domein en de brede verantwoordelijkheid naar de IPV portefeuille en dienst SZW die past bij het lidmaatschap van het managementteam IPV.

Domeinmanager.
Kern van de opdracht van de domeinmanager is het (door)ontwikkelen van het domein. Per afdeling is een visiedocument en een ontwikkelplan vastgesteld. Vanuit het managementteam (bestaande uit de domeinmanager en de afdelingsmanagers Participatie en Intensieve Begeleiding) wordt leiding gegeven aan de dagelijkse praktijk en de inhoudelijke veranderbeweging van de afdelingen.

Managementteam IPV.
Als domeinmanager van het domein Participatie & Intensieve Begeleiding ben je lid van het managementteam IPV. Het managementteam is verantwoordelijk voor de dienstverlening aan de Haagse burger en is boegbeeld voor verandering en vernieuwing.  Het managementteam heeft de ambitie een topteam te zijn en werkt gezamenlijk aan de maatschappelijke problematiek van Haagse burgers.
 
Samen geeft het managementteam sturing aan de veranderbeweging ‘werken vanuit de bedoeling’. Dit doen we door de professionals in de uitvoering meer ruimte te geven om binnen kaders te doen wat nodig is. Hierbij zijn ‘systemen’ (beleid, regels, procedures, processen, ICT-systemen) ondersteunend in plaats van leidend. Binnen de beweging die we met elkaar maken behouden we onze efficiënte resultaatgerichte aanpak. In ons denken en handelen gaan we uit van de unieke mens achter de werkopdracht en zijn we alert dat we de juiste dingen goed doen. Zo doen we met elkaar wat nodig is om de zelfredzaamheid van de Haagse burger te vergroten en de kwaliteit van onze dienstverlening verder te verbeteren.

Wat bieden wij?
​Als domeinmanager heb je een veelomvattende en verantwoordelijke functie in een breed speelveld. Je krijgt de gelegenheid om zowel je visie op het sociale domein als je leidinggevende vaardigheden volop te benutten. Ook kun je rekenen op:
·         een salaris van maximaal €6.477 per maand (schaal 14)
·         een aanstelling voor één jaar, die we daarna graag omzetten in een vast dienstverband
·         prima arbeidsvoorwaarden, die je voor een groot deel naar je eigen wensen kunt vormgeven

Wij vragen wij?
Een verbindende domeinmanager met liefde voor de mensen van Den Haag, die voor de (SZW) doelgroepen met het minste perspectief een verschil wilt maken. De domeinmanager is een resultaat gedreven netwerker die samenwerkingskansen benut bij zowel interne als externe partners.
Het MT IPV vraagt een strategische partner die met het MT richting kan geven aan de veranderbeweging. Soms door het oppakken van deeltaken, soms door mee te denken in de opgave van de collega MT-leden. Daarvoor zoeken we een vlot, positief-kritisch persoon die als sparringpartner en (mede)innovator kan optreden.

Competenties:
-          Samenwerken
-          Initiatief
-          Innovatief
-          Verbindend
-          Klantgericht
-          Authentiek

Extra informatie

Plaats
Den Haag
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)
Gepubliceerd op
29-11-2017
We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.