Helaas, deze vacature is niet langer actief. Je kunt daarom niet meer solliciteren.

Gemeentesecretaris

Administratief | Consultancy / Beleid | Fulltime (startersfunctie)

... De procedure voor deze vacature wordt extern begeleid door dhr. Freek Muller en dhr. Wouter Widlund van het bureau Holtrop Ravesloot, gevestigd te Amstelveen. Je kunt vóór 4 september a.s. je reactie mailen naar...

Beschrijving

Sollicitatieprocedure
De procedure voor deze vacature wordt extern begeleid door dhr. Freek Muller en dhr. Wouter Widlund van het bureau Holtrop Ravesloot, gevestigd te Amstelveen. Je kunt vóór 4 september a.s. je reactie mailen naar dhr. Freek Muller en/of dhr. Wouter Widlund via .

Het onderstaande sollicitatieformulier hoeft niet te worden ingevuld.

De stad
Met ruim 525.000 inwoners is Den Haag de derde stad van Nederland. Den Haag is trots op haar positie als Internationale Stad van Vrede en Recht. Het gaat op vele fronten goed met Den Haag en tegelijkertijd staat de stad de komende jaren ook voor grote uitdagingen en opgaven. Een stad in ontwikkeling vraagt om een gemeentelijke organisatie die met zijn dienstverlening hierop aan sluit en voorop blijft lopen. De stad met al zijn diversiteit eist van het gemeentelijk apparaat wendbaarheid en het vermogen om continu de dienstverlening hierop aan te passen. De komende jaren ondergaat Den Haag een aantal transities op het gebied van digitalisering, energie, economie en demografie. In die context wordt gewerkt aan plannen voor de toekomst van onze stad, waarin we geconfronteerd worden met een aantal grote uitdagingen. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om in te spelen op deze onomkeerbare veranderingen.

De organisatie
Werken voor de stad vraagt om een gemeentelijke organisatie die ten dienste staat van inwoners, maatschappelijke partners en bedrijven die samen de stad vooruit helpen. De gemeentelijke organisatie kent ca. 7800 medewerkers en bestaat uit de volgende vijf kerndiensten en de Bestuursdienst als concerndienst voor strategie en kaderstelling:
 • Stedelijke Ontwikkeling (DSO)
 • Stadsbeheer (DSB)
 • Onderwijs, Cultuur en Welzijn (OCW)
 • Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten (SZW)
 • Publiekszaken (DPZ)
Advies, Expertise en de uitvoerende onderdelen van de bedrijfsvoering zijn organisatorisch gebundeld. Diensten worden in de bedrijfsvoering ondersteund door het Intern Diensten Centrum (IDC ) en het Bedrijfsvoerings Expertise Centrum (BEC).
 
De opdracht
Je draagt zorg voor de verbinding tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie. Bestuurlijke opgaven worden onder regie van de gemeentesecretaris vertaald naar een eenduidige en – waar nodig – discipline-overstijgende aanpak. De inrichting van de ambtelijke organisatie is de afgelopen jaren grondig aangepast. De volgende stap in de ontwikkeling van de organisatie is het verhogen van de wendbaarheid van de organisatie, de intensivering van de samenwerking over de verschillende domeinen heen en de vertaling naar het vereiste (persoonlijk) leiderschap.

Expliciet onderdeel van jouw opdracht is om de noodzakelijke doorontwikkeling van de organisatie voortvarend vorm te geven en aan te sturen. Versterken van omgevingsgerichtheid, wendbaarheid, interne samenwerking en innovatiekracht bij medewerkers, leidinggevenden en in de inrichting van systemen en processen staan hierin centraal. Je wordt daarmee nadrukkelijk ook het boegbeeld van de organisatie(-ontwikkeling).

Den Haag staat voor een aantal stevige maatschappelijke opgaven. Het college werkt in gezamenlijkheid aan de continue verbetering van de dienstverlening en de strategische ontwikkeling van de stad. Je vult het college aan door op complexe dossiers het college van advies te dienen. Kenmerkend hierin is een pragmatische, oplossingsgerichte aanpak met een stevige focus op de te behalen strategische collegedoelen.

Je geeft leiding aan de ambtelijke organisatie en stuurt op samenhang binnen de gemeentelijke organisatie als voorzitter van het gemeentelijk management team. Meer specifiek zie je erop toe dat de gemeentelijke dienstverlening zich blijft ontwikkelen

Je bent als hoogste ambtenaar de verbindende schakel tussen de bestuurlijke/maatschappelijke opgaven en de ambtelijke organisatie. Je bevordert, als formeel bestuurder in de zin van de WOR, het formele en informele overleg. Als diensthoofd geef je leiding aan de Bestuursdienst. Je bent voor het College van B&W de adviseur en ambtelijk secretaris van het college.

Je bent aanwezig bij de vergaderingen van het college en bewaakt de voorbereiding, uitvoerbaarheid en consistentie van de collegebesluiten. Je ondersteunt de individuele portefeuillehouders en de burgemeester bij complexe en politiek gevoelige dossiers.

Den Haag is een werkgever voor circa 7800 medewerkers. Je ziet toe op goed werkgeverschap en een organisatie waarin medewerkers met plezier en voldoening zich inzetten voor de stad. Het werken vanuit een inclusieve organisatiecultuur en daarbinnen het geven van ruimte aan talent en het bevorderen van interne mobiliteit zijn hierin belangrijke speerpunten.

Wie zoeken wij
We zoeken een vernieuwende manager. Je kunt gezaghebbend opereren en bent een verbinder bij uitstek. Je beschikt over charisma en kan de organisatie op inspirerende wijze meenemen in de nieuwe ontwikkelingen en rol van de overheid.

Je bent zichtbaar voor medewerkers, college en raad en geeft consequent en consistent sturing. In de dagelijkse politiek-bestuurlijke realiteit zorg je vanuit je crisisbestendigheid voor rust en stabiliteit in de organisatie. Je verliest de doelen niet uit het oog en schroomt niet om met kracht stelling te nemen indien de situatie daarom vraagt.

Je beschikt over een ruime eindverantwoordelijke ervaring in grote, complexe bestuurlijke organisaties en beschikt over een goed ontwikkelde politiek-bestuurlijke sensitiviteit.
Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau en hebt algemene kennis van de gemeentelijke beleidsterreinen en bedrijfsvoering. Je hebt een aantoonbaar en voor de functie relevant netwerk.
Je hebt sterke affiniteit met de stad Den Haag en zijn diverse samenleving. Je hebt liefde voor de stad en woont in Den Haag of bent bereid ernaar toe te verhuizen.

Je bent iemand die:
 • Resultaatgericht en doortastend is, met oog voor de belangen van betrokken partijen;
 • Omgevingsbewust is en een goede bestuurlijke antenne heeft;
 • Visie heeft en deze overtuigend weet uit te dragen;
 • Oog heeft voor de ontwikkelingen in de stad en de impact op de ambtelijke organisatie
 • Verbindt en inspireert en daarbij leiderschap toont en stimuleert;
 • Vanuit zelfkennis en authenticiteit handelt;
 • Communicatief en netwerkvaardig is.
 

Extra informatie

Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Helaas, deze vacature is niet langer actief. Je kunt daarom niet meer solliciteren.

Zoek via het menu naar andere vacatures of bekijk hieronder vergelijkbare vacatures

Gemeentesecretaris

... De procedure voor deze vacature wordt extern begeleid door dhr. Freek Muller en dhr. Wouter Widlund van het bureau Holtrop Ravesloot, gevestigd...

Lees meer

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN
We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.