Helaas, deze vacature is niet actief.

Coördinerend specialistisch inspecteur / teamcoördinator Inspecties in Utrecht

Beschrijving

Inspectie voor de Gezondheidszorg

Het is belangrijk dat iedereen in ons land kan vertrouwen op betaalbare zorg met kwalitatief hoogwaardige en veilige producten, zowel fysiek als elektronisch. Binnen de afdeling Medische Technologie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) werk jij in de rol van teamcoördinator in het team Inspecties. Je doet dit in de functie van coördinerend specialistisch inspecteur, van waaruit je werkt aan de verdere ontwikkeling van het markttoezicht op medische technologie en daarbij de Europese ontwikkelingen volgt.

Markttoezicht, en in het bijzonder het uitvoeren van inspecties bij notified bodies, fabrikanten en zorginstellingen, is een belangrijk instrument in het bewaken van veilige producten en de toepassing daarvan. Op basis van risicoprofielen voert jouw team inspecties uit en neemt het zo nodig maatregelen. De afdeling Medische Technologie werkt hierbij intensief samen met de andere Europese lidstaten. Veiligheid van product, veilige toepassing en verantwoorde innovatie zijn belangrijke aandachtspunten voor de afdeling Medische Technologie. Jij draagt in dit complexe veld bij aan de verdere ontwikkeling van het team en van het toezicht.

Je hebt een brede en gedegen ervaring in de zakelijke en toepassingskant van de medische technologie. Vanuit je leidinggevende ervaring ben je stimulerend, verbindend en resultaatgericht. Je zet in op het innoveren van toezicht om impact te bereiken en verschil te maken. Je onderhoudt contacten met Europese toezichthouders, fabrikanten, leveranciers, zorginstellingen, koepels en departementale beleidsdirecties. Bij de uitvoering van inspectiebezoeken handel je op basis van relevante wetgeving, normen en sanctiebeleid.

 • Je hebt een afgeronde universitaire opleiding met een technologisch en/of bedrijfskundig zwaartepunt.
 • Je hebt gedegen en actuele kennis van medische hulpmiddelen en de toepassing daarvan.
 • Je hebt meerdere jaren inhoudelijke ervaring met medische hulpmiddelen in het bedrijfsleven.
 • Je hebt meerdere jaren ervaring met leiding geven in een bedrijfsmatige omgeving.
 • Je weet teamleden te verbinden en tot resultaten en impact te brengen, en draagt zorg voor een evenwichtige werkverdeling.
 • Je kent de weg in de nationale en internationale omgeving van de medische hulpmiddelen.
 • Je hebt een goed gevoel voor maatschappelijke en politiek-bestuurlijke verhoudingen binnen de gezondheidszorg en gaat daar afgewogen mee om.
 • Je hebt kennis van de regelgeving en normen op het gebied van medische hulpmiddelen en gezondheidszorgwetgeving en de ontwikkelingen daarin.
 • Je hebt belangstelling voor de organisatie en kwaliteit van de gezondheidszorg.
 • Je spreekt en schrijft uitstekend Nederlands en Engels.
 • Je bent analytisch sterk, kunt een afgewogen oordeel vormen en met gezag overtuigen.
 • Je bent omgevingsbewust en hebt een visie op het toezichtgebied.
 • Je bent gericht op samenwerking en hebt sterke communicatieve vaardigheden.
 • Je bent in staat om met autoriteit handhavend op te treden.
 • Je kunt goed plannen en organiseren en bent resultaatgericht.
 • Je kunt innovatief handelen en hebt durf.
Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

Een functiegericht assessment maakt deel uit van de selectieprocedure.

De organisatie - Inspectie voor de Gezondheidszorg

Niemand twijfelt aan de noodzaak van een grondig toezicht op de gezondheidszorg. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zorgt daarvoor. Met veel gevoel voor mensen die van de zorg gebruikmaken én voor hen die erin werken. Met een scherp oog voor de kwaliteit. Verantwoordelijk werk, soms zwaar, maar altijd inspirerend. Vaak ook in het brandpunt van de actualiteit.

Het is de opdracht van de IGZ om ervoor te zorgen dat alle patiënten zich met vertrouwen kunnen wenden tot de zorgaanbieders. Alle patiënten hebben immers recht op veilige, effectieve en patiëntgerichte zorg. Een eervolle taak, van groot maatschappelijk belang. De IGZ houdt toezicht op twee domeinen: maatschappelijke zorg en curatieve zorg/geneesmiddelen en medische technologie. Ze handhaaft 25 wetten en grijpt zo nodig in. Kwaliteitsverbetering van de zorg, het terugdringen van risico’s: daar gaat het om.

De IGZ doet er alles aan om haar medewerkers zo goed mogelijk voor deze taak toe te rusten. Zo investeert ze in opleidingen, arbeidsvoorwaarden en ontplooiingskansen. Daarnaast moderniseert de organisatie haar processen en werkwijze om zich aan te passen aan veranderingen in de samenleving. De IGZ heeft ongeveer zeshonderd medewerkers en heeft haar kantoor in Utrecht. De organisatie bevindt zich in een veranderproces, waarbij het doel is om zowel de inhoudelijke kwaliteit van het werk te verbeteren als te komen tot een meer eenduidige werkwijze.

Domein Curatieve Gezondheidszorg, Geneesmiddelen en Medische Technologie
Het domein Curatieve Gezondheidszorg, Geneesmiddelen en Medische Technologie (CG/GMT) ziet toe op de voorwaarden voor het verlenen van verantwoorde zorg, op (de veiligheid van) medische producten en op de naleving van de wetgeving. Het domein stimuleert met zijn toezicht de zorgaanbieders en bedrijven tot goede en veilige zorg en veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van medische producten.

Ook zorgt het domein voor een onafhankelijk oordeel over de kwaliteit en veiligheid van de zorg en medische producten, dat relevant is voor de professional, de zorgaanbieder en de bedrijven en helpt bij het verbeteren van de zorg.

Het domein bestaat uit de afdelingen Eerstelijnszorg, Medisch Specialistische Zorg, Farmaceutische Bedrijven, Medische Technologie, Producten en Mondzorg.

De afdeling - Afdeling Medische Technologie, team Inspecties

De afdeling Medische Technologie bewaakt de veiligheid van medische apparatuur en medische hulpmiddelen en de toepassing daarvan. De afdeling bestaat uit drie teams met elk een teamcoördinator. Er is een team Inspecties, een team Ketentoezicht en een team Meldingen. We onderhouden relaties met fabrikanten, importeurs, handelaren, detaillisten, onderzoekers en zorginstellingen.

Team Inspecties
Het team Inspecties houdt toezicht op een breed veld binnen de medische technologie, zoals in Nederland en buitenland gevestigde fabrikanten, Europees gemachtigden, notified bodies, zorginstellingen en laboratoria op de gebieden van medische hulpmiddelen, in-vitro diagnostica en e-health. Het team voert inspecties uit op basis van risicoselectie, ontwikkelt nieuwe inspectievormen en werkt nauw samen met collega’s van andere toezichtafdelingen.

Functiegroep

Deze vacature valt in de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Inspecteur. Binnen het Functiegebouw Rijk staat deze functiegroep omschreven als: coördineert en verbindt meerdere toezichtvormen en realiseert integraal toezicht en/of levert vanuit de expertrol specialistische adviezen.

Wil je meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Inspecteur en de betreffende doorgroeimogelijkheden te weten komen, ga dan naar het .

Om functies van medewerkers te beschrijven, werkt het Rijk met functiegroepen. Bijvoorbeeld de functiegroep beleidsmedewerker. Voorheen hadden ministeries en grote diensten, zoals de Belastingdienst en Rijkswaterstaat, hun eigen functiebeschrijvingen. Hierdoor waren functies moeilijk vergelijkbaar en hadden medewerkers weinig inzicht in welk soortgelijk werk binnen het Rijk aanwezig is en wat alternatieve loopbaanmogelijkheden zijn.

De ruim 30.000 functiebeschrijvingen zijn nu ingewisseld voor slechts 52 functiegroepen. Er is één gemeenschappelijk taal ontstaan waardoor vergelijkbaarheid tussen functies nu wel mogelijk is en de verschillende loopbaanmogelijkheden binnen het Rijk zichtbaar worden. Met de nieuwe resultaat- en ontwikkelgerichte functieprofielen worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van concrete werk- en ontwikkelafspraken.

De 52 functieprofielen staan beschreven in de website Functiegebouw Rijk. De website laat ook passende vacatures zien en de stappen die medewerkers in hun loopbaan kunnen maken.

Heb je een vraag of een suggestie om WerkenvoorNederland te verbeteren, neem dan met ons op.

Extra informatie

Plaats
Utrecht
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Utrecht | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.