Helaas, deze vacature is niet actief.

Beleidsmedewerker Internationale financiële instellingen in Den Haag

Beschrijving

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Jij werkt als beleidsmedewerker bij het ministerie van Buitenlandse Zaken actief aan de Nederlandse rol en inbreng in de internationale financiële instellingen. Je adviseert de ministers en directies en draagt daarmee bij aan belangrijke thema’s als schuldenbeleid, ontwikkelingssamenwerking en duurzame groei.

Bij de afdeling Internationale financiële instellingen heb je als beleidsmedewerker een takenpakket dat je elke dag opnieuw uitdaagt op vakkennis, advieskracht en diplomatie. Je levert enerzijds de input voor de internationale financiële instellingen (IFI's). Je draagt bijvoorbeeld bij aan interventies in de bestuursraden van de IFI's, onderhandelt over kapitaalaanvullingen en bijdragen aan ontwikkelingsfondsen, en je beheert een projectenportefeuille. Anderzijds adviseer je, gevraagd en ongevraagd, de beide ministers en diverse beleidsdirecties op basis van kennis en informatie die je opdoet in de dagelijkse interactie met het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Wereldbank en de andere IFI’s.

De geografische focus van je werk ligt op de landen in de ring van instabiliteit rond Europa, de partner- en overgangslanden en een aantal specifieke landen die speciaal relevant zijn voor het Nederlandse buitenlandbeleid, zoals Griekenland, Suriname en Oekraïne. Je werkzaamheden spitsen zich toe op actuele beleidsthema’s als ongelijkheid, globalisering en de ontwikkeling van de schuldenproblematiek. In nauw overleg en op basis van jouw voorkeur, ervaring en (eventueel) specifieke deskundigheid, werk je aan een of meerdere van voornoemde dossiers.

Je werkzaamheden liggen primair in het cluster IMF en macro-economische advisering. Door de breedte van het werkveld biedt deze functie je de unieke gelegenheid in korte tijd een uitgebreid netwerk op te doen binnen alle directoraten-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken en op de posten.

 • Je hebt een economische achtergrond en goede kennis van financieel-economische onderwerpen.
 • Je weet regio- en themadirecties en posten te betrekken bij de Nederlandse inzet in een of meerdere internationale financiële instellingen (IFI's).
 • Je weet een voor de functie relevant netwerk op te zetten en te onderhouden.
 • Je doet snel en graag nieuwe kennis op, hebt een goed gevoel voor (inter)departementale processen en kunt zowel diplomatiek als strategisch opereren.
 • Je doorziet het (politieke) speelveld rondom het Nederlandse ontwikkelingsbeleid, legt snel onderlinge verbanden en adviseert collega's over samenwerking met betrokken (IFI's).
 • Je hebt een brede politieke interesse voor multilaterale samenwerking, je weet de Nederlandse positie goed over te brengen en hebt oog voor de culturele gevoeligheden binnen internationale organisaties.
 • Je hebt een goede politieke antenne voor de buiten- en binnenlandse belangen van en risico’s voor de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
 • Je beschikt over een vlotte pen en een gezonde dosis overtuigingskracht.
 • Je kunt goed zelfstandig werken, je werkzaamheden adequaat plannen en goed omgaan met hoge werkdruk.
 • Je bent een goede teamspeler, je kunt goed coördineren, snel prioriteiten stellen en je bent resultaatgericht.
 • Je beheerst de Engelse taal op C2-niveau.

Je salaris is afhankelijk van je kennis en ervaring.

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden
 • Je kunt uitsluitend solliciteren via de button ’direct solliciteren’.
 • De selectieprocedure bestaat uit de briefselectie, (een) selectiegesprek(ken) en een assessment. Na iedere fase bepalen we welke kandidaten we toelaten tot de volgende fase van de selectieprocedure.
 • Selectiegesprekken vinden plaats in april en eventueel mei 2017.
De organisatie - Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering, inclusief de ontwikkelingssamenwerking, en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal, verspreid over de hele wereld.

De afdeling - Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten, Internationale financiële instellingen

Nederland is aandeelhouder bij verschillende internationale financiële instellingen (IFI's), zoals het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Wereldbankgroep, de regionale ontwikkelingsbanken (AfDB, AsDB, IDB, EBRD, CEB) en het VN-fonds voor landbouwontwikkeling IFAD. De directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten, afdeling Internationale financiële instellingen (DMM/IF) is binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) verantwoordelijk voor de invulling van dit aandeelhouderschap. Hierbij draagt Nederland proactief standpunten uit aan onze vertegenwoordigers in de bestuursorganen van deze organisaties en nemen wij ook zelf deel aan verschillende internationale vergaderingen. De Nederlandse inzet is met name gericht op inclusieve en duurzame groei, klimaat, privatesectorontwikkeling, gender en de speerpunten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast is de toezichthoudende rol op het functioneren van de banken van belang. Het gaat dan onder andere om de kapitaalpositie, aanbestedingen, salarissen en anticorruptiebeleid. Dit alles gebeurt in nauw overleg met de Nederlandse vertegenwoordiging in de kiesgroepen bij de IFI's, andere beleidsdirecties, de posten en het ministerie van Financiën.

Naast de invulling van het aandeelhouderschap bij de IFI's is DMM/IF ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van schuldenbeleid, dat onder meer wordt uitgedragen in internationale fora als de Club van Parijs. DMM/IF is ook betrokken bij de Nederlandse inbreng in G20-kader, de vormgeving van beleid op het terrein van innovatieve financiering en de financiering van de Post-2015-Agenda.

DMM is zowel een forum- als een themadirectie. Als forumdirectie bereidt DMM de Nederlandse beleidsinzet en activiteiten voor bij onder andere de VN en de IFI’s. De afdeling DMM/IF bestaat uit drie clusters: regionale banken, Wereldbank en IMF, en macro-economische advisering. De scheidslijnen tussen de clusters zijn niet in steen gebeiteld: er is veel ruimte om ook in andere clusters of zelfs binnen de directie of de betrokken parlementaire vertegenwoordigingen en kiesgroepkantoren ingezet te worden, en daarmee brede ervaring op te doen. IF is een afdeling met veel jonge collega’s die hard werken en tegelijkertijd collegialiteit en de sociale aspecten van het werk hoog in het vaandel hebben staan.

Binnen de directie maken we actief gebruik van de mogelijkheden van sociale media, plaats/tijd-onafhankelijk werken, (inter)departementale uitwisselingen en verruiming en verdieping van kennis en ervaring. Stagiairs worden veelvuldig ingezet. DMM is opgebouwd uit drie beleidsafdelingen: mensenrechten en politieke en juridische zaken (MP), VN-fondsen, sociale zaken, coördinatie en institutionele zaken (SE) en internationale financiële instellingen (IF).

Functiegroep

Deze vacature valt in de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker. Binnen het Functiegebouw Rijk staat deze functiegroep omschreven als: zorgt voor de voorbereiding, ontwikkeling, implementatie, uitvoering en evaluatie van beleid, gericht op een of meer afgeronde inhoudelijke beleids(deel)terreinen.

Wil je meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker en de betreffende doorgroeimogelijkheden te weten komen, ga dan naar het .

Om functies van medewerkers te beschrijven, werkt het Rijk met functiegroepen. Bijvoorbeeld de functiegroep beleidsmedewerker. Voorheen hadden ministeries en grote diensten, zoals de Belastingdienst en Rijkswaterstaat, hun eigen functiebeschrijvingen. Hierdoor waren functies moeilijk vergelijkbaar en hadden medewerkers weinig inzicht in welk soortgelijk werk binnen het Rijk aanwezig is en wat alternatieve loopbaanmogelijkheden zijn.

De ruim 30.000 functiebeschrijvingen zijn nu ingewisseld voor slechts 52 functiegroepen. Er is één gemeenschappelijk taal ontstaan waardoor vergelijkbaarheid tussen functies nu wel mogelijk is en de verschillende loopbaanmogelijkheden binnen het Rijk zichtbaar worden. Met de nieuwe resultaat- en ontwikkelgerichte functieprofielen worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van concrete werk- en ontwikkelafspraken.

De 52 functieprofielen staan beschreven in de website Functiegebouw Rijk. De website laat ook passende vacatures zien en de stappen die medewerkers in hun loopbaan kunnen maken.

Heb je een vraag of een suggestie om WerkenvoorNederland te verbeteren, neem dan met ons op.

Extra informatie

Plaats
Den Haag
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Zuid-Holland | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.