Helaas, deze vacature is niet actief.

Senior Adviseur Kwaliteitsmanagement in waren

Beschrijving

Rijkswaterstaat Water, Verkeer & Leefomgeving

De werkzaamheden van Rijkswaterstaat zijn complex. Dat vraagt om efficiënte en effectieve processen. Als adviseur kwaliteitsmanagement draag jij hieraan bij en ben je actief betrokken bij de realisatie van een compacte, logisch opgebouwde set aan regels die past bij onze opgave, kernwaarden en kennis.

Binnen het organisatieonderdeel Water, Verkeer en Leefomgeving ga je aan de slag op de afdeling Kaders en Loket. Hier richt je je op de kwaliteitsborging van de vele processen binnen Rijkswaterstaat. Op basis van jouw brede ervaring implementeer je een helder proces voor het maken en beheren van onze regels en draag je zo bij aan nuttige regels en efficiënte processen. Je zet een belangrijk onderdeel van ons kwaliteitsmanagementsysteem neer en je maakt ons ‘regelhuis’ samenhangend en herkenbaar. Je biedt helderheid in de regels en laat zien waar ruimte is voor maatwerk. Zo draag je actief bij aan de ambities en het beter functioneren van Rijkswaterstaat.

Als aanjager zorg je voor het ontstaan van compacte kaders die ook op lange termijn weerspiegelen wat we belangrijk vinden in ons werk en die door alle betrokkenen als vanzelfsprekend gebruikt worden. Je legt continu de verbinding met andere processen die richting geven aan de opgave van Rijkswaterstaat. Denk aan processen die netwerkkwaliteit realiseren en ondersteunende processen zoals kennismanagement en bedrijfsvoering.

Je hebt gevoel voor de strategische aspecten van ons werk en vertaalt deze naar concrete activiteiten die bijdragen aan organisatieontwikkeling. Kansen om Rijkswaterstaat te helpen met het realiseren van ambities ontsnappen niet aan jouw aandacht. Mogelijke verbeteringen vertaal je naar uitgangspunten voor nuttige kaders. Zo werk je, samen met anderen, continu aan optimalisatie van onze organisatie. Ook motiveer je als senior je collega’s hun rol te pakken in het maken, beheren en gebruiken van de regels. Je maakt je naam als verbinder dagelijks waar.

  • Je hebt een wo-diploma op het gebied van bijvoorbeeld bedrijfskunde, kwaliteitsmanagement, control of veranderkunde.
  • Je hebt ervaring met het implementeren van (verander)processen.
  • Je hebt aantoonbare ervaring met en een visie op concepten als kwaliteitsmanagement, procesgericht werken en continu verbeteren.
  • Je kunt zeer goed schakelen tussen organisatiebrede, strategische onderwerpen en de uitwerking ervan in operationele maatregelen.
  • Je zoekt van nature verbinding met anderen en kunt effectief een projectteam of werkgroep overtuigen, motiveren en aansturen.
  • Je bent flexibel, enthousiast, daadkrachtig en hebt uitstekende communicatieve vaardigheden.
  • Je bent je bewust van de (in)formele regels, verschillende posities, ontwikkelingen, gevoeligheden en krachtvelden binnen de organisatie en handelt hiernaar.
  • Je herkent je in onze kernwaarden: resultaatgericht, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.
Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

De organisatie - Rijkswaterstaat Water, Verkeer & Leefomgeving

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en –wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.  

WVL ontwikkelt voor Rijkswaterstaat de visie op zijn netwerken en onze leefomgeving. We geven met die visie aan hoe de drie netwerken van Rijkswaterstaat (hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en hoofdwatersysteem) zich moeten ontwikkelen, welke kwaliteit we aan onze gebruikers leveren en welke zorg aan de leefomgeving moet worden besteed. WVL is tevens verantwoordelijk voor het overzicht van de kennisbehoefte bij Rijkswaterstaat nu en in de toekomst. In dit kader heeft Rijkswaterstaat bij WVL de taak neergelegd om voor geheel Rijkswaterstaat de inkoop van kennis te organiseren. WVL wordt daarmee voor de kenniswereld - universiteiten, kennis- en onderzoeksinstituten, koepelorganisaties binnen de kenniswereld e.d.-  het gezicht van en eerste aanspreekpunt bij Rijkswaterstaat en de opdrachtgever namens Rijkswaterstaat. 
Naast het inkopen van kennis, stimuleren we het delen van beschikbare kennis met collega’s en ook met externe partijen. Dit laatste doen we onder andere door te participeren in samenwerkingsverbanden, het vormen van strategische allianties met partners uit de kenniswereld en het stimuleren van kennisontwikkeling en innovatie met en bij marktpartijen. Door duurzaam en strategisch samen te werken aan onze prestaties dragen we bij aan een bereikbaar, veilig en leefbaar Nederland. 

De afdeling - Kaders en Loket

De afdeling Kaders en Loket ontwikkelt en implementeert het kaderproces voor heel Rijkswaterstaat, in opdracht van de proceseigenaar Kennis en Netwerkkwaliteit. Het ontwikkelen en implementeren gaat in samenspraak; van proceseigenaren tot kadergebruikers.

Binnen de afdeling Kaders en Loket is ook het Informatiepunt Water, Verkeer en Leefomgeving ondergebracht. Het Informatiepunt WVL is dé ingang als het gaat om inhoudelijke vragen over het werkveld van WVL. Ook heeft het Informatiepunt WVL een duidelijke signaleringsfunctie, bijvoorbeeld over praktijkervaringen met kaders, en een rol in de ontsluiting van (kader)documenten.

De opdracht van de afdeling Kaders en Loket is drieledig:

1. Het inrichten, implementeren en verbeteren van het RWS kaderproces voor alle proceseigenaren

2. Het ondersteunen van WVL bij de implementatie van het kaderproces.

3. Verzorgen van de loketfunctie van (WVL-)kennis en kaders door middel van het Informatiepunt WVL. Klanten zijn RWS en externe klanten zoals waterschappen etc.

De senior adviseur zal zich met name met de eerste twee opgaven gaan bezig houden.

Kaderproces

Het RWS kaderproces is bedoeld om op een efficiënte manier nuttige kaders voor RWS te maken en te beheren. Doordat regie wordt gezet op het RWS-brede kaderproces wordt het werk van kaderontwikkelaars, -beheerders en –gebruikers efficiënter. Daarnaast worden kaders effectiever als middel om te sturen op het realiseren van de netwerkbeheervisie, wordt stuur gezet op het realiseren van de organisatiestrategie en worden prestatieafspraken krachtiger.

Binnen de afdeling Kaders en Loket ontwikkelt en beheert het Kaderprocesteam de spelregels voor het RWS kaderproces, op basis waarvan alle 7 RWS hoofdprocessen kaders ontwikkelen en beheren, die bijdragen aan het realiseren van de afgesproken kwaliteit van netwerken.

Functiegroep

Deze vacature valt in de functiegroep (Senior) Adviseur. Binnen het Functiegebouw Rijk staat deze functiegroep omschreven als: ontwikkelt en realiseert inhoudelijk meer of minder complexe adviesproducten en draagt bij aan de bijbehorende adviesprocessen.

Wil je meer over de functiegroep (Senior) Adviseur en de betreffende doorgroeimogelijkheden te weten komen, ga dan naar het .

Om functies van medewerkers te beschrijven, werkt het Rijk met functiegroepen. Bijvoorbeeld de functiegroep beleidsmedewerker. Voorheen hadden ministeries en grote diensten, zoals de Belastingdienst en Rijkswaterstaat, hun eigen functiebeschrijvingen. Hierdoor waren functies moeilijk vergelijkbaar en hadden medewerkers weinig inzicht in welk soortgelijk werk binnen het Rijk aanwezig is en wat alternatieve loopbaanmogelijkheden zijn.

De ruim 30.000 functiebeschrijvingen zijn nu ingewisseld voor slechts 52 functiegroepen. Er is één gemeenschappelijk taal ontstaan waardoor vergelijkbaarheid tussen functies nu wel mogelijk is en de verschillende loopbaanmogelijkheden binnen het Rijk zichtbaar worden. Met de nieuwe resultaat- en ontwikkelgerichte functieprofielen worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van concrete werk- en ontwikkelafspraken.

De 52 functieprofielen staan beschreven in de website Functiegebouw Rijk. De website laat ook passende vacatures zien en de stappen die medewerkers in hun loopbaan kunnen maken.

Heb je een vraag of een suggestie om WerkenvoorNederland te verbeteren, neem dan met ons op.

Extra informatie

Plaats
waren
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Mecklenburg-Vorpommern | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.