Helaas, deze vacature is niet actief.

Medior inkoper organisatie en personeel in Heerlen

Beschrijving

Belastingdienst

Ben jij bekend met Rijksbrede inkoopportefeuilles? En wil je zelfstandig de inkooptrajecten regisseren en uitvoeren? Heb je daarnaast affiniteit met de leveranciersmarkten op het gebied van inhuur, adviesdiensten en facilitair? Ben jij onze nieuwe medior inkoper bij het Centrum voor Facilitaire Dienstverlening van de Belastingdienst (B/CFD)?

Als medior inkoper krijg je de regie over een aantal productgroepen in het werkpakket voor de portfolio's organisatie & personeel. Onder deze portfolio's vallen onder andere de rijksbrede inkoopportefeuille leren & ontwikkelen en vakliteratuur & abonnementen en word je geacht om zelfstandig inkooptrajecten te regisseren en uit te voeren.
 Je bereidt inkooptrajecten voor in nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers en productmanagers en je schrijft de Inkoop Project Plannen (IPP). Je voert zelfstandig onderhandelingen met leveranciers, waarbij je rekening houdt met Europese richtlijnen en stelt contracten op in overleg met onze aanbestedingsjurist. Je volgt en analyseert de marktontwikkelingen om de product- en marktkennis op peil te houden. En je levert een bijdrage aan het in overleg met de klant opstellen van de strategie voor het gehele pakket. De medior inkoper is in staat om zich verder te ontwikkelen in de richting van een adviseur, die de klant met de juiste vragen weet mee te nemen en te ondersteunen.

  • Je hebt een hbo-diploma. 
  • Je beschikt over actuele kennis van je vakgebied en hebt kennis van en inzicht in de leveranciersmarkten.
  • Je beschikt over actuele kennis van Europese wet- en regelgeving en over minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het begeleiden van offertetrajecten.
  • Als je de diploma’s NEVI 1 en 2 of vergelijkbare diploma’s hebt, is dat een pre.

Jouw competenties?

  • klantgerichtheid
  • samenwerken
  • analyseren
  • plannen en organiseren
  • omgevingsbewustzijn

Wat vinden wij nog meer belangrijk
Je bent uitstekend in staat om hoofd- en bijzaken te onderscheiden van elkaar en weet je zeer goed - zowel mondeling als schriftelijk - uit te drukken.  Je weet hoe je offertes moet beoordelen en weet je bevindingen adequaat toe te passen in de daaropvolgende onderhandelingen. Eventuele geschillen weet je tot ieders tevredenheid goed op te lossen. Verder ben je vaardig in het organiseren en aansturen van een project én je bent goed in staat je te verplaatsen in de belangen van onze klantorganisatie.

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer ouderschapsverlof, studiefaciliteiten en een vergoeding woon-werkverkeer. Bij de Rijksoverheid heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn. En we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen aanstelling.

Bijzonderheden

Deze vacature is extern opengesteld.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand, waarna jouw sollicitatie conform geldende afspraken in beschouwing wordt genomen. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die beschikking mee.  

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv. 

Een (online) voorselectietest, een assessment, het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken, kunnen deel uitmaken van het sollicitatieproces. 

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Hoe was het voor jou?
De Belastingdienst wil graag weten hoe de sollicitant de verschillende stappen in het sollicitatieproces ervaart. Daarom is onafhankelijk onderzoeksbureau TNS NIPO gevraagd om hier onderzoek naar te doen: met de resultaten kan het proces worden verbeterd. De mogelijkheid bestaat dat je na het sollicitatieproces wordt benaderd voor het invullen van een vragenlijst. Het invullen daarvan is vrijwillig en anoniem en neemt ongeveer 15 minuten in beslag.

De organisatie - Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken 28.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen.

De afdeling - Centrum voor facilitaire dienstverlening

Het Centrum voor facilitaire dienstverlening (B/CFD) is sinds 1997 een zelfstandig dienstonderdeel van de Belastingdienst en telt circa 1.400 medewerkers. We faciliteren zo’n 100 gebouwen in Nederland en daarin verzorgen we services voor de medewerkers van de Belastingdienst (ruim 30.000 werkplekken) en andere overheidsorganisaties. Op facilitair gebied zijn we één van de grootste aanbieders binnen de overheid en één van de vier rijksconcerndienstverleners. Binnen datzelfde Rijk is B/CFD één van de twintig inkoopuitvoeringscentra. Daarnaast werken we aan het verbeteren van de document- en informatiehuishouding binnen de Belastingdienst en bieden we tweedelijns P&O-diensten. Verspreid over het hele land zorgen we er dagelijks voor dat de mensen in de panden die wij servicen zich ongestoord kunnen richten op hun primaire taak. Hierin zijn wij proactief en vormt hospitality een belangrijk uitgangspunt.
B/CFD bestaat uit vijf units, te weten ‘Huisvesting, Facilitaire ontwikkeling & Arbo’, ‘Informatiehuishouding’, ‘Operationele facilitaire dienstverlening’, het ‘Inkoopuitvoeringscentrum Belastingdienst’ en ‘Bedrijfsvoering’. De unit Bedrijfsvoering ondersteunt het management van B/CFD en de andere vier units. Iedere unit wordt aangestuurd door een directeur uit het managementteam. Accountmanagement en Communicatie vallen onder de directeur van B/CFD.

Huisvesting, Facilitaire ontwikkeling en Arbo (HFA)
De unit Huisvesting, Facilitaire ontwikkeling en Arbo (HFA) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van beleid rond huisvesting en facilitaire dienstverlening ofwel het creëren, werkend maken en werkend houden van de fysieke werkomgeving van onze klanten, alsook het vervoer hieromheen. Onder de fysieke werkomgeving vallen alle plaatsen waar onze klanten hun werk kunnen doen. Andere aan huisvesting gerelateerde activiteiten binnen HFA verenigd, zijn de implementatie van de masterplannen huisvesting, het gedelegeerd opdrachtgeverschap (GO) en programmamanagement in het kader van de masterplannen en de relatie met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Naast huisvesting en facilitaire productontwikkeling valt het portefeuillehouderschap Belastingdienst met betrekking tot arbo onder verantwoordelijkheid van unit HFA. De portefeuille Arbo omvat Arbeid, gezondheid & welzijn (AGW) en Bedrijfsmaatschappelijk werk (BMW).

Operationele facilitaire dienstverlening (OFD)
Binnen de unit Operationele facilitaire dienstverlening (OFD) zijn de activiteiten ondergebracht die hoofdzakelijke gericht zijn op de panden die we servicen en op de contacten met de klanten die er gehuisvest zijn. Een belangrijke schakel hierin wordt gevormd door de serviceteams die op iedere locatie aanwezig zijn, maar ook door het Facilitair contactcentrum (FCC), de frontoffice voor alle klantvragen. Daarnaast ondersteunen we onze klanten op het gebied van bedrijfshulpverlening en arbo & milieu (BAM) en het organiseren van evenementen. Voor onze grootste klant - de Belastingdienst - verzorgen we het wagenparkbeheer en de personeelsadministratie.

Informatiehuishouding (IHH)
De unit Informatiehuishouding (IHH) levert producten, diensten en advies op het gebied van postverwerking, digitalisering en archivering (fysiek en digitaal). De dienstverlening wordt gefaciliteerd vanuit de rijksbrede Producten- en dienstencatalogus (RPDC). De servicegerichte informatieprofessionals van IHH dragen bij aan het doel de informatiehuishouding van de Belastingdienst duurzaam toegankelijk te maken en te houden. Vanuit de specifieke rol als archiefbeheerder voor de gehele Belastingdienst heeft IHH de toezichthoudende taak op de kwaliteit van het (digitaal) archiefbeheer van de Belastingdienst. De unit bestaat uit de afdelingen Documentaire informatievoorziening (DIV) op locatie, het team Advies & regie en de Centrale invoer (CI) in Heerlen. CI beschikt over een grote landelijke scanstraat die zowel voor de Belastingdienst als de Rijksoverheid actief is.

Inkoopuitvoeringscentrum (IUC) Belastingdienst
Het Inkoopuitvoeringscentrum (IUC) Belastingdienst is één van de 20 inkoopuitvoeringscentra binnen het Rijk en verzorgt de inkoop en het contractmanagement voor B/CFD. Als IUC Belastingdienst verzorgen we de rijksbrede inkoop voor zeven categorieën, te weten: post- en pakketdiensten, vakliteratuur & abonnementen, representatie, hotel- & vergaderaccommodatie, leren & ontwikkelen, ict-enterprise businessapplicaties en ict-totaaloplossingen.

Bedrijfsvoering
In samenwerking met Accountmanagement en Communicatie ondersteunt Bedrijfsvoering het management van B/CFD bij het sturen van ons dienstonderdeel, het realiseren van de strategische doelen en het inspelen op ontwikkelingen, zowel binnen als buiten de eigen organisatie. In deze unit zijn vertegenwoordigd onze collega’s van Finance & businesscontrol, Factuurverwerking, Processen, informatie & techniek (PIT), de ondersteuning bedrijfsvoering van de Auditdienst Rijk (ADR), Beleidsadvies, Lean en HRM.

Heb je een vraag of een suggestie om WerkenvoorNederland te verbeteren, neem dan met ons op.

Extra informatie

Plaats
Heerlen
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Limburg | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.