Helaas, deze vacature is niet actief.

Beveiligingscoördinator in waren

Beschrijving

Ministerie van Veiligheid en Justitie, Centraal Justitieel Incassobureau

Beveiligingsdisciplines zijn steeds meer afhankelijk van de techniek én van elkaar. Een integrale aanpak is van het grootste belang. Als beveiligingscoördinator ben jij bij het Centraal Justitieel Incassobureau een spin in het web als het gaat om integrale beveiliging.

Je adviseert en ondersteunt de directie en het management van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) op het gebied van integrale beveiliging. Dat betekent dat je gevraagd en ongevraagd de directie en het management van adviezen voorziet over beveiligings- en verbeterplannen, het (doen) uitvoeren van risicoanalyses en het (doen) nemen van adequate beveiligingsbeheermaatregelen. Ketenpartners en concerndienstverleners adviseer je over beveiligings- en verbeterplannen en het (doen) nemen van adequate beveiligingsmaatregelen.  

Je informeert in samenspraak met de directie en het management de Beveiligingsautoriteit over (beveiligings)risico’s die het belang van het ministerie van Veiligheid en Justitie kunnen aantasten. Ook rapporteer je over het functioneren van de integrale beveiliging van het CJIB, ketenpartners en concerndienstverleners aan de portefeuillehouder Integrale Beveiliging. Verder houd jij je bezig met de doorontwikkeling van het kwaliteitsmanagementsysteem Integrale Beveiliging van het CJIB.  

Als beveiligingscoördinator monitor en analyseer je ontwikkelingen op het gebied van integrale beveiliging, evalueer je het integrale beveiligingsbeleid en voer je integriteitsonderzoeken uit. Je bevordert de integrale beveiliging awareness van leidinggevenden en medewerkers van het CJIB en beheert het H-CMT (Handboek Crisismanagementteam) voor een adequate crisis- en calamiteitenorganisatie van het CJIB. Tot slot ben je het aanspreekpunt voor de Beveiligingsautoriteit en werk je nauw samen met de Integrale Beveiligingsfunctionaris, de Chief Information Security Officer  en de Security Officer op het gebied van beleid en strategiebepaling.

  • Je hebt een afgeronde hbo- of wo-opleiding bestuurskunde, informatievoorziening of vergelijkbaar.
  • Je hebt vijf jaar werkervaring in een soortgelijke functie (integrale beveiliging).
  • Je bent CISM-gecertificeerd.
  • Je hebt ervaring met de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst en de Wet bescherming persoonsgegevens.
  • Je beschikt over een analytisch werk- en denkvermogen.
  • Je hebt een proactieve houding en toont initiatief.
  • Je beschikt over goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden.
Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

De organisatie - Ministerie van Veiligheid en Justitie, Centraal Justitieel Incassobureau

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie verdedigt en beschermt de rechtsorde, van beleid tot uitvoering.

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) is het inning- en incassogezicht van de overheid en vervult een centrale rol bij de afhandeling van strafrechtelijke beslissingen. Hiermee levert het CJIB een belangrijke bijdrage aan de geloofwaardigheid en het gezag van de overheid.

Het CJIB is een flexibele, zakelijke en betrouwbare uitvoeringsorganisatie voor de overheid. Een organisatie die samen met opdrachtgevers en partners haar dienstverlening continu verbetert en hierbij voortdurend oog heeft voor de burger. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het CJIB zo bijzonder, want recht raakt mensen.

 

De afdeling - Directie Bedrijfsvoering en ICT, Planning, Finance, Control en Audit

Onder de directie Bedrijfsvoering en ICT is ICT (ontwikkeling in combinatie met beheer) verbijzonderd. Dit vanwege de omvang en de belangrijke ondersteunende rol aan het primaire proces. De overige bedrijfsvoeringonderdelen zijn gecombineerd en geclusterd tot één afdeling Bedrijfsvoering. Het gaat hier onder meer om Planning, Financiën, Control, Audit, Communicatie, HR en Facilitair.

Door het centraliseren van deze onderdelen, beoogt het CJIB meer synergie en schaalvoordelen. Verder biedt het bundelen van deze onderdelen ruimte om in de toekomst aan te sluiten bij (rijksbrede) sourcing initiatieven.

Afdeling Planning, Finance, Control en Audit
De afdeling Planning, Finance, Control en Audit draagt bij aan de interne beheersing en sturing van de bedrijfsvoering door het opstellen van kaders. Ook ondersteunen, adviseren en faciliteren we het management van het CJIB op het gebied van financiën, bedrijfsvoering in brede zin en informatiebeveiliging.

Functiegroep

Deze vacature valt in de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering. Binnen het Functiegebouw Rijk staat deze functiegroep omschreven als: ontwikkelt, adviseert en implementeert en/of houdt toezicht op inhoudelijk meer of minder complexe bedrijfsvoeringproducten en/of -processen.

Wil je meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering en de betreffende doorgroeimogelijkheden te weten komen, ga dan naar het .

Om functies van medewerkers te beschrijven, werkt het Rijk met functiegroepen. Bijvoorbeeld de functiegroep beleidsmedewerker. Voorheen hadden ministeries en grote diensten, zoals de Belastingdienst en Rijkswaterstaat, hun eigen functiebeschrijvingen. Hierdoor waren functies moeilijk vergelijkbaar en hadden medewerkers weinig inzicht in welk soortgelijk werk binnen het Rijk aanwezig is en wat alternatieve loopbaanmogelijkheden zijn.

De ruim 30.000 functiebeschrijvingen zijn nu ingewisseld voor slechts 52 functiegroepen. Er is één gemeenschappelijk taal ontstaan waardoor vergelijkbaarheid tussen functies nu wel mogelijk is en de verschillende loopbaanmogelijkheden binnen het Rijk zichtbaar worden. Met de nieuwe resultaat- en ontwikkelgerichte functieprofielen worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van concrete werk- en ontwikkelafspraken.

De 52 functieprofielen staan beschreven in de website Functiegebouw Rijk. De website laat ook passende vacatures zien en de stappen die medewerkers in hun loopbaan kunnen maken.

Heb je een vraag of een suggestie om WerkenvoorNederland te verbeteren, neem dan met ons op.

Extra informatie

Plaats
waren
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Mecklenburg-Vorpommern | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.