Helaas, deze vacature is niet actief.

Senior adviseur bedrijfsvoering in Leeuwarden

Beschrijving

Rijkswaterstaat, Noord-Nederland

Rijkswaterstaat gaat voor kwaliteit en streeft voortdurend naar verbetermogelijkheden. Als senior adviseur bedrijfsvoering bij Rijkswaterstaat Noord-Nederland verstevig en borg jij de bedrijfsvoeringsprocessen door ontwikkelingen in de omgeving en op jouw vakgebied te verwerken in adviezen.

Samen met je teamgenoten ben je verantwoordelijk voor de managementcyclus binnen Rijkswaterstaat Noord-Nederland. Je bent een stevige sparringpartner van het directie- en managementteam, de bedrijfscontroller, de Bestuursstaf en andere collega-dienstonderdelen. Je werkt nauw samen met andere bedrijfsvoerings-disciplines en bent de verbindende schakel tussen al deze partijen. Daarvoor zet je je inhoudelijke kennis in. Gevraagd én ongevraagd sta je klaar om het directieteam te adviseren en te ondersteunen bij de sturing van Noord-Nederland in brede zin.

In nauwe samenwerking met je collega’s verzorg en analyseer je de stuurinformatie die het directieteam en managementteam daarbij nodig heeft. Je bent alert op ontwikkelingen binnen Rijkswaterstaat en vertaalt deze naar de gevolgen voor de producten en processen waar Bedrijf RWS verantwoordelijk voor is. Met je brede blik adviseer je over vraagstukken vanuit meerdere disciplines. Jij zorgt in je rol als trekker en eindverantwoordelijke voor optimale afstemming met de centrale uitvoeringsdiensten van Rijkswaterstaat en de Bestuursstaf RWS. Als 'partner in business' draag jij bij aan de diverse ontwikkelings- en veranderprocessen die spelen in het proces Bedrijfsvoering, zowel binnen het eigen onderdeel als Rijkswaterstaatbreed.

Je ontwikkelt en levert samen met anderen afgeronde bedrijfskundige adviezen en ondersteuning. Vanuit jouw positie als senior adviseur zorg je voor een goede afstemming en samenhang met de overige disciplines binnen de bedrijfsvoering. Daarnaast vertaal je zo nodig beleid naar kaders, (sturings)instrumenten en meerjarige scenario’s, en zorg je voor draagvlak. In de rol van projectleider of projectlid ben je (mede)verantwoordelijk voor de voorbereiding, aansturing en implementatie van omvangrijke multidisciplinaire projecten, veelal gericht op procesgericht werken en sturing van de organisatie.

  • Je hebt een afgeronde academische opleiding, bijvoorbeeld bedrijfskunde of (bedrijfs)economie.
  • Je hebt minimaal drie tot vijf jaar ervaring in een relevante senior adviesfunctie, bij voorkeur in bedrijfsvoering in een complexe omgeving.
  • Je bent een geaccepteerd gesprekspartner op directie- en Bestuursstafniveau.
  • Je bent een concerndenker, hebt inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan het eigen vakgebied, en je kunt hier de verbindingen in leggen op inhoud en relatie.
  • Je hebt overtuigingskracht en bent je goed bewust van wat er in je omgeving gebeurt.
  • Je bent organisatiesensitief, innovatief en analytisch sterk.
  • Je herkent je in onze kernwaarden: resultaatgericht, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

De organisatie - Rijkswaterstaat, Noord-Nederland

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en –wateren, en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Een land met voldoende groen en schoon water. En waar je vlot en veilig je weg vindt van A naar B. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Noord-Nederland
Rijkswaterstaat Noord-Nederland, gevestigd in Leeuwarden, heeft een groot beheersgebied met een aantal specifieke kenmerken. Zo maakt het Waddengebied, als werelderfgoed, onderdeel uit van het noordelijke areaal. Ook de samenwerking met Duitsland en de economische en ecologische ontwikkelingen en belangen in het gebied van de Eems en de Dollard zijn kenmerkend. Het noordelijk areaal beslaat drie provincies met bijbehorende bestuurlijke partners. Specifiek voor het noorden is ook dat Rijkswaterstaat een aantal grote projecten samen met de provincie(s) realiseert. Rijkswaterstaat Noord-Nederland wil een compacte en effectieve organisatie zijn waarin niet wordt gedacht vanuit functies en structuren, maar vanuit toegevoegde waarde die je als individuele medewerker, team, afdeling of directie kunt leveren. 

De regionale onderdelen van Rijkswaterstaat zijn integraal verantwoordelijk voor de netwerken die bij Rijkswaterstaat in beheer zijn. Het gaat dan om het optimaal beheer, het gebruik en de ontwikkeling van deze netwerken. Hier moet ook het spanningsveld gemanaged worden tussen regionaal maatwerk enerzijds en landelijke prestaties en uniformiteit anderzijds. De processen in de regionale onderdelen van Rijkswaterstaat zijn vormgegeven vanuit het assetmanagement en omgevingsmanagement. Bij omgevingsmanagement staat niet zozeer het managen van de omgeving centraal, maar vooral het samenwerken met onze partners in de regio. Hierbij zijn goed relatiebeheer en klantencontact van groot belang. Assetmanagement wordt strategisch en risicogestuurd ingevuld op basis van de hele levenscyclus van de assets. Naast assetmanagement en omgevingsmanagement is vergunningverlening en handhaving een belangrijk onderdeel. Van hieruit worden de initiatieven gereguleerd op de drie netwerken en houdt Rijkswaterstaat integraal toezicht op de deze netwerken.

De afdeling - Bedrijf Rijkswaterstaat

De afdeling Bedrijf RWS binnen de directie Bedrijfsvoering werkt klantgericht en
proactief mee aan het neerzetten van de prestaties van Noord-Nederland. De
afdeling omvat die taken die nodig zijn om Noord-Nederland meerjarig goed te
laten functioneren. Denk aan planning en control, HRM, managementondersteuning
en OR-advisering. Onze ambitie is om steeds minder vanuit de organieke eenheid
Bedrijf RWS te werken, en steeds meer vanuit het proces Bedrijfsvoering.

Functiegroep

Deze vacature valt in de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering. Binnen het Functiegebouw Rijk staat deze functiegroep omschreven als: ontwikkelt, adviseert en implementeert en/of houdt toezicht op inhoudelijk meer of minder complexe bedrijfsvoeringproducten en/of -processen.

Wil je meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering en de betreffende doorgroeimogelijkheden te weten komen, ga dan naar het .

Om functies van medewerkers te beschrijven, werkt het Rijk met functiegroepen. Bijvoorbeeld de functiegroep beleidsmedewerker. Voorheen hadden ministeries en grote diensten, zoals de Belastingdienst en Rijkswaterstaat, hun eigen functiebeschrijvingen. Hierdoor waren functies moeilijk vergelijkbaar en hadden medewerkers weinig inzicht in welk soortgelijk werk binnen het Rijk aanwezig is en wat alternatieve loopbaanmogelijkheden zijn.

De ruim 30.000 functiebeschrijvingen zijn nu ingewisseld voor slechts 52 functiegroepen. Er is één gemeenschappelijk taal ontstaan waardoor vergelijkbaarheid tussen functies nu wel mogelijk is en de verschillende loopbaanmogelijkheden binnen het Rijk zichtbaar worden. Met de nieuwe resultaat- en ontwikkelgerichte functieprofielen worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van concrete werk- en ontwikkelafspraken.

De 52 functieprofielen staan beschreven in de website Functiegebouw Rijk. De website laat ook passende vacatures zien en de stappen die medewerkers in hun loopbaan kunnen maken.

Heb je een vraag of een suggestie om WerkenvoorNederland te verbeteren, neem dan met ons op.

Extra informatie

Plaats
Leeuwarden
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Friesland | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.