Helaas, deze vacature is niet actief.

Plaatsvervangend directeur in waren

Beschrijving

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De Justitiële Inrichting Caribisch Nederland zorgt namens de minister van Veiligheid en Justitie voor de uitvoering van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, die na de uitspraak van een rechter zijn opgelegd. Als plaatsvervangend directeur draag jij vanuit Bonaire bij aan een rechtvaardige samenleving.

Je bent, in afstemming met de directeur, verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bedrijfsvoering en het realiseren van de taakstelling van de organisatie. Met de directeur maak je afspraken over de verdeling van portefeuilles en over de planning en control. Je bent procesverantwoordelijk voor een of meer portefeuilles en levert hiermee een bijdrage aan het beleid van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) op die portefeuille(s).

Binnen de portefeuille(s) ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen van uitvoeringsbeleid en het bewaken van de voortgang en kwaliteit van de uitvoering. Daarnaast verzorg je de afstemming van de aan de portefeuilles verbonden producten en diensten op de (resultaat)afspraken met interne en externe ketenpartners.

Samen met de directeur zorg je voor de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen. Daarnaast maak je, in overleg met de directeur, operationele en tactische afspraken met ketenpartners en monitor je de uitvoering en samenwerking. Bij afwezigheid van de directeur treed je op als plaatsvervanger. Bij calamiteit treed je handelend op.

Jouw taken

 • Je geeft als integraal manager hiërarchisch leiding aan de afdelingshoofden.
 • Je bent verantwoordelijk voor het primaire gedetineerdenproces en het coördineren van de uitvoering van de dagelijkse gedetineerdenzorg.
 • Je monitort de totstandkoming van detentieplannen en de afstemming van de dagprogramma’s met medewerkers van de ondersteunende afdelingen.
 • Je levert als management- en directielid een bijdrage aan de totstandkoming van het inrichtingsplan, de begroting en het jaarplan.
 • Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van beleid en uitvoering en de besturing van de inrichting als totaal.
 • Je verzorgt de totstandkoming van afdelingsjaarplannen en voortgangsrapportages, en borgt hiermee de kwaliteit en uitvoering de afdelingen.
 • Je stelt op basis van de inrichtingsrichtlijnen voor gedetineerdenzorg, concrete activiteiten vast.
 • Je signaleert knelpunten in de dagelijkse bedrijfsvoering en regelgeving en stelt verbeteringen voor.
 • Je hebt universitair niveau en minimaal vijf jaar werkervaring.
 • Je hebt kennis van en ervaring met het werken in het Caribisch gebied.
 • Je hebt relevante kennis op bedrijfskundig gebied.
 • Je hebt relevante juridische kennis op detentiegebied.
 • Je hebt inzicht in de (politieke en maatschappelijke) context waarin de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) / Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN) werkt.
 • Je hebt brede en aantoonbare managementervaring.
 • Je kunt contacten onderhouden in een operationeel of bestuurlijk netwerk, met particuliere instanties en met andere instellingen.
 • Je hebt een stimulerende en motiverende leiderschapsstijl.

Je salaris is afhankelijk van je opleiding en ervaring en bedraagt minimaal $ 3.692,- en maximaal $ 5.340,- bruto per maand.

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Houd wel rekening met de beperkte mogelijkheden op de eilanden van Caribisch Nederland.

Bijzonderheden
 • Dit is een tijdelijke aanstelling voor de duur van één jaar, met de mogelijkheid tot een vast dienstverband bij goed functioneren.
 • Als je bij ons in dienst komt, vragen we je om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen en een medische keuring te ondergaan. Een positieve uitslag daarvan is vereist.
 • Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure.
 • We nodigen in het bijzonder kandidaten uit die in het Caribisch gebied wonen. Bij gelijke geschiktheid heeft deze kandidaat de voorkeur.
De organisatie - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Zo draagt BZK eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen, in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.

'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.'  

De afdeling - Justitiële Inrichting Caribisch Nederland

De Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN) zorgt namens de minister van Veiligheid en Justitie voor de uitvoering van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, die na de uitspraak van een rechter zijn opgelegd. Daarnaast verzorgt de JICN het vervoer van en naar de rechtbank. De JICN bestaat uit de afdelingen Gevangenis, Huis van Bewaring, Zorg, Jongvolwassenen, Vrouwen, Beperkt Gemeenschapsgeschikt en Structuur. Naast de 112 detentieplaatsen heeft de inrichting 10 arrestantenplaatsen, waar personeel van de JICN namens het Korps Politie Caribisch Nederland arrestanten bewaakt. De JICN verhuist medio 2017 naar een nieuwe inrichting. Daarnaast werken we aan twaalf gedetineerdenplaatsen op Sint Eustatius.

Functiegroep

Deze vacature valt in de functiegroep Middenmanager. Binnen het Functiegebouw Rijk staat deze functiegroep omschreven als: geeft (hiërarchisch) leiding aan en is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelen van het organisatieonderdeel.

Wil je meer over de functiegroep Middenmanager en de betreffende doorgroeimogelijkheden te weten komen, ga dan naar het .

Om functies van medewerkers te beschrijven, werkt het Rijk met functiegroepen. Bijvoorbeeld de functiegroep beleidsmedewerker. Voorheen hadden ministeries en grote diensten, zoals de Belastingdienst en Rijkswaterstaat, hun eigen functiebeschrijvingen. Hierdoor waren functies moeilijk vergelijkbaar en hadden medewerkers weinig inzicht in welk soortgelijk werk binnen het Rijk aanwezig is en wat alternatieve loopbaanmogelijkheden zijn.

De ruim 30.000 functiebeschrijvingen zijn nu ingewisseld voor slechts 52 functiegroepen. Er is één gemeenschappelijk taal ontstaan waardoor vergelijkbaarheid tussen functies nu wel mogelijk is en de verschillende loopbaanmogelijkheden binnen het Rijk zichtbaar worden. Met de nieuwe resultaat- en ontwikkelgerichte functieprofielen worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van concrete werk- en ontwikkelafspraken.

De 52 functieprofielen staan beschreven in de website Functiegebouw Rijk. De website laat ook passende vacatures zien en de stappen die medewerkers in hun loopbaan kunnen maken.

Heb je een vraag of een suggestie om WerkenvoorNederland te verbeteren, neem dan met ons op.

Extra informatie

Plaats
waren
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Mecklenburg-Vorpommern | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.