Helaas, deze vacature is niet actief.

Coördinator vergunningen in waren

Beschrijving

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

Jij zorgt als coördinator vergunningen binnen het cluster Omgevingswet en Private Zaken van het Rijksvastgoedbedrijf voor de benodigde vergunningen voor (ver)bouwprojecten, zoals een omgevingsvergunning bouwen, kapvergunningen of sloopmeldingen. Met het bevoegd gezag voer je vooroverleg en bij grotere of complexere projecten vervul je de rol van vergunningcoördinator bij de verschillende onderzoeken en procedures. Tot slot adviseer je collega’s bij andere organisatieonderdelen over het verkrijgen van publiek- en privaatrechtelijke toestemmingen.

De nadruk van jouw werkzaamheden ligt vooralsnog op Defensiegerelateerde werkzaamheden binnen de Rijksvastgoedportefeuille. Het is niet uitgesloten dat deze werkzaamheden in de toekomst uitbreiden naar andere objecten binnen de Rijksvastgoedportefeuille. Je legt verantwoording af aan het clusterhoofd, maar bent inhoudelijk adviseur voor een (bouw)project en bent dan de vergunningcoördinator.

 • Je hebt een afgeronde relevante juridische of vastgoedgerelateerde hbo-opleiding.
 • Je hebt minimaal vijf jaar relevante werkervaring.
 • Je hebt ervaring met vergunningcoördinatie in bouwprojecten en in het  afstemmen en adviseren over de toepassing van vaktechnische expertise.
 • Je hebt ervaring met het aanvragen van onder andere omgevingsvergunningen en watervergunningen.
 • Je hebt ervaring met het Omgevingsloket online.
 • Je hebt kennis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Waterwet en andere relevante regelgeving.
 • Je bent vaardig in het signaleren en inhoudelijk analyseren van ontwikkelingen en problemen.
 • Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Je bent resultaat- en klantgericht.
 • Je bent nauwkeurig en kunt goed analyseren en adviseren.
 • Je toont initiatief, kunt goed samenwerken, plannen en organiseren.

B

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Omdat de werkzaamheden plaatsvinden op een locatie van het ministerie van Defensie vindt er een screening door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Defensie (MIVD) plaats. Aanstelling bij het Rijksvastgoedbedrijf gebeurt nadat er een Verklaring van Geen Bezwaar door de MIVD is afgegeven.
 • Voor de uitoefening van je werkzaamheden bij het Rijksvastgoedbedrijf is mogelijk een veiligheidsonderzoek aan de orde. We gaan ervan uit dat je daaraan meewerkt.
 • Deze functie wordt gelijktijdig in- en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.
 • Het gaat om een vaste aanstelling. Je krijgt in eerste instantie een proeftijdaanstelling van een jaar. Bij goed en volledig functioneren, wordt deze omgezet naar een vaste aanstelling.
De organisatie - Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

Het ministerie van BZK waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.

'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.'

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is verantwoordelijk voor de grootste vastgoedportefeuille van Nederland met een omvang van 81.000 hectare en 13,3 miljoen m2 bruto vloeroppervlak. De medewerkers ontwikkelen en beheren een unieke vastgoedportefeuille met onder andere rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Het Rijksvastgoedbedrijf is op 1 juli 2014 ontstaan uit de fusie van vastgoedonderdelen van het ministerie van Defensie, de Dienst Vastgoed Defensie, de Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed en –ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed van het ministerie van BZK.

De afdeling - Directie Vastgoedbeheer, Klant- en Vastgoedmanagement, cluster Omgevingswet en Private Zaken

De directie Vastgoedbeheer is verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen, gebouwgebonden (technische) installaties en terreinen en gronden van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), zowel in de fase van (tijdelijk) gebruik als leegstand. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het cluster Omgevingswet en Private Zaken (OPZ). OPZ is onderdeel van de sectie Omgevingsmanagement binnen de afdeling Klant- en Vastgoedmanagement van de directie Vastgoedbeheer.

Cluster Omgevingswet en Private Zaken
Het cluster OPZ verzorgt de eigenaarszaken waaronder zakelijke rechten, jacht, medegebruik, huur, lease en erfpacht. Als onderdeel van het verkrijgen van toestemmingen vervult het cluster de regierol op de vergunningencoördinatie (sectie-overstijgend) en het daarna gekoppelde proces van de vastgoed- en omgevingsanalyse.

Het procedureel juridische proces van projectgerelateerde toestemmingen op het gebied van de activiteit bouwen, reclame, inrit, sloop en kap worden door het cluster gemanaged (verkrijgen, bewaken en beheren). Ook is OPZ het loket voor het verkrijgen en beheren van toestemmingen op het vlak van natuur en zorgt OPZ voor het gereedmaken van Defensieobjecten voor afstoting.

Functiegroep

Deze vacature valt in de functiegroep Senior Med. Vastgoed en Infrastructuur. Binnen het Functiegebouw Rijk staat deze functiegroep omschreven als: levert operationele producten en diensten op het gebied van verwerving, (her)ontwikkeling, realisatie, beheer, onderhoud, instandhouding en afstoting van (rijks)vastgoed en (rijks)infrastructuur.

Wil je meer over de functiegroep Senior Med. Vastgoed en Infrastructuur en de betreffende doorgroeimogelijkheden te weten komen, ga dan naar het .

Om functies van medewerkers te beschrijven, werkt het Rijk met functiegroepen. Bijvoorbeeld de functiegroep beleidsmedewerker. Voorheen hadden ministeries en grote diensten, zoals de Belastingdienst en Rijkswaterstaat, hun eigen functiebeschrijvingen. Hierdoor waren functies moeilijk vergelijkbaar en hadden medewerkers weinig inzicht in welk soortgelijk werk binnen het Rijk aanwezig is en wat alternatieve loopbaanmogelijkheden zijn.

De ruim 30.000 functiebeschrijvingen zijn nu ingewisseld voor slechts 52 functiegroepen. Er is één gemeenschappelijk taal ontstaan waardoor vergelijkbaarheid tussen functies nu wel mogelijk is en de verschillende loopbaanmogelijkheden binnen het Rijk zichtbaar worden. Met de nieuwe resultaat- en ontwikkelgerichte functieprofielen worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van concrete werk- en ontwikkelafspraken.

De 52 functieprofielen staan beschreven in de website Functiegebouw Rijk. De website laat ook passende vacatures zien en de stappen die medewerkers in hun loopbaan kunnen maken.

Heb je een vraag of een suggestie om WerkenvoorNederland te verbeteren, neem dan met ons op.

Extra informatie

Plaats
waren
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Mecklenburg-Vorpommern | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.