Helaas, deze vacature is niet actief.

Senior business consultant e-procurement in waren

Beschrijving

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Logius

Elektronisch bestellen, betalen en afhandelen: door inkoopprocessen te digitaliseren maakt de overheid haar dienstverlening aan burgers en bedrijven sneller, veiliger en groener. Jij zorgt met klantkennis en deskundig advies dat de ontwikkeling van e-procurement door Logius naadloos aansluit op de behoeften van haar opdrachtgevers.

Je bent als senior business consultant verantwoordelijk voor het domein van e-procurement. Jij slaat de brug tussen de businessprocessen van de klant en de ICT-oplossingen van Logius. Je voert hiervoor op beleidsniveau gesprekken met klanten over ICT en informatievoorziening en komt daarbij tot de kern van de vraag. Je vertaalt de klantbehoeftes vervolgens naar de producten en diensten van Logius en geeft op basis van een businessanalyse concrete realisatieopdrachten.

Daarnaast ben je voor klanten eerste aanspreekpunt voor aansluittrajecten op e-procurementvoorzieningen, bij verantwoording over gecontracteerde dienstverlening en bij de behoeftestelling bij gewenste of noodzakelijke wijzigingen. Tevens draag je met jouw kennis en inzicht bij aan strategische ontwikkelingen en beleid in dit domein, die mede worden vormgegeven door ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en techniek.

Je hebt binnen de afdeling Productontwikkeling zeer diverse in- en externe contacten. Zo stem je met andere afdelingen af over klantbenadering en dienstverlening aan de (gemeenschappelijke) klanten. Daarnaast opereer je in een extern krachtenveld met zowel ketenpartners binnen de diverse departementen en overheden als private partijen, waaronder accountants, softwareontwikkelaars, koepelorganisaties, beroepsgroepen en wetenschapsinstituten.

  • Je hebt academisch niveau, bij voorkeur op het gebied van informatiekunde, informatica of bestuurskunde.
  • Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met de e-overheid en met interoperabiliteit, routerings- en adresseringssystematieken.
  • Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met Europese semantische modellen en (implementaties van) meerdere syntaxen.
  • Je hebt aantoonbare ervaring met keteninformatisering en met adviseren.
  • Je hebt een goed analyserend vermogen en kunt goed plannen en organiseren.
  • Je beschikt over overtuigingskracht en over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
  • Je beschikt over een goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en bent omgevingsbewust.
  • Je bent klant- en resultaatgericht en zorgt dat het vastgestelde doel, product of effect wordt bereikt.
  • Je kunt goed samenwerken en mensen verbinden en motiveren.
  • Je bent vindingrijk en proactief.
Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

De organisatie - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Logius

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waarop mensen kunnen vertrouwen. Zo maakt BZK zich sterk voor betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.

Logius
Logius is de dienst digitale overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Logius beheert overheidsbrede ICT-oplossingen en gemeenschappelijke standaarden, zodat burgers en bedrijven betrouwbaar, snel, gemakkelijk en groen elektronisch zaken met publieke dienstverleners kunnen doen. DigiD en Mijnoverheid zijn diensten van Logius die je wellicht kent.
 
Logius is een regieorganisatie die scherp opereert op het snijvlak van ICT-leveranciers en overheid. Logius ziet toe op beheer en doorontwikkeling van diensten en producten en stimuleert zo veel mogelijk publieke dienstverleners om deze te gebruiken. De dienst werkt in opdracht van verschillende ministeries.

De afdeling - Afdeling Keteninformatiediensten

De afdeling Keteninformatiediensten (KD) levert oplossingen voor elektronisch berichtverkeer tussen overheden en hun ketenpartners. Denk hierbij bijvoorbeeld aan informatieverwerking in het kader van een verantwoordingsketen of ten behoeve van de keten van elektronisch bestellen en factureren. KD is ingericht om in opdracht het gehele traject van ontwerp tot productie (en uitfasering) van het elektronisch berichtverkeer binnen een keten te ondersteunen. Om efficiënt verschillende ketens te kunnen ondersteunen, maakt de afdeling gebruik van een samenhangend en gestandaardiseerd pakket aan diensten, de dienstcatalogus KIS (Keteninformatieservices), waarmee oplossingen worden samengesteld.

Functiegroep

Deze vacature valt in de functiegroep Sr. Med. Behandelen en Ontwikkelen. Binnen het Functiegebouw Rijk staat deze functiegroep omschreven als: behandelt en ontwikkelt complexe producten en diensten en voert daarmee het vastgestelde beleid uit.

Wil je meer over de functiegroep Sr. Med. Behandelen en Ontwikkelen en de betreffende doorgroeimogelijkheden te weten komen, ga dan naar het .

Om functies van medewerkers te beschrijven, werkt het Rijk met functiegroepen. Bijvoorbeeld de functiegroep beleidsmedewerker. Voorheen hadden ministeries en grote diensten, zoals de Belastingdienst en Rijkswaterstaat, hun eigen functiebeschrijvingen. Hierdoor waren functies moeilijk vergelijkbaar en hadden medewerkers weinig inzicht in welk soortgelijk werk binnen het Rijk aanwezig is en wat alternatieve loopbaanmogelijkheden zijn.

De ruim 30.000 functiebeschrijvingen zijn nu ingewisseld voor slechts 52 functiegroepen. Er is één gemeenschappelijk taal ontstaan waardoor vergelijkbaarheid tussen functies nu wel mogelijk is en de verschillende loopbaanmogelijkheden binnen het Rijk zichtbaar worden. Met de nieuwe resultaat- en ontwikkelgerichte functieprofielen worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van concrete werk- en ontwikkelafspraken.

De 52 functieprofielen staan beschreven in de website Functiegebouw Rijk. De website laat ook passende vacatures zien en de stappen die medewerkers in hun loopbaan kunnen maken.

Heb je een vraag of een suggestie om WerkenvoorNederland te verbeteren, neem dan met ons op.

Extra informatie

Plaats
waren
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Mecklenburg-Vorpommern | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.