Helaas, deze vacature is niet actief.

Expert ruimtelijke planvorming in buitenland

Beschrijving

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

Het Rijksvastgoedbedrijf onderhoudt en beheert een omvangrijke portefeuille van Defensieobjecten in binnen- en buitenland. Jij bent de spin in het web, troubleshooter, maar vooral expert op inhoud, die ons met visie en ambitie adviseert over de ontwikkeling van Defensieterreinen en -vastgoed.

Als expert ruimtelijke planvorming bij de directie Vastgoedbeheer stap je in een uitdagende werkomgeving, die een groot beroep doet op je deskundigheid en politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Je voert complexe en diverse werkzaamheden uit die voortkomen uit de inrichtings-, structuur- en ruimtelijke ontwikkelingsplannen en projecten. Je beslist daarbij zelf over de inhoud van de adviezen en de uitvoering van je werkzaamheden.

Je bent onder meer verantwoordelijk voor het opstellen en ontwikkelen van (complexe) plannen voor de inrichting, structuur en ruimtelijke ontwikkeling van Defensieterreinen. Vanuit je expertise toets en adviseer je over verschillende, soms politiek-gevoelige projecten en vraagstukken, waaronder huisvestingsvraagstukken en grote afstotingsprojecten. Ook adviseer je projectteams op het gebied van inrichtings-, structuur- en ruimtelijke ontwikkelingsplannen die nodig zijn voor realisatie van nieuw- of verbouwprojecten.

Daarnaast coördineer je de werkprocessen binnen het cluster Ruimte en heb je een coachende rol in het begeleiden van collega’s. Je zet je in voor verbetering van processen en producten binnen het team en voor de implementatie en het uitdragen van nieuwe processen en producten. Je werkt in overleg met het clusterhoofd Ruimte, aan wie je ook verantwoording aflegt.

 • Je hebt een afgeronde vastgoedgerelateerde hbo-opleiding, bijvoorbeeld ruimtelijke planvorming of stedenbouw.
 • Je hebt minimaal tien jaar relevante werkervaring in het vakgebied of aanverwante werkgebieden.
 • Je hebt kennis van en ervaring met planvormingsprocessen rond vastgoed en met programmatisch en projectmatig werken.
 • Je hebt ervaring met het functioneel coördineren en aansturen van een team van deskundigen.
 • Je hebt ervaring met afstemmen en adviseren over de toepassing van vaktechnische expertise.
 • Je hebt ervaring binnen meerdere klantgebieden.
 • Je hebt een uitstekend gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en kunt politieke afbreukrisico’s goed inschatten.
 • Je bent vaardig in het signaleren en inhoudelijk analyseren van ontwikkelingen en problemen en in staat oplossingen en adviezen aan te dragen binnen een multidisciplinair verband.
 • Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden, kunt goed samenwerken en effectief en op verschillende niveaus relaties opbouwen en versterken.
 • Je kunt goed omgaan met veranderingen en bent in staat deze binnen bestaande processen te implementeren.
 • Je neemt initiatief, bent klant- en resultaatgericht en nauwkeurig.
Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden
 • Omdat de werkzaamheden plaatsvinden op een locatie van het ministerie van Defensie vindt er een screening door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Defensie (MIVD) plaats. Aanstelling bij het Rijksvastgoedbedrijf gebeurt nadat er een Verklaring van Geen Bezwaar door de MIVD is afgegeven.
 • De nadruk ligt vooralsnog op Defensiegerelateerde werkzaamheden binnen de Rijksvastgoedportefeuille, maar het is niet uitgesloten dat je werkzaamheden in de toekomst uitbreiden naar andere objecten binnen het Rijksvastgoedbedrijf.
De organisatie - Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

Het ministerie van BZK waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.

'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.'

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is verantwoordelijk voor de grootste vastgoedportefeuille van Nederland met een omvang van 81.000 hectare en 13,3 miljoen m2 bruto vloeroppervlak. De medewerkers ontwikkelen en beheren een unieke vastgoedportefeuille met onder andere rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Het Rijksvastgoedbedrijf is op 1 juli 2014 ontstaan uit de fusie van vastgoedonderdelen van het ministerie van Defensie, de Dienst Vastgoed Defensie, de Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed en –ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed van het ministerie van BZK.

De afdeling - Directie Vastgoedbeheer, afdeling Klant- en Vastgoedmanagement, sectie Omgevingsmanagement

De directie Vastgoedbeheer is verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen, gebouwgebonden (technische) installaties, terreinen en gronden van het Rijksvastgoedbedrijf zowel in de fase van (tijdelijk) gebruik als leegstand.

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de sectie Omgevingsmanagement van de afdeling Klant- en Vastgoedmanagement van de directie Vastgoedbeheer. Deze sectie vervult de eigenaarrol (onder meer zakelijke rechten, jacht, huur, medegebruik) voor het Defensievastgoed, zorgt voor het afstoten en gereedmaken van Defensievastgoed en levert specialistisch onderzoek en advies. Verder draagt de sectie zorg voor het verkrijgen en beheren van alle projectgerelateerde toestemmingen op het gebied van bouw, reclame, inrit, sloop, kap en natuur. De sectie verzorgt ook belangenbehartiging, planologie, inrichting, structuur- en ontwikkelingsplannen, huisvestings- en beleggingsadviezen en het beheer van woningen in Duitsland.

Binnen de sectie Omgevingsmanagement is gekozen voor twee clusters: Omgevingswet en Private Zaken, en Ruimte. Het cluster Ruimte is verantwoordelijk voor de centrale en regionale belangenbehartiging, de planologie en het opstellen van inrichtings-, structuur- en ontwikkelingsplannen. Ook geeft het cluster invulling aan huisvestings- en beleggingsadviezen en aan specialistisch onderzoek en adviezen.

Functiegroep

Deze vacature valt in de functiegroep Senior Med. Vastgoed en Infrastructuur. Binnen het Functiegebouw Rijk staat deze functiegroep omschreven als: levert operationele producten en diensten op het gebied van verwerving, (her)ontwikkeling, realisatie, beheer, onderhoud, instandhouding en afstoting van (rijks)vastgoed en (rijks)infrastructuur.

Wil je meer over de functiegroep Senior Med. Vastgoed en Infrastructuur en de betreffende doorgroeimogelijkheden te weten komen, ga dan naar het .

Om functies van medewerkers te beschrijven, werkt het Rijk met functiegroepen. Bijvoorbeeld de functiegroep beleidsmedewerker. Voorheen hadden ministeries en grote diensten, zoals de Belastingdienst en Rijkswaterstaat, hun eigen functiebeschrijvingen. Hierdoor waren functies moeilijk vergelijkbaar en hadden medewerkers weinig inzicht in welk soortgelijk werk binnen het Rijk aanwezig is en wat alternatieve loopbaanmogelijkheden zijn.

De ruim 30.000 functiebeschrijvingen zijn nu ingewisseld voor slechts 52 functiegroepen. Er is één gemeenschappelijk taal ontstaan waardoor vergelijkbaarheid tussen functies nu wel mogelijk is en de verschillende loopbaanmogelijkheden binnen het Rijk zichtbaar worden. Met de nieuwe resultaat- en ontwikkelgerichte functieprofielen worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van concrete werk- en ontwikkelafspraken.

De 52 functieprofielen staan beschreven in de website Functiegebouw Rijk. De website laat ook passende vacatures zien en de stappen die medewerkers in hun loopbaan kunnen maken.

Heb je een vraag of een suggestie om WerkenvoorNederland te verbeteren, neem dan met ons op.

Extra informatie

Plaats
buitenland
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.