Helaas, deze vacature is niet actief.

Financial trainee in leer

Beschrijving

De Rijksoverheid geeft jaarlijks ruim 264 miljard euro uit aan onder andere zorg, sociale zekerheid, onderwijs en veiligheid. Dit geld moet op een goede manier verdeeld en besteed worden. Als financial trainee speel jij een belangrijke rol in het dynamische krachtenveld van financiën, politiek en beleid.

Zijn er manieren waarop een ministerie efficiënter zou kunnen werken? Is het geld uitgegeven zoals in de begroting is vastgelegd? Maar ook meer actuele thema’s, zoals: hoe zorgen we dat we in de toekomst ook nog de zorg kunnen betalen? Hoe bekostigen we de instroom van asielzoekers? Wat voor uitdagingen brengt open data? Dit zijn enkele voorbeelden van vraagstukken die je tegenkomt. Deze vragen doen een beroep op je analytische vaardigheden, cijfer- en procesmatig inzicht en je creativiteit. Als financial trainee krijg je de financiën van de Rijksoverheid vanuit meerdere perspectieven te zien.

Wat biedt het Financial Traineeship jou?
In twee jaar tijd maak je kennis met de Rijksoverheid en de diversiteit aan functies die de overheidsfinanciën raken. In deze periode werk je op drie verschillende werkplekken, zodat je een goed beeld krijgt van de mogelijkheden en kunt ontdekken waar jouw kracht ligt.

Opleidingstraject
Tijdens het Financial Traineeship volg je een uitvoerig inhoudelijk opleidingstraject waarin je veel leert over de Rijksoverheid en de overheidsfinanciën. Zo krijg je onder meer inzicht in de totstandkoming van de begroting en de (financiële) relatie tussen de Rijksoverheid en Europese en decentrale overheden. Ook behandelen we onderwerpen als de zorg en de arbeidsmarkt.

Persoonlijke ontwikkeling en netwerk
Daarnaast is er veel aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Denk aan workshops, intervisiesessies en individuele coaching, waarbij je jouw eigen werkgedrag beter leert kennen en leert om zo goed mogelijk om te gaan met je sterke eigenschappen en ontwikkelpunten. Tot slot bouw je via je eigen traineegroep, andere traineelichtingen en verschillende werkplekken een uitvoerig netwerk op binnen de Rijksoverheid. 

Learning on the job met goede begeleiding
Als financial trainee krijg je te maken met een diversiteit aan werkzaamheden. Vanaf de eerste dag draai je mee als lid van een team. Je werkt zowel samen als zelfstandig aan meerdere opdrachten, waarbij je al snel meer verantwoordelijkheid gaat dragen. Natuurlijk word je goed begeleid, maar we verwachten ook dat je proactief bent en zelf het initiatief neemt. Binnen het traineeship is er ruimte om te leren en te ontdekken. Hier sta je niet alleen voor, maar word je hierbij geholpen door je begeleider en coördinator. Ook leer je veel van je collega’s en medetrainees.

Maatschappelijke invloed
De maatschappelijke invloed op je werkzaamheden is groot en ben je vaak bezig met onderwerpen die je terugleest in de krant. De politieke dimensie zorgt ervoor dat geen dag hetzelfde is!

Jouw werkzaamheden
Als financial trainee werk je bijvoorbeeld aan:

  • coördinatie en opstellen van de jaarlijkse begroting van het ministerie;
  • interne budgettering;
  • verantwoording aan het parlement en publiek, onder meer via open data;
  • stroomlijning van de administratieve organisatie en verbeteren van informatiesystemen.

Je bent in staat het ‘verhaal achter de cijfers’ schriftelijk en mondeling goed te verwoorden. Bij de behandeling van de begroting en jaarverantwoording in de Kamer ondersteun je de minister of de staatssecretaris. Je draagt bij aan de advisering die daarvoor nodig is waarbij wordt ingespeeld op de actualiteit.

Daarnaast beoordeel je beleid, met name op doelmatigheid, effectiviteit en budgettaire inpasbaarheid. Je levert ondersteuning en advies aan het ambtelijk management en de minister en/of staatssecretaris. Daarbij onderhoud je contact met diverse rijksonderdelen, onder andere met de directies Financieel-Economische Zaken van andere ministeries, de Auditdienst Rijk en het ministerie van Financiën. 

Programma van het Financial Traineeship
Het programma bestaat uit twee componenten: werkervaring en opleiding. 

Het eerste jaar
De meeste trainees starten hun eerste jaar bij een directie Financieel-Economische Zaken (FEZ) van een van de ministeries. Elk ministerie geeft ieder jaar miljarden euro’s uit. De directie FEZ is de beheerder van de kas van het ministerie en is verantwoordelijk voor zowel een goede verdeling van het geld over de verschillende (beleids)plannen en een doelmatige en doeltreffende besteding van het geld. Er zijn bijna altijd meer wensen dan beschikbaar budget, waardoor binnen een ministerie besluitvorming en prioritering moet plaatsvinden. Als trainee ben je vaak betrokken bij dit onderhandelingsspel.

Het tweede jaar (eerste helft)
Het tweede jaar van het Financial Traineeship bestaat uit twee periodes van ieder een half jaar. De eerste periode werk je in een functie buiten het moederministerie. Misschien vind je het leuk om vanuit een hoog abstractieniveau naar de Rijksfinanciën te kijken, zoals bij het ministerie van Financiën, de Algemene Rekenkamer of de Tweede Kamer. Of gaat je voorkeur uit naar een plek bij een uitvoeringsorganisatie van een ministerie, waarbij je van dichtbij de uitwerking van beleid ziet, zoals Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf of Dienst Justitiële Inrichtingen. Hierdoor maak je kennis met het budgettaire werk vanuit een ander perspectief.

Het tweede jaar (tweede helft)
Het laatste half jaar van het Financial Traineeship keer je terug op je moederministerie, maar dan op een andere financiële functie dan waar je bent gestart. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een functie als financieel adviseur van een beleidsdirectie of agentschap. In deze rol adviseer je beleidsmedewerkers van jouw ministerie over de financiële kant van beleid. Je bekijkt of de plannen financieel haalbaar zijn en onderhandelt hierover. Ook hou je in de gaten of de uitgaven op de juiste manier verlopen. Het Financial Traineeship rond je af bij jouw moederministerie.

Opleiding
Verspreid over twee jaar neem je actief deel aan een op maat gemaakte opleiding van ongeveer veertig dagen bij de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering. De opleiding bestaat uit vakinhoudelijke modules en onderdelen die gericht zijn op het ontwikkelen van je persoonlijke vaardigheden. In de vakinhoudelijke modules leer je alles op het gebied van de openbare financiën. Denk hierbij aan vraagstukken als ‘Hoe werkt het budgettaire beleid van de Rijksoverheid?’, ‘Wat zijn de economische vraagstukken binnen de collectieve sector?’ en ‘Hoe zijn de financiële verhoudingen met Europa?’

In de onderdelen gericht op je persoonlijke ontwikkeling werk je via verschillende werkvormen zoals vaardighedenworkshops, intervisiesessies en een persoonlijk coachingstraject aan de ontwikkeling van je persoonlijke vaardigheden.

Tijdens de opleiding leg je onder andere werkbezoeken af aan de Tweede Kamer, de Algemene Rekenkamer en organiseer je met je medetrainees een driedaagse studiereis naar Brussel.

Na het Financial Traineeship
Het Financial Traineeship is een uitstekende opstap voor een financiële carrière bij de Rijksoverheid. In de afgelopen elf jaar heeft het Financial Traineeship een goede naam opgebouwd als leverancier van talentvolle, ambitieuze ‘financials’. Vrijwel alle financial trainees vinden na afronding van het traineeprogramma een uitdagende baan in de financiële functie van het Rijk. Door de brede oriëntatie en de werkervaring die je hebt opgedaan, kun je zelf goed bepalen waar je terecht wilt komen.

Veel trainees komen na het traineeship terecht op een directie Financieel-Economische Zaken. Anderen gaan aan de slag als financieel adviseur op een beleidsafdeling of bij een (grote) uitvoeringsorganisatie. Ook komen financial trainees uiteindelijk terecht op managementposities bij de Rijksoverheid.

De Rijksoverheid is op zoek naar gemotiveerde mensen met frisse ideeën. Je hebt gevoel voor cijfers, bent geïnteresseerd in het verhaal erachter en je wilt je graag inzetten voor een goede uitvoering van de financiële taak van de Rijksoverheid. Dit houdt in dat je maatschappelijk betrokken bent en enthousiast wordt van politiek bestuurlijke vraagstukken met een financieel aspect. Verder kun je goed plannen en organiseren en ben je resultaatgericht, leergierig, creatief, enthousiast, analytisch sterk en kun je goed samenwerken.

Een (bijna) afgeronde wo-master, sterk cv met aantoonbaar zinvolle activiteiten (zoals penningmeesterschap, bestuurslid of lid van een kascommissie) naast je opleiding en een sterke motivatie is wat we zoeken. Economie, bedrijfskunde, bestuurskunde, audit of data science kunnen goede ‘springplanken’ zijn, maar je kunt ook met andere studies aan de slag binnen het Financial Traineeship. Belangrijk is dat je kunt aantonen wat jij hebt te bieden en wat jouw affiniteit met financiële vraagstukken is.

Voor de aanmelding geldt verder dat je niet langer dan twee jaar terug bent afgestudeerd, gerekend vanaf de startdatum van het programma. Je hebt maximaal twee jaar werkervaring.

Als trainee krijg je een tijdelijke aanstelling van 2 jaar. Je werkt op basis van een 36-urig contract. Het startsalaris is voor alle financial trainees gelijk; je verdient € 2.519,37 bruto per maand (schaal 10 BBRA 1984), exclusief een eindejaarsuitkering van 8,3% en 8% vakantietoeslag. De secundaire arbeidsvoorwaarden bij de Rijksoverheid zijn uitstekend.

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

Sollicitatieprocedure

Stap 1. Inschrijven
Voor het Financial Traineeship 2017 kun je je tot en met 14 april 2017 inschrijven. Mail je motivatie, cv en (voorlopige) cijferlijst van je master naar solliciteren@minfin.nl. Vermeld hierbij het het vacaturenummer RB17-07.

Je sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als de bijlagen in Word of pdf zijn opgemaakt. Na de sluitingsdatum starten we met de eerste selectieronde: de briefselectie. Je cv met motivatiebrief vormen de basis voor het selectiegesprek in de eventuele tweede ronde.

Stap 2. Het eerste gesprek
Ben je door de briefselectie gekomen, dan nodigen we je uit voor een eerste gesprek. Tijdens het gesprek gaan we in op je financiële kennis, je maatschappelijke betrokkenheid en je persoonlijkheid. Alle gesprekken vinden plaats op het ministerie van Financiën tussen 8 en 31 mei. Tijdens dit gesprek vragen we je ook bij welk ministerie [MW1] je graag aan de slag wilt in het Financial Traineeship.

Na dit gesprek volgt een tweede selectie. Hieruit volgt het besluit of jij voorgedragen wordt als kandidaat voor een bepaalde plek bij een van de ministeries die meedoen aan het Financial Traineeship.

Stap 3. Het tweede gesprek
Het ministerie waarvoor je bent voorgedragen heeft met jou een selectiegesprek. Naast jouw gesprek voert het ministerie een of meer selectiegesprekken met andere kandidaten. Deze gesprekken vinden plaats tussen 7 en 27 juni bij het ministerie waar je bent voorgedragen.

Na deze gesprekken kiezen de ministeries of jij de geschikte kandidaat bent. Deze stap kan herhaald worden. In dat geval voer je meerdere gesprekken.

Stap 4. Aanbod
Wanneer er een match is, ben je toegelaten tot het Financial Traineeship. Gefeliciteerd! Je krijgt een aanstelling als Financial Trainee. Op 6 juli is er een plenaire arbeidsvoorwaardenbijeenkomst en maak je kennis met je collega-trainees.

Het kan ook voorkomen dat in eerste instantie de keuze niet op jou valt. We houden je graag in beeld voor andere (financiële) functies bij de Rijksoverheid of bij rijksgerelateerde organisaties.

Stap 5. Starten
Op 4 september start je met een introductieprogramma op de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering. Op 18 september start je op het ministerie waar jij bent aangenomen.

De organisatie -

 

Functiegroep

Deze vacature valt in de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker. Binnen het Functiegebouw Rijk staat deze functiegroep omschreven als: zorgt voor de voorbereiding, ontwikkeling, implementatie, uitvoering en evaluatie van beleid, gericht op een of meer afgeronde inhoudelijke beleids(deel)terreinen.

Wil je meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker en de betreffende doorgroeimogelijkheden te weten komen, ga dan naar het .

Om functies van medewerkers te beschrijven, werkt het Rijk met functiegroepen. Bijvoorbeeld de functiegroep beleidsmedewerker. Voorheen hadden ministeries en grote diensten, zoals de Belastingdienst en Rijkswaterstaat, hun eigen functiebeschrijvingen. Hierdoor waren functies moeilijk vergelijkbaar en hadden medewerkers weinig inzicht in welk soortgelijk werk binnen het Rijk aanwezig is en wat alternatieve loopbaanmogelijkheden zijn.

De ruim 30.000 functiebeschrijvingen zijn nu ingewisseld voor slechts 52 functiegroepen. Er is één gemeenschappelijk taal ontstaan waardoor vergelijkbaarheid tussen functies nu wel mogelijk is en de verschillende loopbaanmogelijkheden binnen het Rijk zichtbaar worden. Met de nieuwe resultaat- en ontwikkelgerichte functieprofielen worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van concrete werk- en ontwikkelafspraken.

De 52 functieprofielen staan beschreven in de website Functiegebouw Rijk. De website laat ook passende vacatures zien en de stappen die medewerkers in hun loopbaan kunnen maken.

Heb je een vraag of een suggestie om WerkenvoorNederland te verbeteren, neem dan met ons op.

Extra informatie

Plaats
leer
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Niedersachsen | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.