Helaas, deze vacature is niet actief.

Senior beleidsmedewerker Wet normering topinkomens in waren

Beschrijving

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De Wet normering topinkomens gaat bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen in de (semi)publieke sector tegen. Als senior beleidsmedewerker draag je met jouw bedrijfseconomische expertise bij aan toezicht op de naleving van deze wet. Zo bouw je mee aan een overheid die met beide benen in 2017 staat. 

Binnen het Programma Normering Topinkomens breng je gedegen (bedrijfs)economische kennis in. Je zorgt als senior beleidsmedewerker Wet normering topinkomens voor toezicht op de naleving van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). In concrete dossiers doe je feitenonderzoek naar aanleiding van meldingen of vastgestelde risico’s. Met collega’s binnen het team formuleer je conclusies over de naleving (compliance), stimuleer je naleving bij overtredingen en adviseer je over eventueel handhavend optreden.

Je opereert in een politiek-bestuurlijk gevoelige context en bent je daar bewust van. Richting de partijen die onder toezicht staan communiceer je helder en begrijpelijk. Je draagt bij aan het verslag over toezicht en de handhaving dat jaarlijks aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wordt uitgebracht. Ook zorg je met collega’s voor de verdere ontwikkeling van het toezichtbeleid.

Daarnaast beantwoord je vragen van medehandhavers en handhavers uit het veld over de (toepassing van) de WNT en je geeft voorlichting aan relevante doelgroepen. Dit doe je vanuit de stelselverantwoordelijkheid voor de wet die bij de minister van BZK berust. In voorkomende gevallen beoordeel je of specifieke kwesties gevolgen hebben voor de (toepassing van de) wet en adviseer je hierover. Tot slot ontwikkel en onderhoud je relaties met accountants en financiële afdelingen van instellingen die onder toezicht staan.

 • Je hebt een wo-diploma, bij voorkeur (bedrijfs)economie of accountancy.
 • Je hebt minimaal vijf jaar werkervaring op het gebied van financieel management, accounting en/of het doen van (operationeel) onderzoek.
 • Je hebt affiniteit met juridische vraagstukken en bij voorkeur enige kennis op minimaal een van de volgende rechtsgebieden: ondernemings-, arbeids- of bestuursrecht.
 • Je bent aantoonbaar in staat om complexe (handhavings)dossiers in een bestuurlijk gevoelige setting tot een goed einde te brengen.
 • Je hebt kennis van de inrichting van het openbaar bestuur.
 • Je bent politiek-bestuurlijk sensitief.
 • Je beschikt over een sterk analytisch vermogen en goede adviesvaardigheden.
 • Je kunt heldere juridische en beleidsteksten schrijven.
 • Je werkt zorgvuldig, zelfstandig en accuraat.
Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

De organisatie - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Zo draagt BZK eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen, in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.

'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.'

De afdeling - Directoraat-generaal Overheidsorganisaties, directie Ambtenaar en Organisatie

Het directoraat-generaal Overheidsorganisaties (DGOO) werkt aan een moderne overheid. En aan de ontwikkeling van één overheid die goed werkgeverschap toont, flexibel georganiseerd is en technologie effectief inzet voor haar dienstverlening aan de samenleving. Dat doen wij door:

 • te zorgen voor een modern werkgeverschap dat inspeelt op veranderingen op de arbeidsmarkt en uitgaat van hoogwaardig ambtelijk vakmanschap;
 • concrete voorstellen te doen voor de rol van de overheid in de i-samenleving en de regie te nemen in de interbestuurlijke uitwerking en uitvoering daarvan;
 • bevordering van optimale en efficiënte inzet van ICT bij de Rijksoverheid en kaderstelling voor de informatisering van het rijk;
 • de opbouw van één bedrijfsvoering voor het rijk, met toegevoegde waarde voor het primaire proces van de departementen. 

Directie Ambtenaar en Organisatie
Bij de directie Ambtenaar en Organisatie (A&O) werk je aan een overheid die met beide benen in 2017 staat, met bekwame ambtenaren die begrijpen wat hun vak inhoudt. Bij A&O doe je werk dat jou en alle andere ambtenaren direct raakt. Je ontwikkelt beleid samen met de mensen voor wie je dat beleid maakt en hebt het resultaat voorop staan. Je verbindt de dossiers inhoudelijk met elkaar, en met partners en de doelgroepen.

De komende tijd werken we vooral aan modernisering van het overheidswerkgeverschap, het pensioendossier, arbeidsvoorwaarden, beheersing van de apparaatsuitgaven rijk, formulering van het Strategisch Personeelsbeleid Rijk 2025, versterking van een integere overheid, formulering van ambities op het terrein van organisatiebeleid in relatie tot het nieuwe kabinet en de inrichting van de P&O-functie van het rijk.

Programma Normering Topinkomens
Ook de Wet normering topinkomens (WNT), die ervoor zorgt dat de inkomens van topfunctionarissen in de (semi)publieke sector maximaal een ministersalaris bedragen, valt onder de directie. Het Programma Normering Topinkomens bestaat op dit moment uit ongeveer acht mensen en wordt op termijn ondergebracht in de lijnorganisatie. Onze werkzaamheden omvatten onder meer:

 • het voorbereiden van aanscherping van de wet- en regelgeving, zoals recent de Evaluatiewet WNT en de WNT-3;
 • het bijhouden van het WNT-register met alle onder het toezicht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) vallende WNT-instellingen;
 • handhaving van de wet voor die WNT-instellingen die onder het toezicht van BZK vallen;
 • informeren en beantwoorden van vragen van relevante doelgroepen, zoals medehandhavers, WNT-instellingen en accountants over de uitvoering van de wet en voorgenomen en gerealiseerde wijzigingen.
Functiegroep

Deze vacature valt in de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker. Binnen het Functiegebouw Rijk staat deze functiegroep omschreven als: zorgt voor de voorbereiding, ontwikkeling, implementatie, uitvoering en evaluatie van beleid, gericht op een of meer afgeronde inhoudelijke beleids(deel)terreinen.

Wil je meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker en de betreffende doorgroeimogelijkheden te weten komen, ga dan naar het .

Om functies van medewerkers te beschrijven, werkt het Rijk met functiegroepen. Bijvoorbeeld de functiegroep beleidsmedewerker. Voorheen hadden ministeries en grote diensten, zoals de Belastingdienst en Rijkswaterstaat, hun eigen functiebeschrijvingen. Hierdoor waren functies moeilijk vergelijkbaar en hadden medewerkers weinig inzicht in welk soortgelijk werk binnen het Rijk aanwezig is en wat alternatieve loopbaanmogelijkheden zijn.

De ruim 30.000 functiebeschrijvingen zijn nu ingewisseld voor slechts 52 functiegroepen. Er is één gemeenschappelijk taal ontstaan waardoor vergelijkbaarheid tussen functies nu wel mogelijk is en de verschillende loopbaanmogelijkheden binnen het Rijk zichtbaar worden. Met de nieuwe resultaat- en ontwikkelgerichte functieprofielen worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van concrete werk- en ontwikkelafspraken.

De 52 functieprofielen staan beschreven in de website Functiegebouw Rijk. De website laat ook passende vacatures zien en de stappen die medewerkers in hun loopbaan kunnen maken.

Heb je een vraag of een suggestie om WerkenvoorNederland te verbeteren, neem dan met ons op.

Extra informatie

Plaats
waren
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Mecklenburg-Vorpommern | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.