Helaas, deze vacature is niet actief.

Adviseur bodem en natuur (leefomgeving en milieu) (WNN-174) in IJmuiden

Beschrijving

Rijkswaterstaat, West-Nederland Noord

Het realiseren van een duurzame leefomgeving vraagt de aandacht. Vanwege de omgeving, beleid  en wettelijke eisen. Of we nu werken aan de bouw van ’s werelds grootste zeesluis bij IJmuiden, een gebeidsopgave langs de A9, de aanleg van de tunnel Zuidas in Amsterdam of de bereikbaarheid tussen Schiphol-Amsterdam-Almere. Samen met andere adviseurs en projectmedewerkers bekijk jij welke maatregelen werken en welke niet. Zo draag je bij aan de leefbaarheid, duurzaamheid en veiligheid in West-Nederland Noord.

Rijkswaterstaat West-Nederland Noord (WNN) is verantwoordelijk voor onderhoud, beheer en aanleg van (snel)wegen en (hoofd)vaarwegen in de provincie Noord-Holland. De infrastructuur is intensief in gebruik, onder andere voor verschillende grootschalige industriële activiteiten, bijvoorbeeld in en rond het Noordzeekanaal en de haven van Amsterdam. In combinatie met de hoge bevolkingsdichtheid en de intensieve samenwerking met alle betrokkenen maakt dit je werk als adviseur leefomgeving en milieu complex en boeiend.

Grote projecten van WNN zijn onder andere: de aanleg van de nieuwe zeesluis bij IJmuiden, de A1/A6/A9/A10 Schiphol-Amsterdam-Almere, de tunnel Zuidas in Amsterdam en het onderhoud van een aantal belangrijke bruggen in de A44 en N99. Je bent inhoudelijk deskundig op de kennisvelden bodem(verontreiniging) en natuur en krijgt daarbij te maken met verschillende vraagstukken op het gebied van leefomgeving, milieu, duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit.

Jouw taken

 • Je geeft advies binnen projecten aan de organisatie.
 • Je adviseert binnen MIRT-onderzoeken, verkenningen, planuitwerkingen en de realisatie op het gebied van (water)bodemverontreiniging en -saneringen, hergebruik van grond en bouwstoffen, natuur en ruimtelijke kwaliteit waarbij soortenbescherming, gebiedsbescherming (N2000, NNN) en het PAS belangrijke thema’s zijn.
 • Je kunt ingezet worden op alle onderdelen van het proces aanleg en onderhoud
 • Je schrijft teksten voor vraagspecificaties, begeleidt adviesbureaus, toetst hun resultaten en vertaalt deze in adviezen voor het IPM-team (Integraal Projectmanagement).
 • Je werkt nauw samen binnen het IPM-projectteam om de benodigde milieuonderzoeken voor MER’s en (tracé)besluiten tijdig en kwalitatief goed op te leveren.
 • Je neemt deel aan informatieavonden, levert een bijdrage aan verweerschriften en woont indien nodig zittingen bij van de Raad van State.
 • Je participeert in landelijke werkgroepen op het gebied van bodem, natuur, ruimtelijke kwaliteit en andere thema's, zowel binnen als buiten Rijkswaterstaat.
 • Je levert een bijdrage aan landelijke beleidsontwikkelingen en toetst de uitvoerbaarheid van op te stellen kaders en handreikingen van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving.
 • Je adviseert WNN als netwerkbeheerder en beoordeelt ruimtelijke plannen op verschillende (beleids)aspecten.
 • Je onderhoudt je netwerk en zet dit actief in.

Samen met anderen

Je hebt afwisselend en voor de samenleving relevant werk met veel in- en externe contacten. Hierin heb je te maken met politiek-bestuurlijke gevoeligheden en -druk. Dat betekent dat je in de uitvoering van je werk overlegt met partijen binnen RWS (districten, SLU, regio en/of Water, Verkeer en Leefomgeving) en buiten RWS (initiatiefnemers, bevoegd gezag en andere belanghebbenden). Vanuit jouw rol en functie wordt verwacht dat je hierbij de belangen kunt afwegen, verbindingen kunt maken en knopen kunt doorhakken om zo samen met anderen tot een zo optimaal mogelijke keuze te komen. Ook weet je hierbij tijdig het management te betrekken.

Als collega bij Rijkswaterstaat werk je mee aan een bereikbaar, veilig en leefbaar Nederland. Je draagt bij aan tastbare en maatschappelijk relevante projecten. Bij RWS werken we volgens onze kernwaarden RADIO-V: resultaat gedreven, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.

 • Je hebt een universitaire opleiding milieuwetenschappen of een technische achtergrond.
 • Je hebt minimaal drie jaar aantoonbare ervaring in het kennisgebied (water)bodemverontreiniging en saneringen, hergebruik van grond en bouwstoffen, natuur en ruimtelijke kwaliteit waarbij soortenbescherming, gebiedsbescherming (N2000, NNN) en het PAS.
 • Je hebt ervaring met MER’s en tracéwetprocedures. Als je alleen kennis hebt van bodem of alleen van natuur, maak je je nieuwe kennis snel eigen.
 • Je hebt bij voorkeur affiniteit met een duurzame leefomgeving en inhoudelijk inzicht in overige milieuaspecten zoals lucht, geluid, archeologie en landschap.
 • Je hebt ervaring in advisering en in het tot stand brengen van (deel)adviezen en (deel)projecten.
 • Je bent bekend met relevante wet- en regelgeving en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van geluid en andere beleidsaspecten.
 • Je hebt inzicht in bestuurlijke en beleidsmatige processen.
 • Je kunt goed zelfstandig werken en samenwerken in teamverband.
 • Je bent communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent breed inzetbaar en ondernemend.
 • Je hebt bij voorkeur gewerkt in functies waar veiligheid en kwaliteit hoog in het vaandel staan.
 • Je beschikt over overtuigingskracht, besluitvaardigheid en flexibiliteit.
 • Je kunt goed plannen, organiseren en analyseren.
 • Je beschikt over netwerkvaardigheden en vindt je met inlevingsvermogen en sensitiviteit een weg in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Je steekt graag de handen uit de mouwen en bent een adviseur met vakmanschap.

Je salaris is afhankelijk van kennis en ervaring.

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

Affiniteit met ontwikkelingen op Smart mobility, duurzaamheid en leefomgeving (RWS als uitvoerder van beleid van IenM)

Deze functie biedt volop carrièremogelijkheden bij WNN, RWS en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Inschaling gebeurt op basis van opleiding en ervaring.

Je maakt onderdeel uit van de crisisorganisatie. Dit kan zijn in de rol van inhoudelijk expert, maar ook als informatiecoördinator of als verslaglegger.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

De organisatie - Rijkswaterstaat, West-Nederland Noord

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.  

West-Nederland Noord
West-Nederland Noord opereert in een sterke politiek-bestuurlijke omgeving die ook landelijk actief en invloedrijk is. West-Nederland Noord dient de mobiliteit en bereikbaarheid in de Randstad, waaronder de hoofdstad Amsterdam en Schiphol. Niet alleen op het hoofdwegennet, maar ook voor de grote natte transportas (tevens zeetoegang) Noordzeekanaal met een primaire waterkering: het sluizencomplex en het gemaal bij IJmuiden. Noord-Holland is een van de grote economische motoren van Nederland en huisvest een aantal belangrijke (zakelijke) spelers zoals Schiphol, Greenport, Tata Steel, het zakendistrict op de Amsterdamse Zuidas en Haven Amsterdam. 

De regionale onderdelen van Rijkswaterstaat zijn integraal verantwoordelijk voor het optimaal beheer, gebruik en de ontwikkeling van de netwerken die Rijkswaterstaat in beheer heeft. Hier moet ook het spanningsveld gemanaged worden tussen enerzijds regionaal maatwerk en anderzijds landelijke prestaties en uniformiteit.

De afdeling - Afdeling Verkenningen en Planuitwerking

De afdeling Verkenning en Planuitwerking (V&P) werkt aan het proces aanleg en onderhoud (A&O) en het omgevings- en assetmanagementproces (OAM). De afdeling bestaat uit omgevingsmanagers, projectmanagers planproducten en adviseurs leefomgeving en milieu.

V&P geeft vanuit het planproces vorm aan netwerkontwikkeling. Dit doen we door het leveren van capaciteit voor MIRT-onderzoeken (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) en verkenningen en het uitvoeren van planuitwerkingen. Ook geven we adviezen gedurende realisatie van een project en voor beheer en onderhoud van het netwerk en monitoring van milieuonderwerpen.

V&P is verantwoordelijk voor de totstandkoming van planuitwerkingen, waaronder producten als milieueffectrapporten en tracébesluiten en levert input voor de totstandkoming van planproducten van derden. Inhoudelijk adviseren we over verkenning, planuitwerkingen, realisatie en beheer en onderhoud voor natuur, externe veiligheid, landschap, bodem, water, lucht, geluid, leefbaarheid.

Onze afdeling is volop in ontwikkeling en wil in een vroegtijdiger stadium betrokken zijn bij initiatieven en gebiedsgerichte opgaven die de bereikbaarheid, leefomgeving en veiligheid in de regio verbeteren. Dit vraagt om ondernemerschap en wendbaarheid.

Functiegroep

Deze vacature valt in de functiegroep (Senior) Adviseur. Binnen het Functiegebouw Rijk staat deze functiegroep omschreven als: ontwikkelt en realiseert inhoudelijk meer of minder complexe adviesproducten en draagt bij aan de bijbehorende adviesprocessen.

Wil je meer over de functiegroep (Senior) Adviseur en de betreffende doorgroeimogelijkheden te weten komen, ga dan naar het .

Om functies van medewerkers te beschrijven, werkt het Rijk met functiegroepen. Bijvoorbeeld de functiegroep beleidsmedewerker. Voorheen hadden ministeries en grote diensten, zoals de Belastingdienst en Rijkswaterstaat, hun eigen functiebeschrijvingen. Hierdoor waren functies moeilijk vergelijkbaar en hadden medewerkers weinig inzicht in welk soortgelijk werk binnen het Rijk aanwezig is en wat alternatieve loopbaanmogelijkheden zijn.

De ruim 30.000 functiebeschrijvingen zijn nu ingewisseld voor slechts 52 functiegroepen. Er is één gemeenschappelijk taal ontstaan waardoor vergelijkbaarheid tussen functies nu wel mogelijk is en de verschillende loopbaanmogelijkheden binnen het Rijk zichtbaar worden. Met de nieuwe resultaat- en ontwikkelgerichte functieprofielen worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van concrete werk- en ontwikkelafspraken.

De 52 functieprofielen staan beschreven in de website Functiegebouw Rijk. De website laat ook passende vacatures zien en de stappen die medewerkers in hun loopbaan kunnen maken.

Heb je een vraag of een suggestie om WerkenvoorNederland te verbeteren, neem dan met ons op.

Extra informatie

Plaats
IJmuiden
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Noord-Holland | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.