Helaas, deze vacature is niet actief.

Senior beleidsmedewerker aanpak fraude en witwassen in handen

Beschrijving

Ministerie van Veiligheid en Justitie, Bestuursdepartement

Bij het Bestuursdepartement van het ministerie van Veiligheid en Justitie werken we aan een veilige en rechtvaardige samenleving. Een belangrijk onderdeel is het aanpakken van fraude en witwassen. Jij steekt de handen graag uit de mouwen om hier een bijdrage aan te leveren. 

Als senior beleidsmedewerker neem je deel aan het programma horizontale fraude waarbij je je richt op de aanpak van onder andere vastgoed- en acquisitiefraude. Je levert ook een bijdrage aan de bestrijding van misbruik van rechtspersonen. Dat doe je door het ontwikkelen van maatregelen om zogenaamde turboliquidaties tegen te gaan en bij te dragen aan de realisatie van het register civielrechtelijk bestuursverbod. Ook werk je aan de ontwikkeling van de fraudespreekuren.

Daarnaast ben je betrokken bij de aanpak van het witwassen van crimineel geld, waarbij je je in het bijzonder bezighoudt met de taak en positie van de Financial Intelligence Unit (FIU) en het account van de FIU. Je volgt ontwikkelingen in deze vorm van criminaliteit en de wijze waarop dit door financieel rechercheren kan worden bestreden, zoals door de realisatie van het verwijzingsportaal banken.

Je werkt veel samen met collega’s van vakdepartementen, het Openbaar Ministerie, de politie en andere diensten binnen en buiten het ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J), maar ook met partners binnen het bedrijfsleven en andere private sectoren. In de contacten met andere departementen en uitvoeringsorganisaties vertegenwoordig jij V&J.

Jouw taken

 • Je schrijft beleidsnota’s en –adviezen, waarbij je rekening houdt met een goede uitvoerbaarheid van voorstellen in de praktijk, en met de haalbaarheid daarvan in politiek en maatschappelijk opzicht.
 • Je stelt brieven op aan de Tweede Kamer.
 • Je ondersteunt als deskundige op je vakgebied de politieke leiding bij de debatten en andere contacten met de Tweede Kamer.
 • Je onderhoudt een netwerk zodat je snel toegang hebt tot specifieke informatie.
 • Je werkt samen met andere partijen aan de implementatie van beleid.
 • Je hebt academisch niveau.
 • Je hebt ervaring met beleidsontwikkeling en –advisering.
 • Je bent in staat om zelfstandig resultaten te bereiken.
 • Je bent initiatiefrijk.
 • Je beschikt over een sterk analytisch vermogen waardoor je bij nieuwe vraagstukken in korte tijd tot voorstellen kunt komen.
 • Je hebt goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden.
 • Je hebt een goed ontwikkelde politiek-bestuurlijke antenne.
 • Je hebt goede netwerkvaardigheden en weet belangentegenstellingen te overbruggen.
 • Je hebt een flexibele werkhouding die je op andere terreinen van de afdeling inzetbaar kunt maken.
Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

De organisatie - Ministerie van Veiligheid en Justitie, Bestuursdepartement

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Veiligheid en Justitie verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het Bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding.

De minister en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Veiligheid en Justitie zo bijzonder. Want recht raakt mensen. 

De afdeling - Directie Rechtshandhaving en Criminaliteit, afdeling Fraude en Ordening

De directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding (DRC) zorgt voor het beleid als het gaat om criminaliteitsbestrijding. Een van de taken van de directie is dan ook om het beleidsprogramma van de bewindslieden mede te coördineren, en om beleidsinhoudelijk de strafrechtketenregie te ondersteunen. Ook komt bij DRC alle kennis samen, zoals over effectiviteit van interventies, en wordt de onderzoeksagenda van het directoraat-generaal gecoördineerd. Daarnaast heeft DRC de ontwikkeling van kaders voor fenomeengebonden rechtshandhavingsbeleid als taak. Daarbinnen gaat het zowel om systeemgerichte preventie, gericht op gelegenheidsbeperking en aanpak van criminogene structuren, als om het opsporings- en vervolgingsbeleid. Dit geldt voor allerlei criminaliteitsfenomenen, zoals georganiseerde misdaad, financieel-economische criminaliteit, verkeersovertredingen, milieucriminaliteit en cybercrime. DRC is verantwoordelijk voor het account Openbaar Ministerie (OM).  

Afdeling Fraude en Ordening
De afdeling Fraude en Ordening richt zich met een team van achttien medewerkers op de volgende terreinen:

 • Het bestrijden van financieel-economische criminaliteit; dit omvat de aanpak van fraude, witwassen en corruptie; speerpunten zijn de aanpak van fraude met overheidsgeld en fraude tussen burgers en bedrijven, evenals het bevorderen van het afnemen van criminele winsten.
 • Het bevorderen van de uitwisseling van informatie voor de opsporing van strafbare feiten, zowel in nationaal als internationaal verband; dit omvat mede het beleid met betrekking tot het plaatsen van telefoontaps en dataretentie.
 • Het maken van beleid voor de handhaving van de Wegenverkeerswet en de rol daarin van de politie en het OM.
 • Het bijdragen aan effectieve handhaving door met vakdepartementen mee te werken aan de nalevingsstrategie bij hun ordeningswetgeving, zodat de juiste balans wordt gevonden tussen de bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving.

Functiegroep

Deze vacature valt in de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker. Binnen het Functiegebouw Rijk staat deze functiegroep omschreven als: zorgt voor de voorbereiding, ontwikkeling, implementatie, uitvoering en evaluatie van beleid, gericht op een of meer afgeronde inhoudelijke beleids(deel)terreinen.

Wil je meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker en de betreffende doorgroeimogelijkheden te weten komen, ga dan naar het .

Om functies van medewerkers te beschrijven, werkt het Rijk met functiegroepen. Bijvoorbeeld de functiegroep beleidsmedewerker. Voorheen hadden ministeries en grote diensten, zoals de Belastingdienst en Rijkswaterstaat, hun eigen functiebeschrijvingen. Hierdoor waren functies moeilijk vergelijkbaar en hadden medewerkers weinig inzicht in welk soortgelijk werk binnen het Rijk aanwezig is en wat alternatieve loopbaanmogelijkheden zijn.

De ruim 30.000 functiebeschrijvingen zijn nu ingewisseld voor slechts 52 functiegroepen. Er is één gemeenschappelijk taal ontstaan waardoor vergelijkbaarheid tussen functies nu wel mogelijk is en de verschillende loopbaanmogelijkheden binnen het Rijk zichtbaar worden. Met de nieuwe resultaat- en ontwikkelgerichte functieprofielen worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van concrete werk- en ontwikkelafspraken.

De 52 functieprofielen staan beschreven in de website Functiegebouw Rijk. De website laat ook passende vacatures zien en de stappen die medewerkers in hun loopbaan kunnen maken.

Heb je een vraag of een suggestie om WerkenvoorNederland te verbeteren, neem dan met ons op.

Extra informatie

Plaats
handen
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Stockholms län | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.