Helaas, deze vacature is niet actief.

Specialist monumenten in hem

Beschrijving

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

Als het gaat om architectuur en de stedelijke omgeving van rijksvastgoed is de rijksbouwmeester de belangrijkste adviseur van de overheid. Jij ondersteunt, adviseert en vertegenwoordigt hem op het gebied van cultureel erfgoed en monumentenzorg.

Als specialist monumenten opereer je met gezag op inhoudelijk, tactisch en strategisch niveau. Een belangrijke taak is het agenderen van relevante (beleids)onderwerpen binnen het veld van het cultureel erfgoed, in het bijzonder de monumentenzorg.

Je werkt bij het Atelier Rijksbouwmeester, dat interdisciplinair samengesteld is. Daarbinnen ben jij een aanspreekpunt (inhoudelijk en coördinerend) op het gebied van monumentenzorg en erfgoed voor alle directies van het Rijksvastgoedbedrijf.

Daarnaast treed je op als vertegenwoordiger van de rijksbouwmeester binnen het departement. Je legt de link met projecten van het College van Rijksadviseurs (CRa), het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (de directie Cultureel Erfgoed en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed), andere relevante rijksinstanties, gevestigde landelijke monumentenorganisaties en wetenschaps- en onderwijsinstellingen.

Jouw taken

 • Je analyseert en toetst, primair vanuit je eigen vakexpertise, architectonisch-, landschappelijk- en stedenbouwkundig-complexe projecten.
 • Je signaleert, agendeert en implementeert tijdig vraagstukken (en oplossingsrichtingen) ten aanzien van de inhoudelijke visie van de rijksbouwmeester.
 • Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding, initiatie en organisatie van inhoudelijke symposia, evenementen, lezingen en debatten.
 • Je bouwt en onderhoudt relevante inhoudelijke netwerken.
 • Je coördineert (mede), plant en stuurt ontwerp- en adviesteams aan. Dit doe je in samenwerking met de adviseurs architectuur en stedenbouw van het Atelier Rijksbouwmeester en het CRa.
 • Je hebt een academische opleiding architectuurgeschiedenis of architectuur, met als specialisatie cultureel erfgoed of monumenten.
 • Je hebt ruime ervaring in het werkveld van monumenten en erfgoed.
 • Je bent inhoudelijk gezaghebbend in je vakgebied.
 • Je hebt ruime en relevante ervaring in het succesvol uitvoeren van (deel)projecten en/of het succesvol coördineren in alle fases van het adviesproces.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met de problematiek van historische interieurensembles (roerend-onroerend).
 • Je hebt ervaring in (inter)nationale trajecten en politiek-bestuurlijk gevoelige dossiers.
 • Je bent het gewend om de beoogde resultaten gezamenlijk te bereiken en daarbij bruggen te slaan tussen diverse afdeling.
 • Je bent op de hoogte van actuele ontwikkelingen in het vakgebied in binnen- en buitenland.
 • Je bent goed in netwerken, hebt een ondernemende houding en ontwikkelt graag nieuwe initiatieven.
 • Je bent representatief en beschikt over goede presentatie- en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden, en overtuigingskracht.
 • Je beschikt over bovengemiddelde spreek- en schrijfvaardigheden, in het kader van lezingen, essays, artikelen, interviews en stukken die in ambtelijke kringen gebruikelijk zijn.
 • Je spreekt en schrijft goed Engels.
 • Je kunt anderen enthousiasmeren en weet zaken ook daadwerkelijk te implementeren.
 • Je kunt goed beredeneerd en met een afweging van meerdere maatschappelijke belangen advies uitbrengen.
 • Je bent creatief, flexibel, organisatiesensitief en oplossingsgericht.
Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand.
De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden
 • Je krijgt in eerste instantie een proeftijdaanstelling van een jaar. Bij goed en volledig functioneren, wordt deze omgezet naar een vaste aanstelling.
 • Mogelijk is voor de uitoefening van je werkzaamheden bij het Rijksvastgoedbedrijf in de toekomst een veiligheidsonderzoek aan de orde. We gaan ervan uit dat je daaraan meewerkt.
 • Het Rijksvastgoedbedrijf gaat in de toekomst van zestien naar vijf vestigingen. Daarom is het mogelijk dat je op termijn op een andere locatie komt te werken.
De organisatie - Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

Het ministerie van BZK waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.

'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.'

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is verantwoordelijk voor de grootste vastgoedportefeuille van Nederland met een omvang van 81.000 hectare en 13,3 miljoen m2 bruto vloeroppervlak. De medewerkers ontwikkelen en beheren een unieke vastgoedportefeuille met onder andere rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Het Rijksvastgoedbedrijf is op 1 juli 2014 ontstaan uit de fusie van vastgoedonderdelen van het ministerie van Defensie, de Dienst Vastgoed Defensie, de Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed en –ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed van het ministerie van BZK.

De afdeling - Atelier Rijksbouwmeester

De rijksbouwmeester is de belangrijkste adviseur van de Rijksoverheid op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschap, monumenten en kunstopdrachten bij het Rijksvastgoedbedrijf. Het gaat op monumentengebied dan zowel om meer algemene beleidszaken als om concrete restauratie- , renovatie- en herontwikkelingsprojecten. Het Rijksvastgoedbedrijf beheert veel monumenten van nationaal cultuurhistorisch belang, waaronder de koninklijke paleizen, het Binnenhof, rechtbanken, historische landschappen, kazernes en kastelen.

Naast zijn rol voor het Rijksvastgoedbedrijf is de rijksbouwmeester, samen met het interdepartementale College van Rijksadviseurs (CRa), ook adviseur van het kabinet voor (nationale) ruimtelijke inrichtingsvraagstukken, zowel gebiedsgericht als thematisch, met inachtneming van het thema cultureel erfgoed. Deze advisering richt zich op alle fasen van het beleids-, plan- en uitvoeringsproces. Actueel zijn bijvoorbeeld energietransitie, krimp en vergrijzing, ook in relatie tot erfgoed.

Atelier Rijksbouwmeester vormt met ruim dertig medewerkers het ondersteunend apparaat van de rijksbouwmeester en het interdepartementale CRa. Hiervan is de rijksbouwmeester de voorzitter. Medewerkers krijgen ruimte voor initiatief, creativiteit en allerlei mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling.

Functiegroep

Deze vacature valt in de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur. Binnen het Functiegebouw Rijk staat deze functiegroep omschreven als: verbindt meerdere adviesprocessen en realiseert integrale adviesproducten en/of levert vanuit de expertrol specialistische adviezen.

Wil je meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur en de betreffende doorgroeimogelijkheden te weten komen, ga dan naar het .

Om functies van medewerkers te beschrijven, werkt het Rijk met functiegroepen. Bijvoorbeeld de functiegroep beleidsmedewerker. Voorheen hadden ministeries en grote diensten, zoals de Belastingdienst en Rijkswaterstaat, hun eigen functiebeschrijvingen. Hierdoor waren functies moeilijk vergelijkbaar en hadden medewerkers weinig inzicht in welk soortgelijk werk binnen het Rijk aanwezig is en wat alternatieve loopbaanmogelijkheden zijn.

De ruim 30.000 functiebeschrijvingen zijn nu ingewisseld voor slechts 52 functiegroepen. Er is één gemeenschappelijk taal ontstaan waardoor vergelijkbaarheid tussen functies nu wel mogelijk is en de verschillende loopbaanmogelijkheden binnen het Rijk zichtbaar worden. Met de nieuwe resultaat- en ontwikkelgerichte functieprofielen worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van concrete werk- en ontwikkelafspraken.

De 52 functieprofielen staan beschreven in de website Functiegebouw Rijk. De website laat ook passende vacatures zien en de stappen die medewerkers in hun loopbaan kunnen maken.

Heb je een vraag of een suggestie om WerkenvoorNederland te verbeteren, neem dan met ons op.

Extra informatie

Plaats
hem
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Hem | Noord-Holland | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.