Helaas, deze vacature is niet actief.

Teamcoördinator IT-Specials in leiden

Beschrijving

Ministerie van Financiën, directie Bedrijfsvoering

De eenheid Informatisering binnen het ministerie van Financiën transformeert van een ondersteunende en faciliterende organisatie naar een organisatie die proactief  en innovatiegedreven informatievoorziening- en IT-ondersteuning biedt. Als teamcoördinator IT-Specials geef jij onder meer invulling aan de I-strategie.

Het aanmerkelijk verbeteren van de relatie met de business, meer toegevoegde waarde leveren, gesprekspartner en implementator van innovatieve projecten zijn en daarnaast een kweekvijver vormen waar I-talenten hun loopbaan starten, zich verder ontwikkelen en vervolgens hun kennis en ervaring elders binnen Financiën of de Rijksdienst inzetten. Als teamcoördinator IT-Specials wacht jou een uitdagende functie in een sterk veranderende omgeving. De eenheid Informatisering zit namelijk midden in een transformatieproces om straks beter invulling te kunnen geven aan bovenstaande nieuwe  speerpunten.

Jij geeft leiding aan een groep medewerkers, die op grond van de lopende reorganisatie (taaktoewijzing) nog niet definitief in omvang is vastgesteld. De personele omvang van het toekomstig team is bij benadering tien fte. Op dit moment wordt een transitie voorbereid waarbij het interne beheer van de (technische) infrastructuur tijdelijk wordt getransformeerd naar een beheersituatie waarbij samenwerking met een partner voorop staat. In de toekomst wordt deze stabiele en schaalbare infrastructuur opnieuw ingericht binnen het overheidsdomein. Een scenario daarbij is dat de huidige medewerkers naar de externe partij overgaan. Vervolgens is van groot belang dat de samenwerking constructief wordt ingericht en kennisopbouw bij de achterblijvende functies wordt ingeregeld.

Binnen deze nieuwe infrastructuur wordt ook een proeftuinomgeving ingericht, waarbinnen kortcyclische, innovatieve projecten worden gerealiseerd. Voor een deel leiden deze nieuwe projecten tot verhoogde beheerlast, die vervolgens met de medewerkers van het team IT-Specials en de business verder vormgegeven worden. Speciale aandacht gaat uit naar de aanjaagfunctie met betrekking tot de projecten- en applicatieportfolio. De nieuwe I-strategie leidt tot nieuwe projecten. In een Agile- of DevOpsachtige werkomgeving wordt de levensvatbaarheid van deze nieuwe initiatieven samen met de business beproefd. Het is aan jou om dit concept en bijbehorende werkwijzen in te regelen. Een rol die je de gelegenheid geeft zowel tactische als operationele onderwerpen op te pakken. Je bent steeds op zoek naar mogelijkheden voor verbeteringen in de procesvoering.

 • Je hebt minimaal universitair niveau en bij voorkeur een afgeronde opleiding ICT of informatiekunde.
 • Je hebt minimaal vijf jaar lijnmanagementervaring en aantoonbare ervaring in het ICT-domein.
 • Je hebt meerjarige ervaring in het sturen en beheersen van complexe verander- en IT-programma’s en bent in staat veranderkracht in te zetten, mensen en middelen te mobiliseren en veranderingen te implementeren.
 • Je hebt gedegen kennis van IT-infrastructuren en nieuwe ontwikkelingen op operationeel en tactisch niveau.
 • Je bent vaardig in het uitdragen en verdedigen van het organisatiestandpunt in (inter)departementaal verband.
 • Je bent inhoudelijk sterk en in staat de verbinding te maken tussen informatievoorziening, ICT en vraagstukken uit de business.
 • Je bent sterk klant- en oplossingsgericht.
 • Je combineert een heldere strategische visie met tactisch inzicht en hebt de vaardigheid om operationele taken te regisseren en uit te (laten) voeren.
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden, en bent flexibel.
 • Je bent een verbinder en kunt win-winsituaties creëren.
 • Je bent sensitief ten aanzien van het domein en stakeholders, richtinggevend en gericht op resultaat.
 • Je hebt een sterke omgevingsbewustzijn en beschikt over organisatiesensitiviteit.
 • Je bent in staat succesvolle relaties en netwerken op te bouwen met interdepartementale collega’s en interne klanten.

Een veiligheidsonderzoek op niveau A maakt onderdeel uit van de aanstellingsprocedure.
Kijk voor informatie over het (niveau van het) veiligheidsonderzoek op de site van de AIVD. ()

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden
 • Het betreft een vertrouwensfunctie. Een veiligheidsonderzoek A maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • De eenheid Informatisering reorganiseert op dit moment. Dit betekent dat het takenpakket van het team op onderdelen kan wijzigen, net als de formatieve omvang.
 • De selectiegesprekken vinden eind maart of begin april plaats.
 • Je sollicitatiebrief en cv worden alleen in behandeling genomen als deze in Word of als pdf-bestand zijn opgemaakt.
De organisatie - Ministerie van Financiën, directie Bedrijfsvoering

Het ministerie van Financiën bewaakt de schatkist en werkt aan een financieel gezond Nederland. Financiën ziet toe op een verantwoorde en doelmatige besteding van overheidsmiddelen, maakt regels voor een stabiel financieel stelsel en ziet toe op de kwaliteit van financiële instellingen. Daarnaast werkt Financiën aan rechtvaardige en solide belastingwetgeving. De Belastingdienst, onderdeel van het ministerie van Financiën, heft en int de belastingen.

Directie Bedrijfsvoering
De directie Bedrijfsvoering valt rechtstreeks onder de secretaris-generaal en adviseert en ondersteunt het primaire proces van het ministerie van Financiën op het gehele PIOFAH-terrein (personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, administratieve organisatie en huisvesting). De werkprocessen van de directie zijn verdeeld over drie eenheden: Informatisering (I), Organisatie en Personeel (O&P) en Facilitair, Huisvesting, Inkoop en Financieel (FHIF).

Vanuit bovenstaande eenheden ondersteunt de directie de processen van het ministerie van Financiën met professionele dienstverlening en voert regie op de diensten die vanuit de Shared Service Centers (SSC’s) worden geleverd. Daarbij bewaken we namens de interne opdrachtgever de kwaliteit en realisatie van de dienstverlening.

De afdeling - Eenheid Informatisering

De eenheid Informatisering is verantwoordelijk voor het vertalen en uitvoeren van I-beleid en het afnemen van producten en diensten in rijksbreed verband. Bij de levering van de producten en diensten houden we altijd het belang van de eindgebruikers in het oog. Beleid, producten en diensten worden in toenemende mate gestandaardiseerd. Hierdoor wordt de afstemming tussen de behoefte van de opdrachtgever en het benutten van de mogelijkheden van de innovatieve oplossingen cruciaal. Informatisering speelt bij de afstemming en het planmatig laten verlopen van diverse (innovatieve) projecten een belangrijke rol. Daarnaast wordt vanuit de eenheid Informatisering interdepartementaal meegewerkt aan rijksbrede kaders en afspraken waarbinnen de ontwikkeling van rijksbrede producten en diensten plaatsvindt.

IT heeft veel invloed op de wijze waarop het ministerie van Financiën de komende jaren haar werk gaat uitvoeren. Om mee te bewegen met de veranderende omgeving gaat de eenheid Informatisering de introductie van innovatieve technologieën en werkwijzen ondersteunen en implementeren. De eigen identiteit van Financiën, een hoger verandertempo en een eenheid Informatisering die waarde toevoegt aan de primaire processen zal meer centraal staan. De eenheid Informatisering transformeert van een ondersteunende en faciliterende organisatie naar een organisatie die proactief  en innovatiegedreven informatievoorziening- en IT-ondersteuning biedt. Daarmee verandert ook voor het personeel het nodige en is recentelijk een reorganisatieproces gestart om invulling te geven aan een meer toekomstbestendige eenheid.

Functiegroep

Deze vacature valt in de functiegroep Middenmanager. Binnen het Functiegebouw Rijk staat deze functiegroep omschreven als: geeft (hiërarchisch) leiding aan en is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelen van het organisatieonderdeel.

Wil je meer over de functiegroep Middenmanager en de betreffende doorgroeimogelijkheden te weten komen, ga dan naar het .

Om functies van medewerkers te beschrijven, werkt het Rijk met functiegroepen. Bijvoorbeeld de functiegroep beleidsmedewerker. Voorheen hadden ministeries en grote diensten, zoals de Belastingdienst en Rijkswaterstaat, hun eigen functiebeschrijvingen. Hierdoor waren functies moeilijk vergelijkbaar en hadden medewerkers weinig inzicht in welk soortgelijk werk binnen het Rijk aanwezig is en wat alternatieve loopbaanmogelijkheden zijn.

De ruim 30.000 functiebeschrijvingen zijn nu ingewisseld voor slechts 52 functiegroepen. Er is één gemeenschappelijk taal ontstaan waardoor vergelijkbaarheid tussen functies nu wel mogelijk is en de verschillende loopbaanmogelijkheden binnen het Rijk zichtbaar worden. Met de nieuwe resultaat- en ontwikkelgerichte functieprofielen worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van concrete werk- en ontwikkelafspraken.

De 52 functieprofielen staan beschreven in de website Functiegebouw Rijk. De website laat ook passende vacatures zien en de stappen die medewerkers in hun loopbaan kunnen maken.

Heb je een vraag of een suggestie om WerkenvoorNederland te verbeteren, neem dan met ons op.

Extra informatie

Plaats
leiden
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Zuid-Holland | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.