Helaas, deze vacature is niet actief.

Beleids- en Proces Adviseur Zorg in Amsterdam

Beschrijving

Gemeente Amsterdam zoekt bij Sociaal bij Onderwijs, Juegd en Zorg een

vaste baan, voor medwerker beleidsadvies D, 32-36 uur

Vacaturenummer: 17010562

Geplaatst op: 15-03-2017

Als Beleids- en Procesadviseur Zorg houd je je bezig met de ontwikkeling van beleid binnen de kaders van de Wmo, de implementatie van dit beleid en de ontwikkeling en uitvoering van processen. Daarbij werk je nauw samen met de Backoffice, andere afdelingen binnen de gemeente Amsterdam (bijvoorbeeld de afdelingen Jeugd, informatievoorziening, Juridische Zaken), met de ketenpartners en andere gemeenten (bijvoorbeeld in werkgroepen in G4-verband).

Je ontwikkelt en optimaliseert processen en beleid over onder andere het Persoonsgebonden budget (Pgb), je draagt zorg voor de bestuurlijke besluitvorming en je voert regie op de implementatie van het vastgestelde beleid. Je adviseert in juridische trajecten (bezwaar en beroepzaken) over onder andere het Pgb-beleid.

Daarnaast ben je accounthouder voor meerdere zorgaanbieders en geeft daarmee de relatie met de zorgorganisaties vorm.
Je werkt projectmatig en stelt een plan van aanpak, inclusief begroting op.

 • HBO+ werk- en denkniveau;
 • Ervaring met projectmatig werken;
 • Ervaring met de ontwikkeling en implementatie van processen (bv procesmatig denken, processen ontwikkelen en verbeteren, etc.);
 • Kennis van en ervaring met het Pgb;
 • Ervaring met Zorg en de Wmo;
 • Een resultaatgerichte en flexibele instelling; 
 • Een collegiale houding, gericht op samenwerken.

Open, Integer en Actief zijn de drie basiswaarden waarop alle competenties voor de medewerkers van de gemeente Amsterdam zijn gebaseerd. De afdeling Zorg heeft daarnaast de volgende kernwaarden bepaald: Helder & Bondig, Empatisch & Aanspreekbaar en Oplossingsgericht & Besluitvaardig. Deze kernwaarden zijn vertaald in de volgende vijf competenties:

 • Klantgerichtheid; in je handelen en denken stel je de klant centraal. Dit betekent dat je je op een accurate en servicegerichte manier inzet voor het leveren van een kwalitatief goede dienstverlening aan de interne en externe klant;
 • Inlevingsvermogen; je bent in staat je in de belevingswereld van anderen te verplaatsen en je stemt je eigen gedrag af op de gevoelens van anderen. Je bent sensitief;
 • Verantwoordelijkheid; je bent aanspreekbaar op je eigen handelen en op het handelen van anderen;
 • Inventiviteit; je genereert verschillende, soms onconventionele ideeën en oplossingen;
 • Besluitvaardigheid; je neemt beslissingen als de situatie daarom vraagt. Dit betekent dat je, binnen de grenzen van je functie, knopen doorhakt en duidelijkheid schept.

 • Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal € 3.266,- en maximaal € 4.740,- bruto per maand (salarisschaal 11) op basis van 36 uren per week;
 • Een vast dienstverband volgt, nadat een tijdelijke aanstelling bij wijze van proef (1 jaar) succesvol is doorlopen;
 • De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed
  pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en per 1 januari 2017 het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.

De gemeente Amsterdam heeft grote verantwoordelijkheden op het terrein van onder andere zorg, jeugd en werk. Zoals onderwijs, gezondheid, diversiteit, anti-discriminatie, jeugdwerkloosheid, sport, de Sporthallen Zuid, het Amsterdamse Bos, armoedebestrijding, schuldhulpverlening en nog veel meer.

Cluster Sociaal is zo ingericht dat het daarnaast optimaal de wetten op die terreinen kan uitvoeren. De gemeente streeft daarbij naar een excellente en eenduidige dienstverlening aan alle Amsterdammers, waaronder ook de kwetsbare Amsterdammers, in verschillende fasen en facetten van hun leven. Het cluster Sociaal is een complex domein met een grote diversiteit aan onderwerpen en aan maatschappelijke partners. Om succesvol te kunnen zijn in haar taakuitvoering en haar maatschappelijke opgave, is nauwkeurige samenwerking en betrokkenheid noodzakelijk.
Het cluster Sociaal bestaat uit.

De afdeling Zorg voert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit voor de gemeente Amsterdam. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • Huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding;
 • Hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen;
 • Ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
 • Een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;
 • Opvang in geval van huiselijk geweld.

Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe Wmo van kracht geworden en zijn er extra taken naar de gemeente over gedragen. Dit betekent dat zowel het gemeentelijk Wmo-beleid als de uitvoering volop aan verandering onderhevig zijn. Om deze transitie van de herinrichting van de Wmo in goede banen te leiden, is gekozen voor een veranderstrategie langs drie sporen.

1. Basisaanbod dat Eigen Kracht ondersteunt
De bezuinigingen betekenen dat er minder professionele zorg- en ondersteuning beschikbaar is in de stad; mensen zullen meer zelf moeten doen. De gemeente heeft de taak de randvoorwaarden te creëren waarmee Amsterdammers dit ook kunnen.

2. Wijkzorg
Met het introduceren van Wijkzorg zorgen we voor afgestemde zorg op het niveau van de wijk. Dit moet leiden tot betere ondersteuning tegen lagere kosten.

3. Doelmatige inkoop
De gemeente is in gesprek gegaan met zorgaanbieders en professionals over mogelijke vereenvoudigingen en innovaties in de zorg. Onze insteek is om zoveel als mogelijk de kwaliteit van de zorg te borgen en tegelijkertijd te komen tot een kostenbesparing oplopend tot 20% in 2017.

De veranderstrategie moet er toe leiden dat iedere Amsterdammer met een zorgvraag kan rekenen op eenzelfde aanbod, deskundigheid en benadering die past bij de ondersteuningsvraag, ongeacht de wijk waar men woont.
Om dit te bereiken, werken wij intensief samen met onze stakeholders zoals andere maatschappelijke partners, de zorgverzekeraar, Ombudsman, cliëntenvertegenwoordigers en aanbieders van zorg en welzijn. Zij fungeren als partner in de ontwikkelopgave, als kritische tegendenker, als klankbordgroep van gebruikers van de Wmo-voorzieningen.

De afdeling Zorg houdt zich bezig met zowel Beleidsontwikkeling als de uitvoering van dit beleid en bestaat uit vier teams: twee teams Beleidsontwikkeling & Realisatie en twee teams BackOffice. Binnen het BackOffice is de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet belegd.
De functie van Beleids- en Proces Adviseur Zorg is gepositioneerd in één van de teams Beleidsontwikkeling & Realisatie.


Voor inlichtingen over de vacature kun je contact opnemen met Annemarie Stokman, Teamleider Beleidsontwikkeling & Realisatie van de afdeling Zorg, telefoonnummer 06 10975895.

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 26 maart 2017 via onderstaande link onder vermelding van Beleids- en Proces Adviseur Zorg - 17010562.


“De gemeente Amsterdam voert diversiteitbeleid. De gemeente wil dat het personeelsbestand in o.a. leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur, culturele achtergrond en opleiding een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Elke vacature staat open voor zowel mannen als vrouwen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.”

Extra informatie

Plaats
Amsterdam
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Noord-Holland | Onderwijs en Wetenschap | Consultancy / Beleid | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.