Helaas, deze vacature is niet actief.

Senior beleidsmedewerker zorgfraude in Amsterdam

Beschrijving

Ministerie van Veiligheid en Justitie, Openbaar Ministerie

Het Functioneel Parket is gespecialiseerd in complexe zaken op het gebied van fraude, milieucriminaliteit en het afpakken van crimineel vermogen. De aanpak van zorgfraude is een van de onderwerpen waar we ons op richten. Als senior beleidsmedewerker weet jij hierin een slag te maken door het opstellen van beleid en wetgeving.

De aanpak van fraude in de zorg is een complex maatschappelijk vraagstuk, dat alleen effectief kan worden aangepakt als de inzet van alle partijen in de keten nauw op elkaar is afgestemd. Dit vergt dus veel afstemming en overleg met diverse ketenpartners zoals het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Zorgautoriteit, Zorgverzekeraars Nederland, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de FIOD.

Je hebt een enthousiasmerende en trekkende rol in het tot stand brengen van netwerken en het voeren van het benodigde overleg. Als beleidsmedewerker ben je een spin in het web tussen alle afdelingen van het Functioneel Parket en de externe omgeving. Mede daardoor ben je een strategisch adviseur voor het management van het Functioneel Parket en de voorzitter van de stuur- en weegploeg Zorgfraude. Je werkt nauw samen met de informatie-officier en de zaaksofficieren die actief zijn op dit terrein.

Verder ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding, aansturing en uitvoering van complexe projecten, en voor de voorbereiding, ontwikkeling, invoering en evaluatie van beleid en wetgeving op het gebied van zorgfraude. Hiervoor signaleer, volg en analyseer je ontwikkelingen binnen en buiten het Openbaar Ministerie. Deze ontwikkelingen werk je uit in oplossingsrichtingen, je onderzoekt de haalbaarheid van voorstellen en de samenhang met andere ontwikkelingen.

Je bent verantwoordelijk voor de in- en externe afstemming met ketenpartners, andere organisaties en belangenvertegenwoordigers. Je adviseert in de vorm van commentaren, analyses en bijdragen aan visies, plannen en beslisdocumenten. Daarnaast begeleid je beleids- en beleidsondersteunende medewerkers. Hoewel jouw werkzaamheden vooral betrekking hebben op de aanpak van zorgfraude, kun je binnen het Functioneel Parket flexibel worden ingezet.

 • Je hebt een afgeronde universitaire opleiding Nederlands recht of bestuurskunde en aantoonbare werkervaring.
 • Je hebt grondige kennis van het Openbaar Ministerie, beleidsprocessen en wet- en regelgeving.
 • Je hebt ruime kennis van methoden, technieken en instrumenten voor project- en procesmanagement, beleidsontwikkeling en implementatie.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van het zorgdomein.
 • Je beschikt over uitstekende netwerk- en adviesvaardigheden.
 • Je bent in staat om snel te werken, verschillen te overbruggen en partijen bij elkaar te brengen, zonder daarbij de belangen van het Openbaar Ministerie uit het oog te verliezen.
 • Je kunt je uitstekend uitdrukken in de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je beschikt over strategisch inzicht in maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen en weet deze om te zetten in concrete handelingsmogelijkheden.
 • Je bent in staat om boven de materie uit te stijgen, innovatief te zijn en verbanden te leggen.
 • Je levert een betekenisvolle bijdrage aan de kracht van het team.
 • Je bent flexibel, zelfstandig, klantgericht en kunt goed plannen en organiseren.
Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden
 • De functie is gewaardeerd als senior beleidsmedewerker schaal 12 BBRA met een maximum van € 5.219,05 bruto per maand. Inpassing in de aanloopschaal 11 BBRA behoort tot de mogelijkheden.
 • Het betreft een vaste aanstelling. Een detachering vooraf, dan wel een proeftijdaanstelling, behoort tot de mogelijkheden.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en insiderregeling zijn een vereiste.
De organisatie - Ministerie van Veiligheid en Justitie, Openbaar Ministerie

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Veiligheid en Justitie verdedigt en beschermt de rechtsorde.

Openbaar Ministerie
Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt voor opsporing en vervolging van strafbare feiten. Dat doen we samen met de politie en andere opsporingsdiensten. Bij strafbare feiten kan het gaan om overtredingen en misdrijven, variërend van winkeldiefstal tot moord. Na opsporing beslist het OM of het de zaak zelf verder afhandelt of dat verdachten voor de rechter moeten verschijnen. Het OM ziet toe op een correcte uitvoering van vonnissen: het betalen van geldboetes, het uitzitten van gevangenisstraffen of het uitvoeren van taakstraffen. Onze ruim vijfduizend medewerkers houden zich in alle gevallen bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het OM zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

De afdeling - Functioneel Parket, team Beleid en Strategie

Het Functioneel Parket is het landelijk onderdeel van het Openbaar Ministerie (OM), gespecialiseerd in complexe zaken op het gebied van fraude, milieucriminaliteit en het afpakken van crimineel vermogen. Op deze onderwerpen worden opsporingsonderzoeken gedaan en strafzaken behandeld. Daarnaast levert het Functioneel Parket expertise over deze onderwerpen aan andere onderdelen van het OM.

Het optreden van het OM heeft alleen maatschappelijke betekenis als de gepleegde interventies zichtbaar, merkbaar en herkenbaar zijn voor slachtoffers, daders en hun omgeving. Daarom richt het Functioneel Parket zich op zaken waarmee effect wordt gesorteerd en die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke misstanden. In die zaken krijgen criminelen straf voor hun handelen en wordt het verdiende geld afgepakt.

Het Functioneel Parket is een landelijk onderdeel wat is gevestigd in Amsterdam, Rotterdam, Den Bosch, Zwolle en Leeuwarden.

Het Functioneel Parket is een professionele organisatie die kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan en streeft naar een optimale samenwerking met alle ketenpartners. Wij bieden medewerkers verantwoordelijkheid en zelfstandigheid in een dynamische juridische omgeving. Goed opgeleide en veranderingsgerichte medewerkers vormen daarbij de essentiële factor.

Team Beleid en Strategie
Het team Beleid en Strategie (B&S) is een jonge dynamische afdeling die in het midden van de organisatie staat. De medewerkers vertalen politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. In nauwe samenwerking met het primaire proces worden zo de door het OM beoogde maatschappelijke effecten bereikt. Verbinding leggen tussen de in- en externe omgeving van het Functioneel Parket staat hierbij centraal.

Het team heeft een belangrijke rol bij het positioneren van het Functioneel Parket op diverse beleidsportefeuilles op de terreinen fraudebestrijding, milieucriminaliteit en afpakken. Zij adviseren en faciliteren daarbij onder meer de parketleiding en de landelijk officieren. Het team brengt verbinding en samenhang aan tussen de verschillende portefeuilles en vertaalt operationele onderwerpen en ontwikkelingen die boven portefeuilles uitstijgen naar concreet beleid.

Vanuit B&S worden bovendien alternatieve handhavingsmethoden en een probleemgerichte aanpak vormgegeven. Het team is initiatiefrijk en anticipeert op ontwikkelingen en de actualiteit binnen de verschillende beleidsonderwerpen en operationele actualiteit. Samenwerken en omgevingsbewustzijn spelen hierin een belangrijke rol.

Functiegroep

Deze vacature valt in de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker. Binnen het Functiegebouw Rijk staat deze functiegroep omschreven als: zorgt voor de voorbereiding, ontwikkeling, implementatie, uitvoering en evaluatie van beleid, gericht op een of meer afgeronde inhoudelijke beleids(deel)terreinen.

Wil je meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker en de betreffende doorgroeimogelijkheden te weten komen, ga dan naar het .

Om functies van medewerkers te beschrijven, werkt het Rijk met functiegroepen. Bijvoorbeeld de functiegroep beleidsmedewerker. Voorheen hadden ministeries en grote diensten, zoals de Belastingdienst en Rijkswaterstaat, hun eigen functiebeschrijvingen. Hierdoor waren functies moeilijk vergelijkbaar en hadden medewerkers weinig inzicht in welk soortgelijk werk binnen het Rijk aanwezig is en wat alternatieve loopbaanmogelijkheden zijn.

De ruim 30.000 functiebeschrijvingen zijn nu ingewisseld voor slechts 52 functiegroepen. Er is één gemeenschappelijk taal ontstaan waardoor vergelijkbaarheid tussen functies nu wel mogelijk is en de verschillende loopbaanmogelijkheden binnen het Rijk zichtbaar worden. Met de nieuwe resultaat- en ontwikkelgerichte functieprofielen worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van concrete werk- en ontwikkelafspraken.

De 52 functieprofielen staan beschreven in de website Functiegebouw Rijk. De website laat ook passende vacatures zien en de stappen die medewerkers in hun loopbaan kunnen maken.

Heb je een vraag of een suggestie om WerkenvoorNederland te verbeteren, neem dan met ons op.

Extra informatie

Plaats
Amsterdam
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Noord-Holland | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.