Helaas, deze vacature is niet actief.

Senior businessanalist in waren

Beschrijving

Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen

Een veilige en rechtvaardige samenleving is belangrijk voor ons allemaal. De Dienst Justitiële Inrichtingen werkt hieraan en is continu bezig om verder te professionaliseren. Als senior businessanalist help jij ons om de informatievoorziening, en dus onze veiligheid, op een nog hoger peil te brengen.

Als senior businessanalist bij de Directie Informatievoorziening (DI) inventariseer en analyseer je de informatiebehoefte. Je houdt je bezig met voorstellen voor vernieuwing en aanpassing van bedrijfsprocessen. Je stelt businesscases op, doet projectvoorstellen, maakt beleidsnotities, geeft presentaties en stelt vraagspecificaties op.

Je bent (eind)verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van onderzoeken van de informatievoorziening en de bedrijfsprocessen waarbij aspecten als efficiency, effectiviteit en kwaliteit leidend zijn. Je doet dit onder andere door het uitvoeren van impact- en procesanalyses en het opstellen van business cases.

Jouw taken

 • Je stelt complexe business cases op.

 • Je analyseert en adviseert over bedrijfsprocessen en beleid en de effecten daarvan op (bestuurlijke) informatievoorziening.

 • Je neemt de leiding tijdens de vraagarticulatie van de business en doet voorstellen voor de gewenste informatievoorziening.

 • Je voert zelfstandig, en in overleg met de business, onderzoek uit naar de haalbaarheid en impact van de functionele behoefte.

 • Je bouwt een relevant netwerk op en onderhoudt deze voor de uitwisseling van kennis.

 • Je bereidt samen met de informatiemanager de besluitvorming voor naar de portfolioboard (iBoard) op hoofddirectieniveau.

 • Je detecteert en analyseert ontwikkelingen (wetgeving, technologie, bedrijfsvoering, organisatie) en vertaalt deze naar consequenties voor de informatievoorziening van bedrijfsonderdelen.

 • Je stelt onderzoeksrapporten, probleemanalyses, presentaties en annotaties op en overlegt met verschillende specialismen.

 • Je draagt bij aan het opstellen van de meerjarige informatiestrategie voor de DI, het meerjarige informatie- en bestedingenplan DJI en ad-hoc beleidsadviezen.

 • Je stemt je bijdrage af met deskundigen en specialisten met verantwoordelijke directeuren en lijnmanagers, vertegenwoordigers van het departement of ketenpartners.

 • Je adviseert de informatiemanager, de Chief Information Officer (CIO) en businessmanagers over beleidskaders, standaards en richtlijnen voor de inrichting en besturing van de informatievoorziening en -huishouding.

Je stelt complexe business cases op.

Je analyseert en adviseert over bedrijfsprocessen en beleid en de effecten daarvan op (bestuurlijke) informatievoorziening.

Je neemt de leiding tijdens de vraagarticulatie van de business en doet voorstellen voor de gewenste informatievoorziening.

Je voert zelfstandig, en in overleg met de business, onderzoek uit naar de haalbaarheid en impact van de functionele behoefte.

Je bouwt een relevant netwerk op en onderhoudt deze voor de uitwisseling van kennis.

Je bereidt samen met de informatiemanager de besluitvorming voor naar de portfolioboard (iBoard) op hoofddirectieniveau.

Je detecteert en analyseert ontwikkelingen (wetgeving, technologie, bedrijfsvoering, organisatie) en vertaalt deze naar consequenties voor de informatievoorziening van bedrijfsonderdelen.

Je stelt onderzoeksrapporten, probleemanalyses, presentaties en annotaties op en overlegt met verschillende specialismen.

Je draagt bij aan het opstellen van de meerjarige informatiestrategie voor de DI, het meerjarige informatie- en bestedingenplan DJI en ad-hoc beleidsadviezen.

Je stemt je bijdrage af met deskundigen en specialisten met verantwoordelijke directeuren en lijnmanagers, vertegenwoordigers van het departement of ketenpartners.

Je adviseert de informatiemanager, de Chief Information Officer (CIO) en businessmanagers over beleidskaders, standaards en richtlijnen voor de inrichting en besturing van de informatievoorziening en -huishouding.

 • Je hebt een afgeronde universitaire opleiding, bij voorkeur in de richting bedrijfskunde, bedrijfskundige informatica of bestuurlijke informatica.

 • Je onderhoudt actief jouw vakinhoudelijke kennis als professional.

 • Je hebt aantoonbare ervaring met het opstellen van complexe businesscases.

 • Je hebt ruime ervaring met het analyseren van en het adviseren over bedrijfsprocessen en de effecten daarvan op (bestuurlijke) informatievoorziening, bij voorkeur in ketensamenwerkingsverband.

 • Je hebt kennis van en praktijkervaring met vraagarticulatie en kunt deze omzetten naar passende IV oplossingen, hierbij maak je gebruik van verschillende methoden en technieken (interviews, workshops, documentanalyses).

 • Je hebt kennis van en ervaring met diverse projectmanagementmethoden en technieken.

 • Je hebt kennis van en praktijkervaring met visieontwikkeling en kunt dit vertalen naar breed gedragen, praktisch toepasbare en begrijpelijke visiedocumenten en adviezen op bestuurlijk niveau

 • Je bent organisatie- en bestuurssensitief, omgevingsbewust en analytisch.

 • Je bent communicatief vaardig, kunt goed netwerken en hebt het vermogen om mensen te beïnvloeden en te overtuigen.

 • Je denkt in oplossingen en bent hierin creatief en resultaatgericht.

Je hebt een afgeronde universitaire opleiding, bij voorkeur in de richting bedrijfskunde, bedrijfskundige informatica of bestuurlijke informatica.

Je onderhoudt actief jouw vakinhoudelijke kennis als professional.

Je hebt aantoonbare ervaring met het opstellen van complexe businesscases.

Je hebt ruime ervaring met het analyseren van en het adviseren over bedrijfsprocessen en de effecten daarvan op (bestuurlijke) informatievoorziening, bij voorkeur in ketensamenwerkingsverband.

Je hebt kennis van en praktijkervaring met vraagarticulatie en kunt deze omzetten naar passende IV oplossingen, hierbij maak je gebruik van verschillende methoden en technieken (interviews, workshops, documentanalyses).

Je hebt kennis van en ervaring met diverse projectmanagementmethoden en technieken.

Je hebt kennis van en praktijkervaring met visieontwikkeling en kunt dit vertalen naar breed gedragen, praktisch toepasbare en begrijpelijke visiedocumenten en adviezen op bestuurlijk niveau

Je bent organisatie- en bestuurssensitief, omgevingsbewust en analytisch.

Je bent communicatief vaardig, kunt goed netwerken en hebt het vermogen om mensen te beïnvloeden en te overtuigen.

Je denkt in oplossingen en bent hierin creatief en resultaatgericht.

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand.
De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden

Je brief met CV ontvangen wij graag via de link op of

Sollicitanten in dienst van de Rijksoverheid met een aanwijzing als VWNW- of (medisch) herplaatsingskandidaat verzoeken wij een voordracht van leidinggevende of mobiliteitsadviseur aan te leveren en tevens een kopie van de aanwijzingsbrief. 

De organisatie - Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Veiligheid en Justitie verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 72.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 14.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrisch centra en detentiecentra. Het is zowel veelzijdig als boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

De afdeling - Directie Informatievoorziening, bureau Informatiemanagement

De Directie Informatievoorziening (DI) is onderdeel van het hoofdkantoor Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en is de ICT-regieorganisatie voor DJI. De directie zorgt voor een toekomstvaste en samenhangende informatievoorziening in de volledige breedte van de DJI-organisatie. Daarom sturen we ook leveranciers en de integratie van architectuur- en procesintegratieoplossingen aan. De directie staat in dienst van haar (zeer diverse) opdrachtgevers. De IT-portfolioboard (iBoard) houdt op het niveau van de hoofddirectie de voortgang, ontwikkelrichting en financiering van diverse projecten goed in de gaten en stuurt de gehele projectportfolio aan. Onze belangrijkste leverancier is SSC-I, de interne ICT-project- en beheerorganisatie van DJI.

Bij de directie werken ruim 125 medewerkers: informatiemanagers, businessanalisten, projectleiders, functioneel beheerders en dienstenmanagers. Het is onze ambitie om de informatievoorziening van DJI de komende jaren grondig te verbeteren en op onderdelen fundamenteel te vernieuwen.

Bureau Informatiemanagement Bureau Informatiemanagement (IM) vormt samen met de afdeling Functioneel Beheer en de afdeling Dienstenmanagement de Informatievoorzieningsdienst (IVD). Binnen de DI werkt IM nauw samen met de overige afdelingen binnen de directie: Projecten en Programma’s en het CIO-office. De directie staat onder leiding van de CIO van DJI en ondersteunt, adviseert en faciliteert de business. Daarnaast vervult zij een belangrijke regiefunctie als intermediair tussen vraag en aanbod. Binnen Bureau Informatiemanagement werken de Informatiemanager, de domeinarchitect en de business analist nauw met elkaar samen, ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid en expertise. De business analist is de spin in het web waar het gaat om het specificeren en vertalen van functionele wensen en eisen naar IV oplossingen. De BA staat in nauw contact met de collega’s uit het primair proces.

IM levert onder meer de onderstaande producten en diensten:

 • het (meerjarig) informatie- en bestedingsplan voor DJI;

 • een bijdrage aan de I-strategie van DJI;

 • een periodieke inventarisatie van klantwensen;

 • het opbouwen en onderhouden van een (advies)relatie met opdrachtgevers en stakeholders in de DJI-organisatie en daarbuiten (ketenpartners);

 • projectvoorstellen als basis voor bestuurlijke besluitvorming (iBoard) gebaseerd op het informatieplan;

 • het opstellen van businesscases, projectstartarchitecturen en projectbriefings;

 • het faciliteren van de compacte stuurgroepen en voorzitten van de klankbordgroep;

 • de wensen/eisen aan nieuwe diensten en/of functionaliteit;

 • het geven van leiding aan IVD-brede domeinteams;

 • domeinarchitectuur van een organisatieonderdeel of een kennisgebied.

het (meerjarig) informatie- en bestedingsplan voor DJI;

een bijdrage aan de I-strategie van DJI;

een periodieke inventarisatie van klantwensen;

het opbouwen en onderhouden van een (advies)relatie met opdrachtgevers en stakeholders in de DJI-organisatie en daarbuiten (ketenpartners);

projectvoorstellen als basis voor bestuurlijke besluitvorming (iBoard) gebaseerd op het informatieplan;

het opstellen van businesscases, projectstartarchitecturen en projectbriefings;

het faciliteren van de compacte stuurgroepen en voorzitten van de klankbordgroep;

de wensen/eisen aan nieuwe diensten en/of functionaliteit;

het geven van leiding aan IVD-brede domeinteams;

domeinarchitectuur van een organisatieonderdeel of een kennisgebied.

Functiegroep

Deze vacature valt in de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering. Binnen het Functiegebouw Rijk staat deze functiegroep omschreven als: ontwikkelt, adviseert en implementeert en/of houdt toezicht op inhoudelijk meer of minder complexe bedrijfsvoeringproducten en/of -processen.

Wil je meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering en de betreffende doorgroeimogelijkheden te weten komen, ga dan naar het .

Om functies van medewerkers te beschrijven, werkt het Rijk met functiegroepen. Bijvoorbeeld de functiegroep beleidsmedewerker. Voorheen hadden ministeries en grote diensten, zoals de Belastingdienst en Rijkswaterstaat, hun eigen functiebeschrijvingen. Hierdoor waren functies moeilijk vergelijkbaar en hadden medewerkers weinig inzicht in welk soortgelijk werk binnen het Rijk aanwezig is en wat alternatieve loopbaanmogelijkheden zijn.

De ruim 30.000 functiebeschrijvingen zijn nu ingewisseld voor slechts 52 functiegroepen. Er is één gemeenschappelijk taal ontstaan waardoor vergelijkbaarheid tussen functies nu wel mogelijk is en de verschillende loopbaanmogelijkheden binnen het Rijk zichtbaar worden. Met de nieuwe resultaat- en ontwikkelgerichte functieprofielen worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van concrete werk- en ontwikkelafspraken.

De 52 functieprofielen staan beschreven in de website Functiegebouw Rijk. De website laat ook passende vacatures zien en de stappen die medewerkers in hun loopbaan kunnen maken.

Heb je een vraag of een suggestie om WerkenvoorNederland te verbeteren, neem dan met ons op.

Extra informatie

Plaats
waren
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Mecklenburg-Vorpommern | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.