Helaas, deze vacature is niet actief.

Landschapsontwerper in waren

Beschrijving

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

Het Rijksvastgoedbedrijf onderhoudt en beheert een omvangrijke portefeuille van vastgoedobjecten, zowel binnen als buiten Nederland. Ben jij die ervaren landschapsontwerper die met creativiteit, visie en ambitie zowel grote als kleine projecten voor het Rijksvastgoedbedrijf vormgeeft?

Bij de sectie Stedelijke Inrichting van het Rijksvastgoedbedrijf stap je in een dynamische werkomgeving, waarin jouw takenpakket gevarieerd is. De schaal en complexiteit van de projecten in je werkportefeuille loopt erg uiteen. Je werkt bijvoorbeeld aan landschappelijke inpassing van grootschalige infrastructuur en stedenbouwkundige ontwikkelingen, maar ook aan vormgeving van kleinschalige inrichtingselementen voor de buitenruimte van het Rijksvastgoed.

Jij maakt voor deze projecten zelfstandig ontwerpschema’s en visuals, waarmee je een realistisch eindbeeld kunt presenteren. Je houdt in je ontwerpen en adviezen rekening met de eenheid en samenhang tussen de elementen van de openbare ruimte en de verstedelijkte omgeving. Deze integrale benadering vertaal je naar de opdrachten, ontwerpen en adviezen, waarin je, binnen de gestelde kaders, lef en eigenzinnigheid laat zien. Met jouw enthousiasmerende persoonlijkheid ben je een positieve aanvulling op ons team.

 • Je beschikt over een afgeronde opleiding tuin- en landschapsinrichting op aantoonbaar hbo-niveau.
 • Je hebt minimaal drie jaar relevante ervaring in een functie als landschapsontwerper of senior ontwerper openbare ruimte en je hebt ervaring met het opstellen en/of vertalen van functionele programma’s van eisen, het opstellen van adviesrapportages en het begeleiden van (complexe) projecten.
 • Je bent gewend om te werken in (project)teams en kunt daarbij over de grenzen van het eigen vakgebied heen kijken.
 • Je bent alert op (mogelijke) voor het vakgebied relevante wijzigingen in wet- en regelgeving, normering of beleid en je kunt die adequaat vertalen naar advies.
 • Je hebt ervaring met én een visie op participatie en besluitvorming in buitenruimteprocessen.
 • Je hebt een vlotte pen, een goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en Engels, en een flinke dosis overtuigingskracht. 
 • Je hebt aantoonbare ervaring met de programma’s AutoCAD, Adobe InDesign, Illustrator en/of Photoshop.
 • Je kunt goed analyseren, en plannen en organiseren.
 • Je weet zaken te implementeren, bent organisatiesensitief en kunt goed samenwerken.
 • Je bent creatief en flexibel, en blijft jezelf voortdurend ontwikkelen.
Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
 • In het (eventueel) eerste gesprek laten we ons graag verrassen door een representatieve portfolio.
 • Omdat je werkt op een locatie van het ministerie van Defensie vindt er mogelijk een screening door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Defensie (MIVD) plaats. Nadat de MIVD een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) heeft afgegeven, kun je aangesteld worden bij het Rijksvastgoedbedrijf.
 • Aangezien het Rijksvastgoedbedrijf van zestien naar vijf vestigingen gaat, is het mogelijk dat je op termijn op een andere locatie komt te werken. 
De organisatie - Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

Het ministerie van BZK waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.

'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.'

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is verantwoordelijk voor de grootste vastgoedportefeuille van Nederland met een omvang van 81.000 hectare en 13,3 miljoen m2 bruto vloeroppervlak. De medewerkers ontwikkelen en beheren een unieke vastgoedportefeuille met onder andere rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Het Rijksvastgoedbedrijf is op 1 juli 2014 ontstaan uit de fusie van vastgoedonderdelen van het ministerie van Defensie, de Dienst Vastgoed Defensie, de Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed en –ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed van het ministerie van BZK.

De afdeling - Directie Vastgoed Beheer, afdeling Expertisecentrum Techniek, sectie Stedelijke Inrichting

De directie Vastgoedbeheer is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van gebouwen, gebouwgebonden installaties, terreinen en infrastructuur en gronden van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), zowel in de fase van (tijdelijk) gebruik als leegstand. Bij specialties betreft dit panden, terreinen en gronden die onlosmakelijk verbonden zijn met het primaire proces. Bij kantoren betreft dit panden waar het primaire proces in kan worden uitgevoerd. Daarnaast realiseert de directie de kleinere projecten die het gevolg zijn van (her)ontwikkeling, transformatie of transacties.

Expertisecentrum Techniek
De afdeling Expertisecentrum Techniek (ECT) heeft als taak de verschillende werkprocessen te ondersteunen met technische expertise en daarmee bij te dragen aan een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. Ook houdt ECT zich bezig met het leveren van producten voor dagelijks en planbaar onderhoud, projecten, keuringen en inspecties waarvoor de specialistische capaciteit te klein is om te verdelen. De afdeling is integraal verantwoordelijk voor de RVB-brede afstemming met betrekking tot kennismanagement.

De afdeling Expertisecentrum Techniek bestaat uit zes secties, waaronder de sectie Stedelijke Inrichting. Deze sectie is verantwoordelijk voor de specialistische kennis op het gebied van de vakgebieden landschapsarchitectuur, en de inrichting en het beheer van de stedelijke buitenruimte. De sectie levert ontwerpen, adviezen en producten aangaande planvorming, techniek, beheer en onderhoud, en de daaraan gerelateerde bedrijfsvoeringsvraagstukken. Tevens levert de sectie capaciteit aan de secties Civiele Infrastructuur, Natuur, Realisatie, en Transacties en Projecten voor het realiseren van programma’s. 

De sectie:

 • analyseert en adviseert op het gebied van ruimtelijke en technische kwaliteit, veiligheid en gezondheidsrisico’s, en duurzaamheid bij de voorbereiding en realisatie van projecten en beheer- en onderhoudsvraagstukken;
 • stelt specialistisch onderzoek en advies op of laat dit doen;
 • adviseert ten aanzien van consequenties van ontwikkelingen in het vakgebied op het vastgoedbeleid en de wijze waarop met deze consequenties moet worden omgegaan;
 • adviseert bij het tot stand komen van programma’s van wensen c.q. eisen;
 • beoordeelt en adviseert over kwaliteit van plannen en ontwerpen, en het beheersen van technische risico’s;
 • stelt kaders bij de voorbereiding van projecten door analyseren van opdrachten, stelt technische eisen en randvoorwaarden, scenario’s en alternatieven op, en raamt de kosten;
 • toetst producten van de markt;
 • voert inspecties uit, en stelt daaruit voortvloeiende onderhoudsmaatregelen en onderhoudsprogramma’s op.
 • stelt ruimtelijke inrichtingsplannen en beheervisies op;
 • bereidt inrichtings- en onderhoudsprojecten technisch voor;
 • adviseert inzake wet- en regelgeving, beleid, normen en kaders;
 • richt het kennismanagement in op het gebied van voornoemde vakgebieden binnen de directie en stemt daarover RVB-breed af.

Functiegroep

Deze vacature valt in de functiegroep Senior Med. Vastgoed en Infrastructuur. Binnen het Functiegebouw Rijk staat deze functiegroep omschreven als: levert operationele producten en diensten op het gebied van verwerving, (her)ontwikkeling, realisatie, beheer, onderhoud, instandhouding en afstoting van (rijks)vastgoed en (rijks)infrastructuur.

Wil je meer over de functiegroep Senior Med. Vastgoed en Infrastructuur en de betreffende doorgroeimogelijkheden te weten komen, ga dan naar het .

Om functies van medewerkers te beschrijven, werkt het Rijk met functiegroepen. Bijvoorbeeld de functiegroep beleidsmedewerker. Voorheen hadden ministeries en grote diensten, zoals de Belastingdienst en Rijkswaterstaat, hun eigen functiebeschrijvingen. Hierdoor waren functies moeilijk vergelijkbaar en hadden medewerkers weinig inzicht in welk soortgelijk werk binnen het Rijk aanwezig is en wat alternatieve loopbaanmogelijkheden zijn.

De ruim 30.000 functiebeschrijvingen zijn nu ingewisseld voor slechts 52 functiegroepen. Er is één gemeenschappelijk taal ontstaan waardoor vergelijkbaarheid tussen functies nu wel mogelijk is en de verschillende loopbaanmogelijkheden binnen het Rijk zichtbaar worden. Met de nieuwe resultaat- en ontwikkelgerichte functieprofielen worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van concrete werk- en ontwikkelafspraken.

De 52 functieprofielen staan beschreven in de website Functiegebouw Rijk. De website laat ook passende vacatures zien en de stappen die medewerkers in hun loopbaan kunnen maken.

Heb je een vraag of een suggestie om WerkenvoorNederland te verbeteren, neem dan met ons op.

Extra informatie

Plaats
waren
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Mecklenburg-Vorpommern | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.