Helaas, deze vacature is niet actief.

Adviseur elektrotechniek in hem

Wat wij bieden:

  Beschrijving

  Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

  Taakgebieden

  Als adviseur elektrotechniek zet je jouw kennis en adviesvaardigheden in om integraal advies te geven in het adviesteam waarin je samenwerkt. De inhoudelijke advisering betreft energievoorziening, noodstroom, verlichting, elektrische installaties en bekabeling. Het betreft de gebouwgebonden installaties en terreinvoorzieningen, in de breedte van het elektrotechnische vakgebied en op raakvlakken zoals telecommunicatie, installaties brandveiligheid, ICT (bekabeling), regeltechniek of beveiliging. Je begrijpt de samenhang tussen de verschillende disciplines en kunt daarom ook een coördinerende rol oppakken.

  Als adviseur elektrotechniek ben je vanuit het Rijksvastgoedbedrijf betrokken vanaf het eerste moment van de huisvestingsvraag tot aan de uiteindelijke oplevering. Dat maakt dat je op verschillende momenten invloed uitoefent vanuit jouw expertise. De initiatieffase heeft daarbij de grootste aandacht. In een technisch adviesteam vertaal je de klantvraag naar het technisch programma van eisen en een kostenraming. Je adviseert over de haalbaarheid van klantwensen en je bent betrokken in de aanbestedingsfase om de juiste partijen te selecteren. Vanaf het moment dat ontwerpende partijen aan de slag gaan toets je in alle fasen de concepten, ontwerpen en gerealiseerde oplossingen. Het gaat niet alleen om de inhoud van jouw advies, maar ook hoe je dit bij jouw collega's en aan de opdrachtgever kunt overbrengen. Je opereert in een integraal team met verschillende disciplines (bouwkunde, werktuigbouw, elektrotechniek, beveiliging, architectuur, constructie, brandveiligheid en veiligheid). Daardoor zie je veel van andere disciplines maar heb je er ook rekening mee te houden. De opgaven waaraan je werkt betreffen nieuwbouw en grotere verbouwingen. Advies over onderhoud ligt met name bij andere afdelingen.

  Wat biedt ons team?

  Naast de adviserende rol binnen de bouw- en vastgoedwereld, werk je nauw samen in een afdeling van circa 100 collega’s met alle disciplines. Je werkt vanuit de sectie Technisch Advies 1 of 2, met circa 10 directe collega’s Elektrotechniek. De werkzaamheden vinden altijd in multidisciplinaire adviesteams plaats. Je hebt de verantwoordelijkheid over jouw eigen projecten, waarbij je voor complexe situaties gemakkelijk collegiaal kunt afstemmen. Kennis delen, normeringen en mogelijkheden voor innovatie bespreek je met vakgerelateerde collega’s in de kennislijn Elektrotechniek. Hierin worden ook de beschikbare formats en standaarden besproken en actueel gehouden. Onderlinge communicatie is open en laagdrempelig en gaat eenvoudig over de grenzen heen tussen disciplines, secties of afdelingen.

  Jouw leidinggevende is iemand die de verantwoordelijkheid voor het resultaat daadwerkelijk bij jou neerlegt. Daarbij vertrouwt hij op jouw professionele houding, maar is hij graag goed geïnformeerd. Samen met hem stem je een werkpakket samen waarin je je kennis en vaardigheden optimaal kunt inzetten en dat aansluit bij je ambities en ontwikkeling. Doorontwikkeling van kennis en vaardigheden zijn belangrijk. Hier wordt nadrukkelijk op geïnvesteerd via bijvoorbeeld trainingen, intervisie en coaching.

  Kennis en ervaring

  Om de functie goed te kunnen uitoefenen moet je diepgaande kennis hebben van elektrotechniek een aangrenzende gebieden. Je weet de raakvlakken met de andere disciplines vlot te benoemen en daarmee af te stemmen. Je bent gericht op innovaties in het vakgebied en weet marktpartijen uit te dagen innovatieve concepten toe te passen en je kennis met hen te delen. Dit vraagt van jou dat je je ideeën goed kunt overbrengen in expertbijeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en daarbij oog houdt voor ieders verantwoordelijkheid.

  Wij zoeken een sterke adviseur die beschikt over HBO+ werk- en denkniveau, verkregen door opleiding en ervaring. Je hebt een relevante elektrotechnische opleiding op ten minste HBO niveau afgerond. Je hebt ervaring met adviseren in technische teams en affiniteit met politiek- bestuurlijke verhoudingen.

  De unieke portefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf (kantoren, musea, gevangenissen, defensie, gerechtsgebouwen, huisvesting koninklijk huis) vraagt om verdieping in de specifieke gebruikers en schakelsnelheid tussen de diverse opgaven. Het ene moment geef je advies op hoofdlijnen met algemene kaders; het andere moment duik je in de details om haalbaarheidsanalyse uit te voeren.

  In deze functie adviseer je primair vanuit je expertise enkun je ook coördinerende werkzaamheden verrichten bij de aansturing van het technische adviesteam. Dit doe je als ‘adviesverantwoordelijke’ vanuit de inhoud en altijd in goede samenwerking met de eindverantwoordelijke projectmanager.

  Competenties

  In de advisering heb je een integrale benadering waarbij je de raakvlakken met andere disciplines snel weet te vinden. Je bent iemand die van nature doorvraagt en ook moeilijke boodschappen gepast kunt overbrengen. Waar nodig kun je snel schakelen tussen eenvoudige en complexe vraagstukken waarbij je effectief weet te variëren in diepgang en snelheid in je advies. Je hebt een goed analytisch vermogen en kunt partijen overtuigen. Daarbij ben je organisatie- en bestuurssensitief, kun je goed plannen en organiseren en zoek je mogelijkheden om je kennisniveau en adviescompetenties verder te ontwikkelen.

  In de rol van adviesverantwoordelijke ben je samenwerkingsgericht en kun je goed teams aansturen.

  Overige arbeidsvoorwaarden

  Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

  Bijzonderheden

  Als de werkzaamheden plaatsvinden op een locatie van het Ministerie van Defensie zal er een screening door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Defensie (MIVD) plaatsvinden. Voor de uitoefening van uw werkzaamheden bij het Rijksvastgoedbedrijf is een veiligheidsonderzoek aan de orde. U wordt geacht daar dan aan mee te werken.

  De werkzaamheden vinden plaats vanuit de standplaats Den Haag.

   

   

  De organisatie - Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

  Het ministerie van BZK waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.

  'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.'

  Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is verantwoordelijk voor de grootste vastgoedportefeuille van Nederland met een omvang van 81.000 hectare en 13,3 miljoen m2 bruto vloeroppervlak. De medewerkers ontwikkelen en beheren een unieke vastgoedportefeuille met onder andere rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

  Het Rijksvastgoedbedrijf is op 1 juli 2014 ontstaan uit de fusie van vastgoedonderdelen van het ministerie van Defensie, de Dienst Vastgoed Defensie, de Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed en –ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed van het ministerie van BZK.

  De afdeling - Directie Transities en Projecten-Afdeling Architectuur en Techniek/Sectie Technisch Advies

  De directie

  Afdeling Architectuur & Techniek

  De afdeling A&T bestaat uit zes secties: Masterplannen en Transformaties, Nieuwbouw en Transformaties, Veiligheid & Gezondheid, Duurzaamheid & Comfort, Technisch Advies 1 en Technisch Advies 2. De afdeling is verantwoordelijk voor de technische en architectonische kwaliteit bij complexe en programmatische projecten en zorgt voor de borging hiervan in projecten. De experts kunnen de technische risico's in de (pre)planvorming, uitvoering en bij de exploitatie benoemen en beheersen. Dit vraagt om kennis op het gebied van bouw- en installatietechniek, veiligheid & gezondheid, duurzaamheid, comfort, architectuur en bouwkosten.

  Directie Transacties en Projecten

  De directie T&P is de schakel naar de vastgoed- en bouwmarkt. De directie is verantwoordelijk voor het optimaliseren van de vastgoedportefeuille van het RVB aan de door de Rijksdienst gestelde eisen. De directie T&P zorgt onder andere voor het uitvoeren van de RVB-portefeuillestrategie, het realiseren van omvangrijke verkoopopgaven van vastgoed, het generen van inkomsten door gebruik van vastgoed en het contracteren van nieuwbouw. Ook het afsluiten van (bijzondere)contracten zoals erfpacht/pacht, huur, medegebruik, bijzonder beheer (bodem, landingsrechten, zendmasten, windmolens, veren, tankstations) behoren tot de kerntaken van de directie T&P. De directie bestaat uit de afdelingen Projecten, Verkoop, Verhuur & Taxaties, Inkoop & Contractmanagement, Architectuur & Techniek en het Bedrijfsbureau.

  Positie

  De functie is hiërarchisch gepositioneerd onder het hoofd van sectie Technisch Advies 1 en 2.

  Functiegroep

  Deze vacature valt in de functiegroep Expert Vastgoed en Infrastructuur. Binnen het Functiegebouw Rijk staat deze functiegroep omschreven als: ontwikkelt, levert en implementeert producten en diensten op tactisch/strategisch niveau ten behoeve van verwerving, (her)ontwikkeling, realisatie, beheer, onderhoud, instandhouding en afstoting van (rijks)vastgoed en (rijks)infrastructuur.

  Wil je meer over de functiegroep Expert Vastgoed en Infrastructuur en de betreffende doorgroeimogelijkheden te weten komen, ga dan naar het .

  Om functies van medewerkers te beschrijven, werkt het Rijk met functiegroepen. Bijvoorbeeld de functiegroep beleidsmedewerker. Voorheen hadden ministeries en grote diensten, zoals de Belastingdienst en Rijkswaterstaat, hun eigen functiebeschrijvingen. Hierdoor waren functies moeilijk vergelijkbaar en hadden medewerkers weinig inzicht in welk soortgelijk werk binnen het Rijk aanwezig is en wat alternatieve loopbaanmogelijkheden zijn.

  De ruim 30.000 functiebeschrijvingen zijn nu ingewisseld voor slechts 52 functiegroepen. Er is één gemeenschappelijk taal ontstaan waardoor vergelijkbaarheid tussen functies nu wel mogelijk is en de verschillende loopbaanmogelijkheden binnen het Rijk zichtbaar worden. Met de nieuwe resultaat- en ontwikkelgerichte functieprofielen worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van concrete werk- en ontwikkelafspraken.

  De 52 functieprofielen staan beschreven in de website Functiegebouw Rijk. De website laat ook passende vacatures zien en de stappen die medewerkers in hun loopbaan kunnen maken.

  Heb je een vraag of een suggestie om WerkenvoorNederland te verbeteren, neem dan met ons op.

  Extra informatie

  Plaats
  hem
  Dienstverbanden
  Fulltime (startersfunctie)

  Hem | Noord-Holland | Fulltime (startersfunctie)

  Schrijf je nu in!

  Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

  DIRECT INSCHRIJVEN

  We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.