Helaas, deze vacature is niet actief.

Scheepvaartinspecteur Caribisch Nederland in waren

Beschrijving

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksdienst Caribisch Nederland

Voor zeeschepen gelden internationale regels op gebied van techniek, bemanning, registratie en documentatie. De Inspectie Leefomgeving en Transport ziet toe op de naleving hiervan. Jij draagt op Sint Eustatius zowel praktisch als beleidsmatig bij aan het toezicht op de scheepvaart in Caribisch Nederland.

Als inspecteur Zeevaart bij de eenheid Caribisch Nederland voer je diepgaande toezichtactiviteiten uit en lever je, vanuit je gedegen kennis van (handhavings)beleid en regelgeving, specialistische adviezen op het gebied van het toezicht. Je voert diverse soorten inspecties uit, met name in het kader van Port State Control, en verricht alle werkzaamheden die verband houden met het toezicht.

Jouw taken

 • Je bereidt de inspecties voor, voert deze ter plekke uit en beoordeelt inspecties van derden.
 • Je analyseert en valideert de verzamelde gegevens, beoordeelt of aan de normen is voldaan en neemt zo nodig interventiemaatregelen of adviseert over te nemen maatregelen.
 • Je verstrekt informatie over wet- en regelgeving aan ondertoezichtstaanden en verzorgt managementrapportages.
 • Je doet onderzoek in geval van incidenten en ongevallen.
 • Je levert vanuit de inspectiepraktijk een bijdrage aan het toezichtbeleid.
 • Je volgt de ontwikkelingen op je eigen aandachtsgebied, onderkent trends en komt met innovatieve oplossingen. Ook draag je actief bij aan de kennisontwikkeling bij de eenheid.
 • Je werkt samen met collega’s bij de Rijksdienst Caribisch Nederland en de lokale autoriteiten, in het bijzonder met de havenmeesters.
 • Je maakt afspraken met de overige landen en eilanden in het Caribisch gebied over de uitvoering van inspecties en wisselt informatie uit over het vakgebied.
 • Je overlegt met verschillende externe partijen en participeert in diverse werkgroepen.
 • Je hebt hbo-niveau en ervaring in de zeevaart of scheepsbouw.
 • Je bent gekwalificeerd als (Port State Control) inspecteur. Zo nodig krijg je daarvoor na je indiensttreding eerst een gedegen opleiding van ongeveer tien maanden, die in Nederland plaatsvindt.
 • Je beschikt over nautische kennis en/of kennis op het gebied van scheepswerktuigbouwkunde of scheepsbouw en bent bekend met de ontwikkelingen op het vakgebied.
 • Je bent vaardig in het werken in een operationele omgeving en in een mondiaal opererende bedrijfstak.
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en hebt een goede beheersing van het Engels.
 • Je kunt goed samenwerken en hebt een goed ontwikkeld gevoel voor verhoudingen in een organisatie.
 • Je kunt activiteiten goed regisseren, op effectieve wijze prioriteiten bepalen en de voortgang bewaken.
 • Je bent omgevingsbewust, zelfstandig en accuraat, kunt je goed een oordeel vormen en bent innovatief.
 • Je kunt snel schakelen, bent stressbestendig en beschikt over overtuigingskracht.
 • Je bent in het bezit van rijbewijs B.
 • Je bent bij voorkeur bekend met de cultuur en gebruiken van Caribisch Nederland.

Je treedt in dienst bij de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) op de daar geldende arbeidsvoorwaarden.
• Aanloopschaal 11  minimaal $ 3.197 ,- tot maximaal $ 4.157,- bruto
• Functieschaal 12  minimaal $ 3.692,- tot maximaal $ 4.713,- bruto
Het vaststellen van het salaris is afhankelijk van de opleiding en ervaring.

Bijzonderheden
 • Je vestigt je voor deze functie op het eiland Sint Eustatius.
 • Je krijgt een tijdelijke aanstelling voor de duur van een jaar. Als je de opleiding goed hebt afgerond, volgt indiensttreding bij de Rijksdienst Caribisch Nederland.
 • Een medische keuring maakt onderdeel uit van de selectieprocedure. Aanstelling vindt alleen plaats na een positief resultaat van deze keuring.
 • Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor aanstelling.
 • Een assessment kan deel uit maken van de selectieprocedure.
 • Voor de opleidingsperiode geldt:
 • Als je in Caribisch Nederland woont, kom je tijdens de opleiding direct in dienst van Rijksdienst Caribisch Nederland. Voor de duur van de opleiding word je gedetacheerd naar Nederland.
 • Als je in Nederland woont, kom je voor de duur van de opleidingsperiode op contractbasis in dienst bij de ILT. Als je de opleiding met succes hebt afgerond, volgt een dienstverband bij Rijksdienst Caribisch Nederland.
De organisatie - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksdienst Caribisch Nederland

De eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius zijn openbare lichamen binnen het Koninkrijk, die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Nederlandse Rijksoverheid. Als openbare lichamen hebben de eilanden een status die in grote lijnen overeenkomt met die van gemeenten. Om te voorkomen dat het rijk versnipperd aanwezig is op de eilanden en er allerlei verschillende, kwetsbare organisaties ontstaan, is besloten een aantal gezamenlijke taken onder te brengen in een centrale organisatie: Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN). RCN voert namens de Rijksoverheid taken uit die voortvloeien uit het werkgeverschap, financiën en control, en facilitaire taken zoals ICT en huisvesting. Daarnaast voert RCN een aantal specifieke taken uit en speelt ze een belangrijke rol in de integratie van de diverse departementale activiteiten.

Je treedt als inspecteur in dienst bij RCN.

De afdeling - Inspectie Leefomgeving en Transport, directie Scheepvaart

Je verricht je werkzaamheden voor en onder directe aansturing van Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)/Scheepvaart. ILT/Scheepvaart verzorgt de uitvoering van certificering en registratie van schepen, houdt toezicht op de naleving van (inter)nationale wet- en regelgeving en adviseert over uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van (voorgenomen) beleid.

De eenheid Caribisch Nederland van ILT/Scheepvaart (Bonaire, Eustatius, Saba) heeft haar hoofdvestiging op Bonaire. De eenheid bestaat uit drie inspecteurs onder leiding van een hoofdinspecteur van ILT/Scheepvaart. Twee van de inspecteurs hebben als standplaats Sint Eustatius. De vacature betreft een van deze posities op Sint Eustatius.

Het takenpakket van de eenheid Caribisch Nederland bestaat uit het uitvoeren van controles in het kader van Port State Control en Flag State Control en het toezicht houden op (registratie van) de lokale commerciële vaart, het deelnemen aan overlegfora (waaronder Caribbean MOU, andere toezichthouders, lokale autoriteiten, milieuorganisaties als Stinapa en Stenapa), het nemen van natuurlijke en wettelijke maatregelen bij geconstateerde nalatigheden en overtredingen, en het uitvoeren van onderzoek bij incidenten en ongevallen.

Bij de afdeling handhaving Zeevaart in Nederland gaat het om het handhaven van de regels voor de techniek, de bemanning en de documenten van koopvaardij- en vissserijschepen. Hieronder valt het uitvoeren van de internationaal afgesproken havenstaatcontroles (Port State Control: controles van buitenlandse schepen die Nederland aan doen). Verder handhaven we de schepen onder Nederlandse vlag, zowel in de koopvaardij als visserij. Tot slot is ook de verantwoordelijkheid voor het scheepvaarttoezicht op de eilanden in Caribisch Nederland bij deze afdeling ondergebracht.

Functiegroep

Deze vacature valt in de functiegroep Inspecteur / Medewerker Toezicht. Binnen het Functiegebouw Rijk staat deze functiegroep omschreven als: verricht (voorbereidende) toezicht- en/of opsporingsactiviteiten op naleving van wet- en regelgeving en voorkomt of beëindigt ongewenste situaties.

Wil je meer over de functiegroep Inspecteur / Medewerker Toezicht en de betreffende doorgroeimogelijkheden te weten komen, ga dan naar het .

Om functies van medewerkers te beschrijven, werkt het Rijk met functiegroepen. Bijvoorbeeld de functiegroep beleidsmedewerker. Voorheen hadden ministeries en grote diensten, zoals de Belastingdienst en Rijkswaterstaat, hun eigen functiebeschrijvingen. Hierdoor waren functies moeilijk vergelijkbaar en hadden medewerkers weinig inzicht in welk soortgelijk werk binnen het Rijk aanwezig is en wat alternatieve loopbaanmogelijkheden zijn.

De ruim 30.000 functiebeschrijvingen zijn nu ingewisseld voor slechts 52 functiegroepen. Er is één gemeenschappelijk taal ontstaan waardoor vergelijkbaarheid tussen functies nu wel mogelijk is en de verschillende loopbaanmogelijkheden binnen het Rijk zichtbaar worden. Met de nieuwe resultaat- en ontwikkelgerichte functieprofielen worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van concrete werk- en ontwikkelafspraken.

De 52 functieprofielen staan beschreven in de website Functiegebouw Rijk. De website laat ook passende vacatures zien en de stappen die medewerkers in hun loopbaan kunnen maken.

Heb je een vraag of een suggestie om WerkenvoorNederland te verbeteren, neem dan met ons op.

Extra informatie

Plaats
waren
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Mecklenburg-Vorpommern | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.