Helaas, deze vacature is niet actief.

Relatiebeheerder in waren

Beschrijving

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Als doortastende relatiebeheerder ben je van onschatbare waarde voor de klanten en organisatie van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. Wat onze relaties nodig hebben zet jij om naar vernieuwende dienstverlening.

Als relatiebeheerder op het gebied van identiteits- en persoonsinformatievoorziening ben je er voor onze klanten. Je onderhoudt op operationeel en tactisch niveau contacten met de (overheids)instanties die gebruik maken van onze stelsels en andere in- en externe partners. Deze instanties geef je voorlichting over het gebruik van onze stelsels. Onder de stelsels vallen de Basisregistratie Personen (BRP), Persoonsinformatievoorziening van Caribisch Nederland (PIVA), het burgerservicenummer (BSN) en reisdocumenten.

Alle vragen, behoeften en andere signalen van onze relaties neem je weer mee naar onze eigen organisatie. Ook ontwikkel je expertise over de domeinen waarvoor je verantwoordelijk bent. Daarmee draag je bij aan het strategische en tactisch beleid van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en de kennis- en productontwikkeling van de stelsels. Om klantvragen te beantwoorden en het (uitvoerings)beleid te delen met klanten werk je intensief samen met collega’s. Jij bent daarbij de procesverantwoordelijke en zorgt dat de producten en diensten volgens de wensen van de relaties worden geleverd.

Je signaleert ook de eigen behoeften van de afdeling, analyseert die en adviseert hierover. Je neemt deel aan relevante overlegsituaties en werk- en stuurgroepen, en zorgt voor een adequate informatievoorziening richting de andere organisatieonderdelen. Denk aan rapporten, nota’s en voorstellen.

Iedere schakel in een keten is belangrijk, maar jij zorgt voor een krachtige verbinding tussen de buitenwereld en de interne organisatie. Je bent voor ons de essentiële linking pin en hebt de belangrijke taak om het aansluittraject op de stelsels van RvIG te coördineren.

  • Je hebt wo-niveau en bij voorkeur een technische achtergrond.
  • Je hebt ruime ervaring als adviseur.
  • Je hebt uitgebreide kennis van of affiniteit met een of meerdere stelsels van de RvIG.
  • Je hebt bij voorkeur ervaring bij een complexe uitvoeringsorganisatie.
  • Je hebt ervaring met het coördineren van werkzaamheden en bewaken van afspraken tussen partijen.
  • Je hebt ervaring met netwerken en het implementeren van complexe politiek-bestuurlijke ontwikkelingen.
  • Je spreekt en schrijft uitstekend Nederlands.
  • Je kunt goed analyseren, overtuigen, samenwerken, en plannen en organiseren.
  • Je weet wat er in de organisatie en op bestuurlijk niveau speelt.
  • Je toont eigenaarschap voor je werkterrein.

Deze vacature is geschikt voor doelgroep banenafspraak. Tot de doelgroep banenafspraak horen de volgende groepen: Mensen met een Wajong-uitkering, mensen met een Wsw-indicatie, mensen met een Wiw of ID-baan, mensen uit de doelgroep van de Participatiewet die niet WML kunnen verdienen.

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

Een assessment en een referentiecheck kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.

De organisatie - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waarop mensen kunnen vertrouwen. Zo maakt BZK zich sterk voor betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.

'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.'

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) is dé uitvoeringsorganisatie op het gebied van persoonsgegevens en reisdocumenten voor het Koninkrijk der Nederlanden. We werken aan een goed en veilig beheer en gebruik van de Basisregistratie Personen, het burgerservicenummer en aan het terugdringen van adres- en identiteitsfraude. Wij zijn ook verantwoordelijk voor het stelsel van reisdocumenten (paspoorten en identiteitskaarten). We doen dit voor gemeenten en andere betrokken overheidsinstanties en koepelorganisaties. Daarbij kun je denken aan Belastingdienst, UWV, pensioenfondsen en Sociale Verzekeringsbank. Ook in het Caribische deel van het koninkrijk bouwen we samen aan een betrouwbare persoonsinformatievoorziening.

We innoveren onze dienstverlening voortdurend, ook vanwege de snelle ontwikkelingen in de digitalisering. Elektronische identiteit en Digitaal 2017 zijn daar goede voorbeelden van. Uiteraard kijken we daarbij zorgvuldig naar de gevolgen van deze veranderingen voor privacybescherming en informatiebeveiliging. Er zijn maar weinig landen die zo’n betrouwbaar en goed functionerend systeem voor identiteitsgegevens hebben als Nederland. We staan voor de kwaliteit van de stelsels met persoonsgegevens, zodat alle Nederlanders een correcte en veilige administratieve identiteit hebben. Wij werken daar met hart en ziel aan. En we zijn er trots op.

De afdeling - Afdeling Relatiebeheer

De afdeling Relatiebeheer zorgt voor een optimale dienstverlening aan onze relaties en geeft ze één aanspreekpunt. Het relatiebeheer gaat vooral om advisering van gemeenten en andere afnemers, signalen oppikken uit de uitvoeringspraktijk, toezicht en extern kwaliteitsbeheer. Daarnaast behandelen we tweedelijnsmeldingen, onderhouden we het netwerk en zorgen we voor de planning en procesbewaking. We hebben daar zeer competente mensen voor. Medewerkers die met resultaatafspraken om kunnen gaan, weten hoe ze moeten functioneren op een afdeling als de onze en uitstekend samen kunnen werken met andere afdelingen en externe partijen.

Functiegroep

Deze vacature valt in de functiegroep Sr. Med. Behandelen en Ontwikkelen. Binnen het Functiegebouw Rijk staat deze functiegroep omschreven als: behandelt en ontwikkelt complexe producten en diensten en voert daarmee het vastgestelde beleid uit.

Wil je meer over de functiegroep Sr. Med. Behandelen en Ontwikkelen en de betreffende doorgroeimogelijkheden te weten komen, ga dan naar het .

Om functies van medewerkers te beschrijven, werkt het Rijk met functiegroepen. Bijvoorbeeld de functiegroep beleidsmedewerker. Voorheen hadden ministeries en grote diensten, zoals de Belastingdienst en Rijkswaterstaat, hun eigen functiebeschrijvingen. Hierdoor waren functies moeilijk vergelijkbaar en hadden medewerkers weinig inzicht in welk soortgelijk werk binnen het Rijk aanwezig is en wat alternatieve loopbaanmogelijkheden zijn.

De ruim 30.000 functiebeschrijvingen zijn nu ingewisseld voor slechts 52 functiegroepen. Er is één gemeenschappelijk taal ontstaan waardoor vergelijkbaarheid tussen functies nu wel mogelijk is en de verschillende loopbaanmogelijkheden binnen het Rijk zichtbaar worden. Met de nieuwe resultaat- en ontwikkelgerichte functieprofielen worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van concrete werk- en ontwikkelafspraken.

De 52 functieprofielen staan beschreven in de website Functiegebouw Rijk. De website laat ook passende vacatures zien en de stappen die medewerkers in hun loopbaan kunnen maken.

Heb je een vraag of een suggestie om WerkenvoorNederland te verbeteren, neem dan met ons op.

Extra informatie

Plaats
waren
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Mecklenburg-Vorpommern | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.